Najprostsze i najbardziej złożone przepisy rachunkowe i podatkowe na świecie

Według Indeksu Złożoności Finansowej 2017 wprowadzonego w tym roku przez TMF Group, Turcja jest najbardziej skomplikowanym miejscem na świecie pod względem przepisów rachunkowych i podatkowych, następne w kolejności są Brazylia, Włochy, Grecja i Wietnam.

  • Brazylia, Grecja, Argentyna, Chiny wśród 10 najbardziej złożonych
  • Kajmany, Hong Kong, Wyspy Dziewicze, Zjednoczone Emiraty Arabskie to miejsca z najprostszymi przepisami rachunkowymi i podatkowymi na świecie
  • Polska w połowie rankingu na 47 miejscu 

Według Indeksu Złożoności Finansowej 2017 wprowadzonego w tym roku przez TMF Group, Turcja jest najbardziej skomplikowanym miejscem na świecie pod względem przepisów rachunkowych 
i podatkowych, następne w kolejności są Brazylia, Włochy, Grecja i Wietnam.

TMF, wiodący dostawca globalnych usług dla biznesu dokonał oceny przepisów prawnych w 94 krajach Europy, Bliskiego Wschodu, Afryki, Azji i regionu Pacyfiku oraz obu Ameryk - sklasyfikował je od najbardziej do najmniej złożonych. Kajmany znalazły się na 94 miejscu, jako najmniej złożone miejsce dla zachowania zgodności 
z regulacjami księgowymi i podatkowymi.

Przy ustalaniu rankingu z wewnętrznymi ekspertami księgowymi i podatkowymi, Grupa TMF zastosowała cztery ważone parametry złożoności pod względem zasad i przepisów dotyczących rachunkowości i podatków w różnych krajach oraz ryzyka związanego z niezgodnością.

10 NAJBARDZIEJ ZŁOŻONYCH JURYSDYKCJI POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI KSIĘGOWEJ I PODATKOWEJ

KRAJ Miejsce w globalnym rankingu 
 Turcja  1
 Brazylia  2
 Włochy  3
 Grecja  4
 Wietnam  5
 Kolumbia  6
 Chiny  7
 Belgia  8
 Argentyna  9
 Indie  10

NAJBARDZIEJ ZŁOŻONE WG KAŻDEGO PARAMETRU ZŁOŻONOŚCI

  Najbardziej złożone     Średnia światowa  Najmniej złożone   
 Zgodność  Grecja 78%   60%  Kajmany 32% 
 Sprawozdawczość  Argentyna 88%  55%  Curacao  8%
 Księgowość  Meksyk 84%  51%  Kajmany  27%
 Podatki  Włochy 68%  48%  Zjednoczone Emiraty Arabskie  7%

 

Podsumowanie wyników

  •  Turcja jest najbardziej złożoną jurysdykcją, w której zachowanie zgodności finansowej uzależnione jest głównie od spełnienia wymogu sporządzania sprawozdawczości w języku tureckim i lokalnej walucie oraz bardzo dużej liczby artykułów podatkowych, choć jest to powoli redukowane.
  • W południowej Europie zarówno Włochy (3), jak i Grecja (4) mają bardzo dużą złożoność lokalną. We Włoszech nakłada się podatki na poziomie krajowym, regionalnym i gminnym, natomiast w Grecji podatki dzielą się na trzy kategorie: podatek dochodowy, majątkowy i od konsumpcji. Polska znalazła się na 47 miejscu.
  • Ameryka Południowa i Środkowa mają aż pięć jurysdykcji wśród pierwszych 15 najbardziej złożonych: Brazylia (2), Kolumbia (6), Argentyna (9), Boliwia (12) i Meksyk (15). Wynika to głównie ze wspólnej praktyki nakładania trzech poziomów opodatkowania, na szczeblu federalnym, stanowym i gminnym. Argentyna osiągnęła najwyższy poziom w 94 jurysdykcjach pod względem złożoności „Sprawozdawczości” (88%), a Meksyk w „Księgowości” (84%).
  • W Azji i Regionie Pacyfiku są trzy jurysdykcje w pierwszej dziesiątce: Wietnam (5), Chiny (7) i Indie (10). Fakturowanie, składanie sprawozdań i przeprowadzanie audytów jest wyjątkowo złożone z bardzo specyficzną dokumentacją i procedurami.

Nic dziwnego, że pięć najbardziej złożonych jurysdykcji uprościło wymogi dotyczące sprawozdawczości 
i wprowadziło korzystne stawki podatkowe w celu zachęcenia potencjalnych inwestorów: Jersey (90), Hongkong (91), Zjednoczone Emiraty Arabskie (92), Brytyjskie Wyspy Dziewicze (93) i Kajmany (94).

Komentując wyniki rankingu, Deborah Williams, Dyrektor ds. Globalnych Usług Biznesowych w TMF Group, powiedziała:

„Nasze ustalenia wykazują, że złożoność finansowa może być podzielona na trzy główne obszary stanowiące wyzwanie: przepisy prawne, wiedza i technologia.
„Wiele warstw opodatkowania i tempo zmian legislacyjnych w niektórych krajach wymaga większego wysiłku, aby spełnić wymogi dotyczące zgodności. Zastosowanie wiedzy lokalnej, nie tylko na temat prawodawstwa, ale również waluty i języka, może okazać się kluczowe dla spełnienia obowiązków związanych ze sprawozdawczością księgową i podatkową.
„Kiedy działamy na zróżnicowanym rynku globalnym, wiedza i zrozumienie lokalnych wymogów w zakresie zgodności finansowej mogą świadczyć o różnicy między sukcesem lub porażką w transgranicznym biznesie.

„Ponieważ coraz więcej państw automatyzuje i digitalizuje wymagania w zakresie przechowywania informacji 
i sprawozdawczości, ważne jest, aby firmy zwiększyły swoją zgodność, przejrzystość i elastyczność, dzięki czemu mogą one być efektywne pod względem operacyjnym i osiągnąć swój pełny potencjał biznesowy.”

Aby pobrać cały raport, odwiedź stronę: tmf-group.com/FCI2017

UWAGI DO REDAKCJI

Aby uzyskać więcej informacji prosimy o kontakt:
Carlie Bonavia, Dyrektor ds. PR i Komunikacji: carlie.bonavia@tmf-group.com