Indeks Zgodności z Przepisami 2018

Jak wypada Polska nad tle innych krajów pod względem korporacyjnej zgodności z przepisami?

Pobierz raport (w języku angielskim)

Wznieś się na wyższy poziom

Nie pozwól, aby złożoność przepisów Cię wstrzymywała

Świat jest pełen możliwości biznesowych. Nowe rynki do rozwoju, nowe zapotrzebowania do zaspokojenia. Przedsiębiorstwa ogranicza jedynie ich ambicja.

W TMF Group wiemy, że jednakowe podejście nie sprawdza się w każdej sytuacji. W dzisiejszym świecie, coraz bardziej złożonym, "myślenie lokalne" jest kluczowe.

W TMF Group dysponujemy niedoścignioną wiedzą specjalistyczną aby pomóc Ci w wejściu na nowe rynki lub wykorzystać nowe możliwości poprzez zapewnienie bezpośredniego dostępu do ekspertów na miejscu i wesprzeć zgodność Twojej działalności z lokalnymi zasadami i regulacjami, a także zapewnić solidne podstawy dla sukcesu twojej firmy.

Sprawdź nasze powiązane produkty i usługi:

Dla firm każdej wielkości chcących wejść na nowe rynki pierwszy raz:

Dla firm, które chcą w pełni wykorzystać struktury inwestycyjne:

Osiągnij więcej z TMF Group
Warsaw skyline with bridge
17 October 2018
Article
Usługa sekretariatu korporacyjnego dla firm międzynarodowych
Administrowanie spółkami zależnymi czy oddziałami w poszczególnych krajach jest sporym problemem dla międzynarodowych korporacji. Muszą one wypełniać obowiązki prawnopodatkowe odrębnie dla każdego państwa, w którym prowadzą działalność. Polska pod tym względem stanowi dla takich firm duże wyzwanie.

Wznieś się na wyższy poziom