Wkład Grupy TMF w obliczanie podatku od ubezpieczeń

Ogólnoświatowy wpływ Komitetu Kierującego IPT Quote

Komitet Kierujący IPT Quote, prowadzony przez TMF Group w imieniu reprezentujących różne branże członków, odgrywa kluczową rolę w wysoce technicznym i konkurencyjnym świecie międzynarodowych ubezpieczeń. Paul Hampton, dyrektor ds. usług IPT w TMF Group i przewodniczący Komitetu, wyjaśnia jak działa Komitet i dlaczego jego działalność ma znaczenie.

IPT Quote to globalna baza danych podatkowych i silnik obliczeniowy Grupy TMF, zapewniający spójne obliczenia podatkowe dla zarządzających ryzykiem, brokerów i ubezpieczycieli w ramach złożonych i rozwijających się międzynarodowych programów ubezpieczeniowych. Zarówno narzędzie obliczeniowe, jak i powiązana baza danych muszą podlegać ciągłemu rozwojowi, który będzie ściśle odzwierciedlać zmieniające się potrzeby branży.

Przez ostatnie osiem lat Komitet Kierujący IPT Quote skupiał główne podmioty z branży, aby pomóc Grupie TMF w podjęciu decyzji o tym, jakie postanowienia należy udoskonalić i jakie nowe możliwości należy wdrożyć.

Wielu członków założycieli pozostaje nadal angażuje się w jego działalność, wnosząc istotny i trwały indywidualny wkład w prace Komitetu. Komitet miał swój udział w niektórych z najbardziej newralgicznych zmian systemowych:

  • Aplikacja mobilna IPT Quote pozwala użytkownikom sprawdzić globalne stawki w wielu segmentach branży ubezpieczeniowej (dostępna w Apple App Store i Google Play).
  • Baza danych aktów prawnych pozwala włączyć odniesienia prawne do funkcji kontroli stawek dla wszystkich podatków UE/EOG. Inne jurysdykcje zostaną dodane w przyszłości.
  • Możliwości w zakresie klauzul dot. udziału finansowego (FINC) oferują obliczenia podatków od ubezpieczeń związanych z klauzulami dotyczącymi udziału finansowego w wielonarodowych programach ubezpieczeniowych.
  • Funkcja podwójnego stemplowania pozwala na podział formularzy podatkowych między zdefiniowanymi grupami krajów, na przykład należącymi do EOG i pozostałej części świata (funkcjonalność ta, wprowadzona ze względu na Brexit, wspiera brytyjskich ubezpieczycieli rozpoczynających nową działalność w jurysdykcjach w obrębie EOG). 
  • Ulepszona funkcjonalność zbierania danych zapewnia zbieranie wszystkich danych pomocniczych potrzebnych do dodatkowej sprawozdawczości na potrzeby urzędu skarbowego.

Klienci IPT Quote automatycznie otrzymują członkostwo w Komitecie. Kwartalne spotkania w Londynie i coroczne wydarzenia w Brighton i Frankfurcie przyciągają wysokiej rangi ekspertów podatkowych z domów brokerskich, firm ubezpieczeniowych i zależnych zakładów ubezpieczeniowych (typu captive) z Wielkiej Brytanii i Europy.

Debaty i dyskusje koncentrują się na utrzymaniu aktualności, spójności i logicznego działania IPT Quote, w miarę jak zmieniają się regulacje dotyczące podatku od składek ubezpieczeniowych, ustawodawstwo i praktyki rynkowe. Tworzenie tego rodzaju sieci kontaktów pomaga poddawać pod rozwagę Komitetu aktualne i wspólne problemy i wyzwania.