long exposure cityscape with people

Zarządzanie w obszarze HR oraz kadr i płac w różnych krajach może być nieprzewidywalne

Te kluczowe czynniki w obszarze HR oraz kadr i płac mogą spowolnić plany ekspansji firmy.

Ustanowienie procesów zarządzania zatrudnianiem, zwalnianiem i opłacaniem pracowników jest „niezwykle” lub „bardzo” złożone w 42 proc. jurysdykcji według naszego nowego badania złożoności biznesowej (Global Business Complexity Index) w 76 lokalizacjach na całym świecie.

Złożoność tkwi w lokalnych przepisach prawa pracy, wymogach sprawozdawczych i znacznych trudnościach dla przedsiębiorstw, które chcą zatrudnić pracowników przed przepisowym rozpoczęciem działalności w nowej jurysdykcji, co utrudnia im start.

Global Business Complexity Index podkreśla wpływ częstych zmian w prawie pracy na prowadzenie biznesu w obszarze HR oraz kadr i płac. Zmiany te zachodzą „bardzo często” lub „dość często” w 45 proc. jurysdykcji. Grecja, zajmująca pierwsze miejsce w Indeksie pod względem złożoności prowadzenia działalności gospodarczej, zastosowała wiele ze swoich ostatnich zmian z mocą wsteczną, więc przedsiębiorstwa muszą działać szybko, aby spełnić nowe zobowiązania. Na przykład decyzja opublikowana w marcu przez Niezależny Urząd Skarbu Państwa całkowicie zmieniła sposób, w jaki firmy muszą składać miesięczne sprawozdania z podatku u źródła na rządowym portalu sprawozdawczym. Zmienił się próg obliczania składek na ubezpieczenie społeczne i wzrosło minimalne wynagrodzenie. Wsteczne administrowanie tymi zmianami spada na specjalistów działów kadr i płac.

„Często potrzeba lokalnej wiedzy i doświadczenia, aby naprawdę zrozumieć prawo pracy w danym kraju i je przestrzegać go” – mówi Anne Clifford, dyrektor ds. kadr i płac w TMF Group. „Jest to tym większy problem, gdy prawo pracy ciągle się zmienia.” 

„Środowisko prawa pracy na całym świecie, które kiedyś było uważane za stabilne, stało się mniej przewidywalne. Konieczna jest ciągła czujność, ponieważ gdy zachodzą zmiany, należy działać szybko i dobrze orientować się w lokalnych uwarunkowaniach, aby móc właściwie zadbać o swoich pracowników. 

Porozmawiaj z nami

Sieć biur należących w całości do TMF Group obejmuje ponad 80 jurysdykcji. Nasi eksperci świadczą usługi kadrowo-płacowe w wybranym kraju, w lokalnym języku oraz zgodnie z lokalnymi przepisami prawa i regulacjami. Potrzebujesz więcej informacji? Skontaktuj się z nami dzisiaj.

Zapoznaj się z kwestiami zatrudniania, zwalniania i opłacania pracowników w 76 jurysdykcjach na całym świecie – pobierz bezpłatny raport.