Brak lokalnej wiedzy stanowi największe wyzwanie dla światowej branży wynagrodzeń

Najnowsze badania pokazują wzrost liczby specjalistów ds. obsługi wynagrodzeń borykających się z brakiem wiedzy i odpowiednimi wewnętrznymi systemami.

Brak wiedzy dotyczącej przepisów lokalnych jest największym wyzwaniem, któremu czoła stawiają globalni i krajowi specjaliści ds. wynagrodzeń zgodnie z najnowszymi trendami branżowymi zgłaszanymi przez TMF Group i stowarzyszenie Global Payroll Association.

41% globalnych i krajowych specjalistów ds. płac poddanych badaniu zgłosiło „brak wiedzy z zakresu miejscowych przepisów i wymogów dotyczących płac - wzrost o 6% w porównaniu z rokiem 2016.

Najczęściej podawanym powodem błędów w obsłudze płac - zgłaszanym przez 30,2% pytanych - było niezrozumienie przez wewnętrznych specjalistów miejscowych przepisów i regulacji prawnych. Jest to zrozumiałe, biorąc pod uwagę fakt, że prawie 1/3 respondentów (29,6%) przyznało, że bili odpowiedzialni za zdobywanie informacji dotyczących miejscowych zasad obsługi płac, ale niejednokrotnie nie wiedzieli, gdzie ich szukać/

Deborah Williams, Globalny Dyrektor Działu Usług TMF Group, powiedziała: „Pomimo coraz bardziej zawiłych przepisów i regulacji branża obsługi płac świetnie sobie radzi. Mimo wszystko brak znajomości lokalnych zasad stanowi duży problem, jako że niesie za sobą potencjalne reperkusje w zakresie ich przestrzegania. Ostatecznie może bowiem wpłynąć na wypłatę wynagrodzeń pracownikom i wyniki firmy.

„Cieszy fakt, że czterech z pięciu (79,3%) specjalistów ds. obsługi płac wysoko ceni sobie kontakt z krajowym konsultantem - takim jak my - który posługuje się miejscowym językiem, który pomaga im w skutecznej komunikacji.”

Inne badania pokazują, że aż siedmiu z dziesięciu (69,4%) specjalistów obsługi płac zgłosiła całkowity brak lub mniej niż 50% polityki globalnej, która ma zastosowanie do wszystkich list płac.

Podobna tendencja wyłania się w przypadku procesów.

Deborah Williams dodała: „Brak spójności i kontroli, jaki wynika z nieposiadania solidnej polityki płac oraz wdrożonych procesów powinien zaniepokoić organizacje prowadzące działalność w wielu jurysdykcjach, jako, że prowadzi to do błędów w przetwarzaniu płac i zwiększa ryzyko niezgodności.”

„Nasz raport z GPA również pokazuje, że wiele organizacji dopiero teraz wdraża odpowiednie technologie wspierające obsługę płac na poziomie międzynarodowym. To przyczynia się do niepowodzenia polityki i procesów.”

„Wśród organizacji można zauważyć rosnący trend do stosowania oprogramowanie pośredniczącego w celu rozwiązania problemu związanego z próbą opanowania ogromu systemów i dostawców na różnych terytoriach. Obserwujemy obecnie wiele organizacji korzystających z outsourcingu w zakresie obsługi płac.”

Melanie Pizzey, Dyrektor Generalny Global Payroll Association, skomentowała: „Nasza druga coroczna ankieta w TMF Group wykazała, że specjaliści odpowiedzialni za obsługę płac w wielu krajach borykają się z jeszcze większą złożonością na wielu frontach. W rezultacie, transformacja globalnej obsługi płac jest - lub stanie się - priorytetem dla pracodawców, umożliwiając im osiągnięcie spójności w ich globalnych działaniach oraz maksymalizację zwrotu z inwestycji.”

Cztery najczęściej spotykane wyzwania, którym muszą sprostać globalni i krajowi specjaliści ds. wynagrodzeń

 Wyzwanie

Wynik 2017  Wynik 2016 
 Brak wiedzy dotyczącej miejscowych przepisów i wymogów dotyczących wynagrodzeń          41%        35%
 Zarządzanie dostawcami         37,1%         25% 
Umiejętność wyszukiwania informacji dotyczących przepisów i zgodności z nimi         36,4%         36% 
Brak konsekwencji w polityce i procesach         36,4%         34% 

Pełny raport można pobrać ze strony: tmf-group.com/globalpayrollsurvey

 

Więcej informacji można uzyskać, kontaktując się z:

Carlie Bonavia, Dyrektor Wykonawczy ds. PR i Komunikacji: Carlie.Bonavia@tmf-group.com