Rozwój rynków Europy Wschodniej – zainteresowanie inwestorów z USA i zrównoważenie spadkowego trendu bezpośrednich inwestycji zagranicznych (FDI)

Według najnowszych badań firmy TMF Group, przeprowadzonych we współpracy z Forbes Insights, obecnie 3 z 10 międzynarodowych podmiotów z USA postrzega Europę Wschodnią jako centralny punkt ich inwestycji i planów rozwoju – co stanowi wzrost o 3,2% w stosunku do poprzednich dwóch lat.

Badanie Venture Further: what drives international expansion and investment by US businesses?” [„Osiągnij więcej: co napędza międzynarodową ekspansję i inwestycje firm z USA”], ilustruje poglądy 250 amerykańskich dyrektorów najwyższego szczebla, zrealizowane w celu zbadania motywów i wyzwań międzynarodowych spółek z siedzibą w USA, związanych z wprowadzaniem ich organizacji na nowe rynki zagraniczne. Respondenci pochodzą z różnorodnych sektorów oraz z organizacji, których roczne przychody kształtują się na poziomie od $250 milionów do ponad $5 miliardów. Respondentów zapytano, w jakich regionach inwestowały ich organizacje na przestrzeni ostatnich dwóch lat, a także, gdzie planują inwestować w latach 2017/18.

 

Kluczowe ustalenia:

  • Pomimo globalnego spadku FDI, Europa Wschodnia zaobserwuje wzrost o 3,2% inwestycji ze strony międzynarodowych spółek z siedzibą w USA
  • 1 na 4 inwestorów poszukuje nowych talentów lub źródeł kapitału
  • 1 na 3 podkreśla znaczenie wszechstronnych badań i znajomości lokalnego rynku

 

Juraj Gerzeni, Dyrektor Regionalny EMEA w TMF Group, tak skomentował niniejsze wyniki: „Respondenci wskazali, że w okresie 2015-2016, ponad jedna czwarta (26%) podjęła działania zmierzające do ekspansji lub inwestycji w Europie Wschodniej. Jednakże przewidują, że w tym i w przyszłym roku liczba ta wzrośnie o 3,2% - przez co region znajdzie się w centrum planów rozwoju dla blisko trzy na dziesięć firm (29,2%).”

 „Ten wzrost inwestycji odzwierciedla prognozy ekonomiczne IMF dla regionu w 2017 na poziomie 3,1%, co stanowi blisko dwukrotność wzrostu w strefie Euro, który wynosi 1,6%.

Jako region, Europa Wschodnia w dużym stopniu koncentruje swoje plany wzrostu na technologii: w sposób proaktywny zachęcając do innowacyjności i rozwoju przedsiębiorczości za pośrednictwem różnych lokalnych programów rządowych oraz programów finansowanych przez UE. Istnieje duży potencjał talentów technicznych, na których można polegać, z 285.000 inżynierami będącymi corocznie absolwentami uczelni w Polsce, na Słowacji, na Ukrainie i w Republice Czeskiej.

Okazja dla inwestorów leży w zapewnianiu finansowania tych innowacji, a także bardziej rozwiniętych sektorów i fabryk wspierających je oraz uczelni zapewniających rozwój tych pożądanych umiejętności.

 

Dodał: „Region stanowi również kwitnącą bazę technologiczną i centrum outsourcingu. Konkurencja w rekrutacji lokalnych, miejscowych talentów staje się coraz bardziej zagorzała, gdyż wiele spółek działających aktualnie w EŚW podejmuje decyzje o zlecaniu na zewnątrz szeregu kluczowych funkcji, takich jak księgowość i sprawozdawczość finansowa, administracja prawna i zarządzanie podmiotami (aby być na bieżąco z nagłymi zmianami) oraz z szeregiem aktywności z zakresu administracji kadr i płac.”

 

Ponadto, w badaniu skoncentrowano się na ustaleniu, co motywuje firmy amerykańskie do wchodzenia na nowe rynki zagraniczne i jakie wyzwania napotykają. Zapytano również respondentów, jakie rady daliby osobom  rozważającym międzynarodową ekspansję.

