Środowisko, odpowiedzialność społeczna i ład korporacyjny

Nasze działania w zakresie środowiska, odpowiedzialności społecznej i ładu korporacyjnego (ESG) opierają się na Celach Zrównoważonego Rozwoju ONZ.

 Zobowiązaliśmy się do realizacji ambicji ONZ, zarówno w ramach naszego sposobu pracy jako firmy, jak i w ramach wspierania innych firm.

Nasz cel – upraszczanie tego, co skomplikowane – świetnie się w ten kontekst wpisuje.

Pomagamy przedsiębiorstwom zachować zgodność z przepisami oraz wspieramy globalny handel i inwestycje, przyczyniając się tym samym do zrównoważonego wzrostu gospodarczego.

'Promować stabilny, zrównoważony i inkluzywny wzrost gospodarczy, pełne i produktywne zatrudnienie oraz godną pracę dla wszystkich ludzi'

Cel 8 Zrównoważonego Rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych

Ecovadis silver medal 2022

W 2022 roku TMF Group po raz kolejny zdobyła Srebrny Medal EcoVadis.
Utrzymanie tego ratingu przez drugi rok z rzędu to odzwierciedlenie naszego rozwoju na drodze do osiągania celów ESG. Nagroda ta stanowi szeroko uznawaną, globalnie stosowaną i cieszącą się zaufaniem ocenę. W procesie bierze udział ponad 75 tysięcy firm z wielu branż. Srebrna ocena potwierdza nasz status firmy odpowiedzialnej wobec klientów, współpracowników i całej branży, a także nasze zaangażowanie w społecznie i środowiskowo odpowiedzialne praktyki biznesowe.

Ogólny wynik TMF Group plasuje nas wśród 11% najlepszych firm w naszym sektorze i wśród 2% najlepszych firm pod względem kryteriów etycznych, co świadczy o naszej wiodącej roli w promowaniu dobrego zarządzania.

Pragniemy, by nasi pracownicy mieli zapewnioną możliwość rozwoju, dlatego też naszą ambicją jest znaleźć się w gronie najchętniej wybieranch pracodawców w branży.

Ecovadis percentages

"Odpowiedni ład korporacyjny jest niezbędny dla zrównoważonego rozwoju. Rozsądna polityka gospodarcza, solidne instytucje demokratyczne reagujące na potrzeby ludzi oraz ulepszona infrastruktura stanowią podstawę trwałego wzrostu gospodarczego, eliminacji ubóstwa i tworzenia miejsc pracy... ”

– Plan Wdrożenia z Johannesburga (Światowy Szczyt Zrównoważonego Rozwoju) – Departament Spraw Gospodarczych i Społecznych ONZ