Szybkie, dokładne i spójne obliczanie IPT

Opatentowany przez TMF Group kalkulator podatku od składek ubezpieczeniowych, IPT Quote, zrewolucjonizuje kalkulacje IPT i zgodność z przepisami - upraszczając procesy, automatyzując procedury, zmniejszając ryzyko i obniżając koszty, a wszystko to za jednym zamachem.

IPT Quote, opracowany w ścisłej współpracy z branżą ubezpieczeniową, został po raz pierwszy zatwierdzony przez Londyńskie i Międzynarodowe Stowarzyszenie Brokerów Ubezpieczeniowych (LIIBA) w 2011 roku. Grupa sterująca składająca się z kluczowych specjalistów z branży nadzoruje jego ciągły rozwój.

Na całym świecie z IPT Quote korzysta obecnie ponad 5 000 specjalistów ubezpieczeniowych na ponad 100 rynkach. Są oni wspierani przez centrum doskonałości IPT TMF Group oraz globalną sieć lokalnych ekspertów ds. zgodności w ponad 120 biurach będących w pełni własnością firmy.offices.

Potężny i łatwy w użyciu silnik kalkulacyjny oblicza zobowiązania podatkowe i generuje harmonogramy podatkowe dla najbardziej złożonych programów ubezpieczeniowych z zadziwiającą szybkością, dokładnością i wygodą.

Ogromna, działająca w czasie rzeczywistym baza danych globalnych stawek IPT - największa w branży - zawiera 50 000 indywidualnych stawek i wiele innych opłat związanych z ubezpieczeniami.

Obszerna baza danych przepisów prawnych dotyczących IPT umożliwia sprawdzenie wszystkich stawek w odniesieniu do przepisów źródłowych, a w przypadku komponentu EOG bazy danych dostępne są streszczenia przepisów i łącza na żywo.

IPT Quote Komitet sterujący

Komitet sterujący IPT Quote, prowadzony przez TMF Group w imieniu członków z różnych branż, odgrywa kluczową rolę w wysoce technicznym i konkurencyjnym świecie międzynarodowych ubezpieczeń. Paul Hampton, szef działu usług IPT w TMF Group i przewodniczący komitetu, wyjaśnia, jak on działa i dlaczego jest ważny.

IPT Quote - Captive

 • Zapewnienie spójnych i wiarygodnych obliczeń zobowiązań podatkowych w całym portfolio produktów i rynków
 • Dostęp do streszczeń przepisów podatkowych EOG z linkami do odpowiednich sekcji i dokumentów PDF do pobrania
 • Sprawdzaj w czasie rzeczywistym stawki IPT, składki poolowe i opłaty parafiskalne od składek ubezpieczeniowych dla ponad 250 produktów w ponad 450 jurysdykcjach za pomocą kliknięcia myszką lub stuknięcia w ekran
 • Dostęp do informacji o stawkach w podróży dzięki aplikacji IPT Quote (Apple i Android)
 • Korzystaj z usprawnionego, czteroetapowego procesu obliczania złożonych schematów podatkowych dla programów wieloubezpieczeniowych, wieloliniowych i wielonarodowych, wyposażonych w funkcje obsługi:
  • Zezwolenia na rynku Lloyd's i firmowym, w tym podwójne traktowanie stempli
  • Koasekuracja i lokowanie pionowe
  • Podatki od amerykańskich linii nadwyżkowych i samozatrudnienia
  • Klauzule udziałów finansowych i DIC-DIL
 • Obliczanie i raportowanie zobowiązań z tytułu podatku ubezpieczeniowego dla wielu polis w dowolnej liczbie terytoriów za pomocą modułu agregacji IPT Drive
 • Zwiększenie produktywności dzięki szkoleniom dotyczącym bieżącej wersji systemu oraz aktualizacjom i nowym funkcjom
 • Szybka i łatwa rekonfiguracja i dostosowanie systemu do produktów dostosowanych lub mieszanych, specyficznych lokalnych stawek podatkowych i wymagań dotyczących dostępu użytkowników (według kraju i linii biznesowej)
 • Ograniczenie błędów ludzkich, kosztów i ryzyka związanego z przestrzeganiem przepisów poprzez pełną lub częściową integrację IPT Quote z własnymi systemami informatycznymi
 • Opracuj z nami niestandardową funkcjonalność
 • Dołącz do komitetu sterującego IPT Quote, aby dyskutować i omawiać zmiany stawek i nowe przepisy oraz proponować nowe funkcje.