 

Badanie wskazuje, że niezależnie od rozwoju działalności i zwiększaniu udziału rynkowego, respondenci szukają również nowych talentów i umiejętności, a także nowych źródeł kapitału. Napotykają na podobne wyzwania zarówno w wyborze jak i zakładaniu nowych podmiotów, łącznie z ustanawianiem procesów finansowych i zasad zgodności z lokalnymi przepisami.

 

Gerzeni podsumował: „Nie można przecenić znaczenia lokalnej wiedzy w procesie wchodzenia na nowy rynek.  Bez względu na to, czy chcesz rozwijać, ulepszać istniejącą działalność, czy szukasz nowych możliwości, ważne jest, by w pełni zrozumieć złożoność lokalnych warunków danego rynku w celu zapewnienia, że wasza działalność jest – i pozostanie – w pełnej zgodności z otoczeniem, w którym następować mogą szybkie zmiany regulacyjne.”

 

Aby dowiedzieć się więcej o TMF Group  i badaniu - pobierz pełny raport: tmf-group.com/venturefurther

 

 

W celu uzyskania dodatkowych informacji, proszę o kontakt z:

Carlie Bonavia, Dyrtektor ds. PR i Komunikacji: carlie.bonavia@tmf-group.com

O TMF Group

TMF Group jest dostawcą globalnych usług biznesowych, oferuje wiedzę i doświadczenie zdobyte na lokalnych rynkach, by pomóc przedsiębiorstwom w rozwoju i prowadzeniu działalności zarówno na ich rynkach rodzimych, jak i poza nimi. Dzięki naszym kompleksowym usługom z zakresu: administracji kadrowo-płacowej, księgowo-podatkowej, sekretariatu korporacyjnego, tworzenia międzynarodowych struktur oraz finansowania strukturalnego - przedsiębiorstwa różnej wielkości uzyskują pomoc niezależnie od tego, czy dążą do rozwoju na skalę globalną, czy też potrzebują wsparcia aby usprawnić swoją działalność operacyjną. Z oddziałami w ponad 80 krajach, TMF Group jest światowym ekspertem, który rozumie lokalne potrzeby www.tmf-group.com/pl-pl/ .

 

Forbes Insights stanowi strategiczną instytucję Forbes Media odpowiedzialną za przeprowadzanie badań. Gromadząc w ramach społeczności Forbes dane kierownictwa najwyższego szczebla, Forbes Insights prowadzi badania na temat szeregu tematów leżących w sferze zainteresowań osób zarządzających, profesjonalnie zajmujących się marketingiem wysokiego szczebla, właścicieli małych firm oraz osób aspirujących na stanowiska kierownicze. Zapewnia dogłębne analizy na temat kwestii i trendów związanych z tworzeniem i zarządzaniem dobrobytem (ang.  wealth creation and wealth management). www.forbes.com/forbesinsights/

O Badaniu

OSIĄGNIJ WIĘCEJ:  Co napędza międzynarodową ekspansję i inwestycje spółek USA?

W marcu 2017 roku, grupa TMF - we współpracy z Forbes Insights - zebrała opinie (za pośrednictwem kwestionariusza internetowego) 250 dyrektorów najwyższego szczebla ze spółek międzynarodowych z siedzibą w USA, aby zrozumieć ich motywy i wyzwania, jakie napotykają w procesie wprowadzania ich organizacji na rynek zagraniczny. Respondenci pochodzą z różnorodnych sektorów oraz z organizacji, których roczne przychody kształtują się na poziomie od $250 milionów do ponad $5 miliardów

 

  • 250 dyrektorów najwyższego szczebla z międzynarodowych spółek z siedzibami w USA: Dyrektorzy Zarządzający,  Dyrektorzy Finansowi, Dyrektorzy Operacyjni i Dyrektorzy Logistyczni.
  • Blisko trzy czwarte respondentów (71,6%) pracuje dla organizacji osiągających roczne przychody w wysokości ponad $1 miliarda.
  • Większość (70,8%) ponosi również odpowiedzialność za nadzór działalności operacyjnej w ponad 6 krajach, podczas gdy jedna czwarta (24,8%) za działalność operacyjną na ponad 10 rynkach międzynarodowych.

