Koncentrowanie się na tym, co ważne: jak radzić sobie z obsługą płac w regionie CEE

Niedobór wykwalifikowanych pracowników w całej Europie Środkowej i Wschodniej oznacza, że prowadzenie rekrutacji w 2018 roku jest dużym wyzwaniem dla specjalistów ds. kadr. Ale wielu z nich poświęca zbyt wiele czasu na realizację mniej istotnych zadań

Jednym z największych wyzwań dla specjalistów ds. kadr i płac w całej Europie Środkowo-Wschodniej (region CEE) w nadchodzącym roku będzie wyszukiwanie osób posiadających niezbędne umiejętności i rozwijanie ich talentów, aby zapewnić sukces przedsiębiorstwa. Takie wnioski wynikają z ostatniego badania przeprowadzonego na zlecenie TMF Group przez magazyn Harvard Business Review (HBR), dotyczącego trendów i zmian na tym rynku.

Problem w tym regionie polega na tym, że wskaźniki urodzeń są niskie, a poziom emigracji jest wysoki, co doprowadziło do niedoboru pracowników i inflacji płacowej.

Zgodnie z oczekiwaniami, badanie przeprowadzone w Polsce przez HBR wykazało, że w tym roku kluczowym problemem dla menedżerów będzie rekrutacja (41% ankietowanych). Według kadry kierowniczej regionu CEE będzie to przede wszystkim budowanie silnej marki pracodawcy (40%). Ma to na celu zwiększenie atrakcyjności ich przedsiębiorstw i przyciągnięcie w ten sposób lokalnych kandydatów, skłonienie emigrantów do powrotu do ojczyzny lub zachęcenie nowych imigrantów do zatrudnienia się w nich. Kolejnym priorytetem jest rozwój personelu.

Spowalnianie przez czynności administracyjne

Jednak dla wielu specjalistów problemem utrudniającym osiąganie tych celów jest konieczność poświęcania zbyt dużej ilości czasu na wykonywanie czynności administracyjnych (uważa tak 84% ankietowanych menedżerów w Polsce i 88% kadry kierowniczej w całej Europie Środkowo-Wschodniej). Zdecydowana większość zmaga się również z nadmiernie skomplikowanymi i ręcznymi procesami (82% ankietowanych w Polsce i 93% w całej Europie Środkowo-Wschodniej) oraz ma trudności z dotrzymywaniem terminów sporządzania raportów kadrowo-płacowych (99% w obu przypadkach).

Menedżerom w Europie Środkowo-Wschodniej jeszcze bardziej utrudnia życie stosowanie przez dostawców niespójnych formatów danych kadrowo-płacowych (81%) i konieczność konsolidowania danych z różnych rynków (58%).

W związku z tym coraz częściej na całym świecie wprowadzane jest oprogramowanie pośredniczące, umożliwiające rozwiązywanie problemów wynikających z takiej złożoności. Oprogramowanie to łączy istniejące systemy i pozwala na pozyskiwanie i włączanie wszystkich niezbędnych danych do wymaganych przepisami raportów w sposób bardziej precyzyjny i terminowy.

Umożliwia także specjalistom ds. kadr i płac bardziej efektywną obsługę płac, zapewniając przejrzystość danych w krajach, w których działają, dzięki czemu mogą odgrywać bardziej strategiczną rolę w swoich przedsiębiorstwach.

Zjawisko outsourcingu

Innym sposobem na rozwiązanie niektórych problemów, z jakimi borykają się przedsiębiorstwa, stał się outsourcing. Według badania HBR, około jednej trzeciej przedsiębiorstw w całej Europie Środkowo-Wschodniej i jedna piąta polskich przedsiębiorstw outsourcuje już usługi kadrowo-płacowe. Najczęściej outsourcowane usługi to przygotowywanie listy płac, czynności administracyjne i obsługa prawna. Uzasadnieniem decyzji o outsourcingu jest przede wszystkim oszczędność kosztów, a także możliwość korzystania z usług często trudno dostępnych ekspertów i specjalistycznej wiedzy.

Korzyści płynące z obrania tej drogi są liczne. Specjaliści ds. kadr i płac w całym regionie stwierdzili, że dzięki temu, iż nie są już obciążeni realizacją czynności administracyjnych, mają teraz więcej czasu na skupienie się na wspieraniu działalności. Czerpią również korzyści dzięki łatwym w użyciu i bezpiecznym zautomatyzowanym procesom i są mniej narażeni na ryzyko popełnienia błędów.

Dostawcy usług outsourcingowych zostali najwyżej ocenieni właśnie ze względu na automatyzację procesów płacowych i bezpieczeństwo danych. Otrzymali również wysokie oceny pod względem świadczenia usług złożonych i specyficznych dla określonych sektorów.

W związku z tym wydaje się prawdopodobne, że w ciągu najbliższych kilku lat outsourcing będzie nadal rozwijał się w tym regionie. Niemal dwie trzecie polskich menedżerów spodziewa się, że tak się stanie, podczas gdy tak samo myśli 53% kadry kierowniczej w Europie Środkowo-Wschodniej.

Przesunięcie nacisku

Zwiększona automatyzacja, korzystanie ze stale rozwijającego się rynku outsourcingu i wprowadzanie oprogramowania pośredniczącego w celu uproszczenia złożoności to tylko trzy ze sposobów, które przedsiębiorstwa w całym regionie próbują stosować, stojąc przed poważnymi konsekwencjami niedoboru wykwalifikowanych pracowników.

Aby dowiedzieć się więcej na temat trendów w obsłudze kadrowo-płacowej w Polsce i regionie CEE, zgłoś chęć udziału w organizowanym przez nas wydarzeniu, które odbędzie się 28 lutego 2018 r. w Warszawie: Stawianie czoła wyzwaniom związanym z obsługą płac w Europie.

Przeczytaj więcej o najnowszych światowych trendach w obsłudze kadr i płac – pobierz nasz raport opracowany wraz z Global Payroll Association.

Dowiedz się, w jaki sposób nasze usługi kadrowo-płacowe mogą pomóc zwiększyć efektywność Twojego przedsiębiorstwa.