TMF Group przez dział Research Grupy Everest została nazwana „Głównym Konkurentem” oraz „Gwiazdą”.

Ocena Środowiska Usługodawców (ang. Service Provider Landscape) oraz Wielonarodowego Outsourcingu Płac (ang. Multi-Country Payroll Outsourcing, MCPO) PEAK Matrix™ z 2017 r. Grupy Everest plasuje Grupę TMS na wiodącej pozycji.

TMF Group, wiodący dostawca globalnych usług biznesowych, została uznana przez Grupę Everest za lidera w zakresie usług Wielonarodowego outsourcingu płac ("MCPO") w ramach Przeglądu Usługodawców i Oceny PEAK Matrix™ 2017 ("Ocena za rok 2017"), opublikowanych przez Everest Group Research, w szczególności w segmencie małych przedsiębiorstw.

Zgodnie z Oceną za rok 2017, TMF Group  objęła pozycję lidera na podstawie liczby bieżących transakcji (tj. aktualnych umów obejmujących wielonarodowe usługi w zakresie płac na rzecz klientów).   Dzięki temu, TMF Group posiada 65% udziałów na rynku w porównaniu do swojego najbliższego konkurenta - spółki ADP, która posiada 26% udziałów.  Na podstawie oceny MCPO, Grupa Everest ustaliła, że TMF Group  jest drugim największym udziałowcem na rynku Ameryki Łacińskiej i trzecim w regionie Azji i Pacyfiku (APAC) oraz Europy, Środkowego Wschodu i Afryki (EMEA).

Sprawozdanie Grupy Everest powstało w oparciu o jej autorską bazę danych obejmującą ponad 800 transakcji MCPO i potencjał operacyjny trzynastu usługodawców MCPO. Grupa Everest ocenia sukces rynkowy spółek oraz ich potencjał dystrybucyjny, po czym wykorzystuje te informacje do stworzenia matrycy PEAK Matrix™. 

Deborah Williams, Dyrektor ds. Kadr i Płac TMF Group, światowego lidera linii usługowych, skomentowała sprawozdanie w następujący sposób: 

"Niezmiernie cieszymy się, że zostaliśmy docenieni jako lider na rynku ze względu na liczbę aktualnie realizowanych przez nas transakcji.  TMF Group jest coraz częściej wybieranym usługodawcą, ponieważ nasz personel pracujący w 120 biurach na całym świecie, oferuje kompleksową obsługę kadrowo-płacową.

Ponadto, TMF Group inwestuje w najnowsze technologie, takie jak wirtualny portal płac TMF Horizon, który pozwala jeszcze bardziej udoskonalić nasze usługi w zakresie płac. Jest to dla nas naprawdę bardzo ważne, że zostaliśmy docenieni zarówno przez Grupę Everest, jak i cały rynek kadrowo-płacowy.

Oprócz tytułu "Głównego Gracza", jestem również bardzo zadowolona z przyznania nam przez Grupę Everest miana "Doskonałego Wykonawcy"; tytuły te podkreślają nasze sukcesy w zakresie usług kadrowo-płacowych o międzynarodowym zasięgu".

 Anil Vijayan, Dyrektor w Grupie Everest, dodał:

"TMF Group odniosła prawdziwy sukces na rynku MCPO, w szczególności jeśli chodzi o segment małych przedsiębiorstw. Jej możliwości świadczenia kompleksowych usług kadrowo-płacowych w wielu krajach dzięki obecności na rynkach lokalnych to główny wyróżnik.  Dzięki istotnym inwestycjom realizowanym na jednolitej i zautomatyzowanej platformie analitycznej, TMF Group może w pełni wykorzystywać możliwości pojawiające się na rynku MCPO".

Pełne sprawozdanie znajduje się na stronie internetowej Grupy Everest.

-KONIEC-

Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt z:

Carlie Bonavia, Dyrektor ds. PR i Komunikacji, Grupa TMF: Carlie.Bonavia@tmf-group.com

TMF Group

TMF Group to globalny lider w zakresie świadczenia usług biznesowych na najwyższym poziomie dla klientów prowadzących działalność i dokonujących inwestycji na całym świecie. Działalność Grupy skupia się przede wszystkim na wysoko wyspecjalizowanych i kluczowych dla biznesu usługach finansowych, prawnych i kadrowych, dzięki którym klienci mogą zarządzać swoimi strukturami korporacyjnymi, instrumentami finansowymi i funduszami inwestycyjnymi w różnych regionach geograficznych. TMF Group prowadzi działalność w ponad 80 krajach na terenie obydwu Ameryk, w regionie Azji i Pacyfiku oraz Europy, Środkowego Wschodu i Afryki.

www.tmf-group.com