Usługi związane z podatkiem od składek ubezpieczeniowych (IPT)

Usługi w zakresie zapewniania zgodności z przepisami dotyczącymi podatku IPT wspierane przez IPT Quote

Nasi specjaliści ds. IPT ułatwią klientom spełnianie globalnych wymogów w zakresie podatku od składek ubezpieczeniowych. Wykorzystując wiedzę i doświadczenie zdobyte na lokalnych rynkach, TMF Group może pomóc w ograniczeniu obciążeń związanych z zapewnieniem zgodności z przepisami dotyczącymi podatku od ubezpieczeń poprzez usprawnienie procesów i zmniejszenie kosztów.

Nasza innowacyjna usługa IPT Quote pomaga klientom w obliczeniu podatku od ubezpieczeń, natomiast nasz zespół doświadczonych specjalistów zapewnia terminowe odprowadzanie podatku.

Usługi w zakresie zapewniania zgodności z przepisami dotyczącymi podatku IPT gwarantują:

 • oszczędność czasu – pomagamy uprościć proces administracji podatkowej w odniesieniu do polis na ubezpieczenie transgraniczne wystawianych przez klientów;
 • pełny pakiet usług w zakresie zapewnienia zgodności z przepisami, w tym:
  • rejestracja na potrzeby podatku IPT – rejestrujemy firmę klienta w odpowiednich organach;
  • zasady obliczania i obliczenie podatku IPT – klient może być pewny, że należny od niego podatek IPT został obliczony prawidłowo i zgodnie z wymogami obowiązującymi w różnych jurysdykcjach;
  • usługa składania zeznań podatkowych – przygotowywanie, podpisywanie i składanie zeznań podatkowych oraz dokonywanie odnośnych płatności na rzecz odpowiednich organów;
  • analiza systemu kar – pozwala klientowi być w pełni świadomym zagrożeń związanych z zagranicznymi systemami podatku IPT, takimi jak potencjalne narażenie na kary i grzywny;
  • lokalne reprezentowanie – umożliwia nam kontaktowanie się z organami podatkowymi w imieniu klienta, aby był na bieżąco informowany o wszelkich procesach decyzyjnych;
  • prowadzenie ewidencji wymaganej przez przepisy – pomagamy klientowi spełnić lokalne wymogi w zakresie zgodności z przepisami w odniesieniu do jego rejestrów, polis ubezpieczeniowych, ksiąg i umów;
  • zarządzanie zmianą – informowanie o lokalnych zmianach prawnych i regulacyjnych, dzięki czemu klient może ocenić istotny wpływ tych zmian oraz zyskuje aktualną wiedzę o wszystkich obszarach, w których podlega podatkowi IPT.

IPT Quote

IPT Quote to najbardziej kompleksowa z dostępnych obecnie na rynku internetowa baza danych dotyczących podatku od ubezpieczeń z kalkulatorem podatku. Baza ta, zatwierdzona przez LIIBA (London and International Insurance Brokers Association - Stowarzyszenie Londyńskich i Międzynarodowych Brokerów Ubezpieczeniowych), stanowi pojedyncze źródło zaspokajające wszystkie potrzeby w zakresie obliczania podatku i może być wykorzystana w odniesieniu do zobowiązań podatkowych wynikających z najbardziej złożonych programów międzynarodowych.

Sprawdzanie stawek

Nasza globalna baza danych dotyczących podatku od ubezpieczeń udostępnia informacje o wszystkich stawkach w dowolnej linii biznesowej za kliknięciem jednego przycisku. Nasze interfejsy API umożliwiają klientom przesłanie zbioru naszych rzetelnych i kompleksowych danych, do swoich wewnętrznych baz danych.

Kalkulator podatku

Generuje tabele podatkowe w odniesieniu do programów ochrony ubezpieczeniowej zapewnianej przez wielu ubezpieczycieli, ochrony ubezpieczeniowej od różnych rodzajów ryzyka oraz międzynarodowej ochrony ubezpieczeniowej z wykorzystaniem uproszczonego procesu obejmującego cztery kroki. Pełna lub częściowa integracja z platformami IT klientów zapewnia jeszcze większą efektywność.

IPT Drive

Uwalnia pełny potencjał naszego narzędzia poprzez generowanie miesięcznych zobowiązań podatkowych klienta w odniesieniu do każdego terytorium, na którym musi je uiszczać, a także zapewnia funkcjonalności takie jak sprawdzanie stawek i kalkulator podatku.

IPT Quote można w znacznym stopniu konfigurować, jak też dostosować do konkretnych potrzeb biznesowych klienta, co daje mu swobodę tworzenia, zmiany nazwy i dopasowywania treści do swoich potrzeb.

Korzystanie z IPT Quote w połączeniu z usługami naszego zespołu ekspertów da klientowi pewność, że jego zobowiązania dotyczące podatku IPT będą ujęte w przejrzysty sposób i pod kontrolą, a procesy z nimi związane będą uproszczone – wszystko w potrzebnym klientowi zakresie globalnym.

Porozmawiaj z naszymi ekspertami już dzisiaj

Skontaktuj się z nami i dowiedz się jak nasi eksperci mogą pomóc w rozwoju Twojego biznesu. Wypełnij formularz, jeśli chcesz uzyskać więcej informacji lub po prostu zadać pytanie.

Zadaj pytanie

Studia Przypadków

Nie musisz wierzyć nam na słowo – klienci zadowoleni z naszych usług są na całym świecie.

Zobacz więcej