Wersja IPT Quote "szyta na miarę" jest specjalnie dostosowana do specyficznych potrzeb ubezpieczycieli zależnych.

Screenshot of IPT Quote - Captive

Informacja o wprowadzeniu wersji IPT Quote


W dniu 6 września 2020 r. firma TMF uruchomiła nową wersję programu IPT Quote. Aktualizacja zawierała szereg usprawnień funkcjonalnych i użytkowych, w tym:

 • ZAMAWIANIE RODZAJU PODATKU
  Około 300 różnych typów podatków, które mamy w ramach IPT Quote, zostało skategoryzowanych w 14 grup typów podatków, które będą wyświetlane w kolejności priorytetowej w zależności od grupy, do której należą. Poprawi to przejrzystość informacji wyświetlanych w wyszukiwarce stawek.
 • POWIĄZANIE TYPU POLISY Z WYBOREM STAWKI
  Podczas tworzenia harmonogramu podatkowego, typ polisy zdefiniowany dla każdej lokalizacji ryzyka może być teraz użyty do wyboru stawki podatkowej. Ta dodatkowa logika jeszcze bardziej ograniczy decyzje, które użytkownicy muszą podejmować podczas generowania harmonogramów podatkowych.
 • UDOSKONALENIA W ZAKRESIE DE MINIMIS DLA WIELKIEJ BRYTANII
  Funkcjonalność de minimis dla Wielkiej Brytanii została udoskonalona w celu obsługi scenariusza, w którym istnieje mieszanka składki podlegającej i niepodlegającej opodatkowaniu w Wielkiej Brytanii, podzielona na dwie lub więcej klas ubezpieczeń.
 • UDOSKONALENIA NARZĘDZIA IMPORTU EXCEL
  Narzędzie importu Excel, które jest używane do wstępnego wypełnienia danych dotyczących kraju i alokacji podczas tworzenia harmonogramu podatkowego, zostało dopracowane w celu obsługi różnych formatów danych klienta.
 • UDOSKONALENIA IPT DRIVE
  Nasze narzędzie do agregacji podatkowej, IPT Drive, zostało udoskonalone, dzięki czemu można wykonywać bardziej szczegółowe agregacje. Na przykład, agregacje mogą być teraz wykonywane na podstawie waluty bazowej, poszczególnych linii biznesowych i poszczególnych krajów we wszystkich schematach podatkowych.

Nasz zespół

Paul Hampton

Dyrektor ds. Podatków Pośrednich

Paul znaczną część swojej kariery zawodowej poświęcił kwestiom transformacji i zmian technologicznych; do TMF Group dołączył w 2010 roku i stał się siłą napędową IPT Quote, naszego autorskiego globalnego oprogramowania w zakresie opodatkowania składek ubezpieczeniowych. Obecnie kieruje zespołem doświadczonych specjalistów świadczących kompleksową usługę IPT: obliczenia, zgodność i doradztwo.

Karen Jenner

Dyrektor ds. Rozwoju Biznesu IPT

Karen posiada kwalifikacje ACII i ponad 25 lat doświadczenia technicznego i w zarządzaniu klientami w branży ubezpieczeniowej, a od ponad 10 lat specjalizuje się w IPT. Praca z ubezpieczycielami i brokerami na rynku londyńskim dała jej szerokie doświadczenie w zakresie zgodności w ramach IPT w globalnych i niekonwencjonalnych programach ubezpieczeniowych.

Susie Crew

Dyrektor ds. Zgodności w ramach IPT – organizacje europejskie

Susie zdobyła kwalifikacje jako księgowa w Ernst & Young w 1994 roku i spędziła wczesną część swojej kariery jako audytor wewnętrzny w branży bankowości i ubezpieczeń; pracę w zakresie IPT rozpoczęła w 2008 roku. Duże doświadczenie w zarządzaniu klientami i wiedza techniczna dotycząca zgodności w zakresie IPT pozwala jej na ścisłą współpracę z firmami na rynku europejskim i londyńskim.

