Środowisko, odpowiedzialność społeczna i ład korporacyjny

Nasze działania w zakresie środowiska, odpowiedzialności społecznej i ładu korporacyjnego (ESG) opierają się na Celach Zrównoważonego Rozwoju ONZ.

 Zobowiązaliśmy się do realizacji ambicji ONZ, zarówno w ramach naszego sposobu pracy jako firmy, jak i w ramach wspierania innych firm.

Nasz cel – upraszczanie tego, co skomplikowane – świetnie się w ten kontekst wpisuje.

Pomagamy przedsiębiorstwom zachować zgodność z przepisami oraz wspieramy globalny handel i inwestycje, przyczyniając się tym samym do zrównoważonego wzrostu gospodarczego.

'Promować stabilny, zrównoważony i inkluzywny wzrost gospodarczy, pełne i produktywne zatrudnienie oraz godną pracę dla wszystkich ludzi'

Cel 8 Zrównoważonego Rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych

Ecovadis silver medal 2022

W roku 2022 TMF Group po raz kolejny zdobyła Srebrny Medal EcoVadis.
Utrzymanie tego ratingu przez drugi rok z rzędu to odzwierciedlenie naszego rozwoju na drodze do osiągania celów ESG. Nagroda ta stanowi szeroko uznawaną, globalnie stosowaną i cieszącą się zaufaniem ocenę. W procesie bierze udział ponad 75 tysięcy firm z wielu branż. Srebrna ocena potwierdza nasz status firmy odpowiedzialnej wobec klientów, współpracowników i całej branży, a także nasze zaangażowanie w społecznie i środowiskowo odpowiedzialne praktyki biznesowe.

Ogólny wynik TMF Group plasuje nas wśród 11% najlepszych firm w naszym sektorze i wśród 2% najlepszych firm pod względem kryteriów etycznych, co świadczy o naszej wiodącej roli w promowaniu dobrego zarządzania.

Pragniemy również, aby nasi pracownicy dobrze się czuli i mogli się rozwijać w obrębie naszej organizacji, dlatego chcemy zostać pracodawcą z wyboru w naszej branży.

Ecovadis percentages

"Odpowiedni ład korporacyjny jest niezbędny dla zrównoważonego rozwoju. Rozsądna polityka gospodarcza, solidne instytucje demokratyczne reagujące na potrzeby ludzi oraz ulepszona infrastruktura stanowią podstawę trwałego wzrostu gospodarczego, eliminacji ubóstwa i tworzenia miejsc pracy... ”

– Plan Wdrożenia z Johannesburga (Światowy Szczyt Zrównoważonego Rozwoju) – Departament Spraw Gospodarczych i Społecznych ONZ