Globalne doświadczenie : 20 lat z TMF Polska

Beata od początku swojej kariery związana jest z TMF Group. W grudniu 2000 roku dołączyła do katowickiego, właśnie otwieranego biura firmy. Była jednym z czterech pierwszych pracowników. Zaczynała jako młodszy specjalista, odpowiedzialny zarówno za listy płac jak i księgowość dla klientów. Już w ciągu pierwszych sześciu miesięcy pracy miała okazję przygotować swoje pierwsze sprawozdanie finansowe oraz uczestniczyć w kilku spotkaniach z klientami.

Beata headshot

- Przez ostatnie 20 lat miałam okazję przejść przez różne szczeble i stanowiska. Nauczyłam się zarówno działań z obszaru A&T (Accounting& Tax), jak i HRP (HR & Payroll). Pracowałam jako specjalista ds. księgowości, a po kilku latach zostałam kierownikiem tego działu.

W tym czasie miałam okazję zaangażować się w wiele różnych projektów, które pozwoliły mi rozwinąć nowe umiejętności. Jednym z ciekawszych był ten, w którym brałam udział w tworzeniu i testowaniu nowego środowiska dla jednego z naszych największych klientów płacowych. Moją ostatnią rolą w obsłudze klienta był dyrektor działu A&T w Katowicach.

Następnie, po ponad dwóch latach, postanowiłam przenieść się do działu finansów wewnętrznych. Obecnie zajmuję stanowisko Kontrolera Finansowego na obszar CEE & Nordics. Myślę, że moje doświadczenia pokazują, jak można skorzystać z międzynarodowej struktury i faktu pracy z klientami z całego świata w rozwoju swojej ścieżki zawodowej – mówi Beata.

Jej obecny zespół wspiera kraje nordyckie w obszarze finansów wewnętrznych. Beata ściśle współpracuje z kolegami i koleżankami z innych krajów i poznaje specyficzne dla danego kraju uwarunkowania – zarówno te merytoryczne, jak i kulturowe.

- Każdy, kto będzie ze mną współpracował będzie miał okazję ściśle współpracować z kolegami z zagranicznych oddziałów TMF Group, a dzięki temu rozwijać swoje umiejętności nie tylko w wymiarze lokalnym. Zdobywając doświadczenie każdy członek zespołu ma również możliwość wpływu na optymalizowanie działań całego zespołu. To pozwala na co dzień wpływać na rozwój i sposób w jaki działamy. Bardzo cenię sobie te możliwości. Nie każdy ma taką szansę – podsumowuje Beata.

Jeżeli chcecie dołączyć do naszego zespołu sprawdźcie dostępne oferty pracy.