Środowisko, odpowiedzialność społeczna i ład korporacyjny

Nasze działania w zakresie środowiska, odpowiedzialności społecznej i ładu korporacyjnego (ESG) opierają się na Celach Zrównoważonego Rozwoju ONZ.

 Zobowiązaliśmy się do realizacji ambicji ONZ, zarówno w ramach naszego sposobu pracy jako firmy, jak i w ramach wspierania innych firm.

Nasz cel – upraszczanie tego, co skomplikowane – świetnie się w ten kontekst wpisuje.

Pomagamy przedsiębiorstwom zachować zgodność z przepisami oraz wspieramy globalny handel i inwestycje, przyczyniając się tym samym do zrównoważonego wzrostu gospodarczego.

'Promować stabilny, zrównoważony i inkluzywny wzrost gospodarczy, pełne i produktywne zatrudnienie oraz godną pracę dla wszystkich ludzi'

Cel 8 Zrównoważonego Rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych

2021 EcoVadis Silver medal

Odzwierciedleniem naszych starań w zakresie ESG jest srebrny medal EcoVadis, którzy otrzymaliśmy w 2021 roku. Przyznawanie nagród EcoVadis odbywa się w ramach uznanej i godnej zaufania globalnej oceny, w której bierze udział ponad 75 000 firm z różnych branż. Srebrna medal potwierdza nasz status odpowiedzialnej firmy – wobec klientów, pracowników i naszej branży. Potwierdza on nasze zaangażowanie w praktyki biznesowe, które są odpowiedzialne pod względem środowiskowym i społecznym.

Ogólny wynik Grupy TMF sprawia, że plasujemy się w pierwszych 10% firm w naszym sektorze i w pierwszych 2% pod względem etyki, co świadczy o naszej wiodącej roli w promowaniu dobrego zarządzania. 

Chcemy również, aby nasi pracownicy świetnie się czuli i rozwijali, dlatego mamy ambicję stać się najchętniej wybieranym pracodawcą w branży.

"Odpowiedni ład korporacyjny jest niezbędny dla zrównoważonego rozwoju. Rozsądna polityka gospodarcza, solidne instytucje demokratyczne reagujące na potrzeby ludzi oraz ulepszona infrastruktura stanowią podstawę trwałego wzrostu gospodarczego, eliminacji ubóstwa i tworzenia miejsc pracy... ”

– Plan Wdrożenia z Johannesburga (Światowy Szczyt Zrównoważonego Rozwoju) – Departament Spraw Gospodarczych i Społecznych ONZ