Ladislav Hanak

Dyrektor ds. Zgodności w ramach IPT – organizacje globalne

Ladislav specjalizuje się w IPT od 2010 roku. Jego bogate doświadczenie w rozwiązywaniu złożonych problemów związanych z IPT pomogło mu zbudować silne relacje zawodowe z europejskimi organami podatkowymi w Niemczech, Austrii, Szwajcarii i innych jurysdykcjach. Posiada tytuł magistra ekonomii (specjalizacja finanse, bankowość i inwestycje) i zna sześć języków europejskich, w tym angielski, niemiecki, słowacki i czeski.

Joseph Finbow

Dyrektor ds. Usług Zabezpieczających IPT – ubezpieczenia typu captive

Joseph jest dyplomowanym księgowym, który rozpoczął swoją karierę w KPMG. Posiada on obecnie ponad dziesięcioletnie doświadczenie w rozwiązywaniu problemów związanych z globalnym opodatkowaniem składek ubezpieczeniowych. Jego wiedza i doświadczenia stanowią solidną bazę wspierającą zakłady ubezpieczeniowe typu captive, kluby ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej armatora i innych wyspecjalizowanych ubezpieczycieli; do jego zadań należy także śledzenie i przekazywanie informacji o podatku od składek ubezpieczeniowych w skali globalnej.

Steve Norman

Starszy Kierownik ds. Zgodności w ramach IPT

Steve pracuje w branży IPT od siedmiu lat, a do Grupy TMF dołączył w 2015 roku. Oprócz pełnienia funkcji kierownika zespołu ds. zgodności z przepisami, jest on mocno zaangażowany na każdym etapie procesu zgodności z przepisami w zakresie IPT dla wielu ubezpieczycieli.

Co o Grupie TMF mówią klienci

Willis Towers Watson, klient IPT Quote od 2010 roku, korzysta z naszego narzędzia do sprawdzania i obliczania stawek w swojej międzynarodowej działalności ubezpieczeniowej. Każdego roku Willis Towers Watson wykorzystuje IPT Quote do przetwarzania setek milionów funtów składek w ramach globalnego programu i przeprowadzania skomplikowanych obliczeń podatkowych szybko i dokładnie.

Firma jest jednym z największych międzynarodowych brokerów, zaangażowanym w jedne z najbardziej złożonych ofert i transakcji ubezpieczeniowych na rynku oraz współpracującym z największymi nabywcami ubezpieczeń i wieloma różnymi instytucjami ubezpieczeniowymi. Dla Willis Towers Watson ważne jest, aby być w stanie zrozumieć różne wymogi dotyczące zgodności, zobowiązania podatkowe i obowiązki powiązane z ich programami ubezpieczeniowymi.

IPT Quote zapewnia dostęp do danych o stawkach podatku od ubezpieczeń w czasie rzeczywistym i ułatwia tworzenie złożonej dokumentacji podatkowej przy finalizowaniu kosztów ubezpieczenia i alokacji składek.

„Grupa TMF z powodzeniem zapewnia innowacyjność w zakresie rejestrowania i dostarczania usług w ramach przyjaznej dla użytkownika platformy odpowiedniej dla wszystkich elementów łańcucha wykupu ubezpieczenia – klienta, brokera i ubezpieczyciela. Propozycja TMF daje firmie Willis Towers Watson, jako brokerowi, scentralizowany wgląd w to, w jaki sposób ubezpieczyciele obsługują kwestie podatkowe w całej branży (uznawana również przez podmioty rynku londyńskiego). Otrzymujemy również informacje, które są nam potrzebne, aby przyjąć prawdziwie wspólne podejście, gdy nasi klienci są zobowiązani do rozliczania podatków bezpośrednio, poza zakresem naszych kompetencji umownych”.

„Willis Towers Watson pracuje jako partner współpracujący [z TMF Group] od wielu lat, od początkowego stadium rozwoju aż po dzień dzisiejszy. Co więcej, nasze doświadczenie w zakresie wsparcia online i wsparcia bezpośredniego nie ma sobie równych, czy to w ramach platformy, czy też bezpośredniej współpracy z zespołem ds. badań i rozwoju”.