 

10 głównych docelowych lokalizacji inwestycji i ekspansji globalnych dla międzynarodowych spółek z siedzibą w USA w latach 2017/18:

 

 

 

2015 -2016

2017 -2018

Zmiana rankingu

(2015 - 2016) /

2017 - 2018

+ / -

EUROPA ZACHODNIA

Austria, Francja, Niemcy, Liechtenstein, Monako, Szwajcaria

58,4%

51,6%

(2) / 1

-6,8%

AMERYKA PÓŁNOCNA

(z wył. USA)

Bermudy, Kanada, Grenlandia, Saint Pierre i Miquelon

59,2%

50,0%

(1) / 2

-9,2%

EUROPA PÓŁNOCNA

Wyspy Normandzkie, Irlandia, Wyspa Man, Zjednoczone Królestwo

44,4%

43,6%

(3) / 3

-0,8%

AUSTRALIA I

NOWA ZELANDIA

Australia, Wyspa Bożego Narodzenia, Cocos, Nowa Zelandia, Wyspa Norfolk

33,2%

42,8%

(5) / 4

+9,6%

AMERYKA POŁUDNIOWA

Argentyna, Boliwia, Brazylia, Chile, Kolumbia, Ekwador, Wyspy Falklandzkie, Francuska Gujana, Gujana, Paragwaj, Peru, Surinam, Urugwaj, Wenezuela

39,2%

36,4%

(4) / 5

-2,8%

EUROPA WSCHODNIA

Białoruś, Bułgaria, Republika Czeska, Węgry, Polska, Republika Mołdawii, Rumunia, Rosja, Słowacja, Ukraina

26,0%

29,2%

(10) / 6

+3,2%

EUROPA POŁUDNIOWA

Albania, Andora, Bośnia i Hercegowina, Chorwacja, Cypr, Gibraltar, Grecja, Włochy, Macedonia, Malta, Czarnogóra, Portugalia, San Marino, Serbia, Słowenia, Hiszpania, Miasto Watykan

32,4%

28,8%

(7) / 7

-3,6%

AZJA POŁUDNIOWA

Afganistan, Bangladesz, Bhutan, Indie, Iran, Malediwy, Nepal, Pakistan, Sri Lanka

32,8%

28,0%

(6) / 8

-4,8%

AZJA WSCHODNIA

Chiny, Hongkong, Japonia, Korea (Północna), Korea (Południowa), Macau, Mongolia, Tajwan

29,6%

27,6%

(8) / 9

-2,0%

AMERYKA ŚRODKOWA

Belize, Kostaryka, Salwador, Gwatemala, Honduras, Meksyk, Nikaragua, Panama

28,4%

25,6%

(9) / 10

-2,8%

 

Co motywuje spółki amerykańskie do wchodzenia na nowe rynki?

 

Wejście na nowe rynki i zyskiwanie udziału rynkowego

45,6%

Poszerzanie istniejącej działalności operacyjnej / linii usług

42,0%

Tworzenie / polepszanie zasobów badawczo-rozwojowych i technologicznych

30,0%

Znajdowanie nowych talentów i umiejętności

28,8%

Znajdowanie nowych źródeł kapitału

26,8%

Umowa z klientem wymagająca lokalnej obecności

24,8%

Założenie wspólnego centrum usługowego

23,6%

Restrukturyzacja finansowa i korporacyjna / założenie spółki celowej

22,8%

Wykupienie konkurencji

20,8%

Redukcja kosztów operacyjnych / prowadzenia działalności, która jest bardziej efektywna z kosztowego punktu widzenia

12,0%

Pozostała działalność w zakresie fuzji i przejęć

10,0%


Jakie są największe wyzwania, na jakie napotykają spółki USA wkraczając na rynki zagraniczne?

