Wsparcie zdrowia psychicznego w zmieniającym się środowisku

Dbałość o zdrowie psychiczne pracowników w związku z COVID-19 jest priorytetem dla Akademii Biznesu Grupy TMF.

Pandemia Covid-19 przyniosła wiele zmian w sposobie, w jaki żyjemy. Zmieniły się nasza codzienna rutyna, sposób w jaki pracujemy. Pojawia się też niepewność, jak długo potrwa ta zmiana i jak będzie wyglądała po niej przyszłość.  Wyzwania te mają wpływ na zdrowie psychiczne i samopoczucie emocjonalne ludzi, ponieważ nadal w mniejszym lub większym stopniu pozostajemy w izolacji.

Ludzie w tej sytuacji czują się przygnębieni, sfrustrowani, zestresowani i odizolowani. Zmaganie się z przejściem ze środowiska pracy w biurze do czysto wirtualnego może być trudne dla pracowników. Żonglowanie zmianami w pracy, dostosowanie się do rządowych ograniczeń i różnych sytuacji osobistych, takich jak opieka nad dziećmi i nauka w domu, może stanowić duże obciążenie dla każdej osoby.

Jak w TMF podchodzimy do tego problemu? Nasza wewnętrzna TMF Business Academy zwykle oferuje kursy zwiększające kompetencje i wspierające rozwój naszych pracowników.  W obecnej sytuacji kładzie większy nacisk na doskonalenie umiejętności miękkich i poprawę dobrego samopoczucia psychicznego pracowników.

Niedawno nasz zespół uruchomił program "Zdrowie psychiczne w zmieniającym się środowisku", w ramach którego odbyło się kilka sesji szkoleniowych mających na celu opanowanie umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach, również takiej w jakiej znajdujemy się obecnie oraz opanowania technik samoopieki. Głównym celem jest umożliwienie naszym pracownikom łatwiejszego pokonywania codziennych przeszkód, zrozumienia swoich emocji i zachowań i lepszego funkcjonowania w nowym środowisku pracy.

Pierwszy z kursów nosi nazwę „Zdrowie psychiczne w zmieniającym się środowisku” – z ang. Kick-off & The Power of Attention, Listening and Self-Care Session. Nasi trenerzy uczą w ramach kursu, jak zidentyfikować wyzwania i możliwości praktykowania samoopieki. Nasi pracownicy dowiedzieli się, jaki wpływ na innych ma bycie uważnym i umiejętność aktywnego, skutecznego słuchania. Program ten ma na celu pomóc pracownikom w zachowaniu zdrowia psychicznego podczas pandemii i poza nią.

Korzyści z tych sesji dla pracowników obejmują poprawę relacji w zespołach, ale także w relacjach rodzinnych i przyjacielskich. Pomagamy naszym pracownikom w ten sposób w rozwiązywaniu konfliktów i zrozumieniu różnic w ich zespołach, co pozwala osiągać im lepszą koncentrację i zwiększać wydajność pracy. Program działa również na rzecz przygotowania pracowników do powrotu do fizycznego miejsca pracy.

Akademia Biznesu TMF oferuje wiele innych możliwości nauki w szerokim zakresie tematów. ponieważ wierzymy w zdrową naukę i rozwój.

Chcesz rozwijać się z nami? Dołącz do naszego zespołu już teraz. Aplikuj na nasze wolne stanowiska