 

Zapewnienie środków bankowych i rachunkowych oraz rejestrów ustawowych

31,6%

Znalezienie właściwych lokali oraz / lub agentów pośredniczących w procesie

31,2%

Dokonanie wyboru i założenie właściwego rodzaju podmiotu

30,0%

Znalezienie i przedstawienie oficjalnego potwierdzenia dobrej sytuacji spółki

28,8%

Względy ochrony danych i prawa prywatności

28,4%

Funkcjonowanie w relacjach ze związkami zawodowymi i w ramach zakładów pracy

28,0%

Znalezienie właściwych lokalnych talentów i stosowanie się do prawa pracy

27,2%

Zasady dotyczące cen transferowych oraz/lub repatriacji zysków

25,6%

Powołanie lokalnych dyrektorów oraz/lub przedstawicieli

22,4%

Dodatkowe wymagania dotyczące licencjonowania oraz/lub zmiana formy po fuzji lub przejęciu

20,0%

Zasady dotyczące przenoszenia personelu z nabytych/połączonych podmiotów

20,0%

Porównywalność lokalnych zasad sprawozdawczości finansowej z międzynarodowymi systemami i normami sprawozdawczymi

21,6%

Umowy i egzekwowanie praw własności intelektualnej

19,6%

Unikalne oczekiwania kulturowe i bariera językowa

19,6%

Zasady dotyczące „ograniczonych” sektorów

18,8%

Szczegółowe kontrole rejestrów dyrektorów spółek (łącznie z ujawnieniem beneficjentów rzeczywistych)

13,2%

Prawo antymonopolowe lub prawo o ochronie konkurencji

10,4%

 

Na podstawie własnych doświadczeń, jakiej rady udzieliliby szefowie amerykańskich firm osobom  rozważającym międzynarodową ekspansję?

 

PLANUJ WNIKLIWIE
I PRZEPROWADŹ BADANIA

Sprecyzuj swoje motywy inwestowania/ekspansji i nie czyń fałszywych założeń na temat lokalnego rynku. Upewnij się, że zbadałeś środowisko polityczne, prawne i kulturowe danego terytorium, a także warunki konkurencji, docelowy rynek oraz/lub siłę roboczą.

36,0%

ROZWAŻ ZAŁOŻENIE SPÓŁEK JOINT VENTURE I PRZEJĘCIE SPÓŁEK

Rozważ założenie spółek joint venture i przejęcie spółek. Jednym ze sposobów na uniknięcie wysiłków, kosztów i ryzyka założenia nowej spółki na nowym terytorium jest nabycie istniejącej organizacji lub stworzenie spółki joint venture z istniejącą organizacją. Opcje te niosą jednak ze sobą swoje własne ryzyko i należy zwrócić się o profesjonalną pomoc.

23,6%

ROZWAŻ ZAANGAŻOWANIE JEDNEGO DOSTAWCY, KTÓRY BĘDZIE ZARZĄDZAŁ TWOIMI RELACJAMI NA RÓŻNYCH TERYTORIACH

Jedną z kluczowych kwestii w zarządzaniu ekspansją jest zgromadzenie, przetworzenie
i rozliczenie działalności operacyjnej, danych finansowych oraz prawnych na różnych terytoriach. Korzystanie z jednego strategicznego dostawcy w celu realizacji tych funkcji w charakterze zewnętrznego usługodawcy może pomóc w osiągnięciu ciągłości
w poszczególnych procesach i standardach.

18,8%

POMOC ZE STRONY OSÓB TRZECICH

Lokalni usługodawcy, izby handlowe i doradcy są bezcenni, szczególnie podczas tworzenia nowego podmiotu prawnego, rekrutacji i szkolenia personelu oraz organizacji zaplecza.

10,8%

ROZWAŻ OUTSOURCING

Nie zaniżaj kosztów operacyjnych na lokalnym rynku. Granica między tym, co robisz wewnątrz firmy, a co zlecasz na zewnątrz powinna być płynna i wciąż poddawana ocenie na przestrzeni czasu.

10,8%