QuickStart: szybkie wejście na rynek zagraniczny

QuickStart: uproszczenie ekspansji międzynarodowej

Nasz QuickStart: szybkie wejście na rynek zapewnia usługi w zakresie finansów, prawa oraz obsługi kadr i płac w ponad 80 krajach, umożliwiając naszym ekspertom zadbać o istotne, lecz czasochłonne czynności, dzięki którym funkcjonują przedsiębiorstwa.

W ten sposób pomagamy firmom skoncentrować się na tym, co robią najlepiej: na sprzedaży swoich produktów i usług.

Zmniejszenie ryzyka i obniżenie kosztów wejścia na rynek zagraniczny

Przejmując na siebie ciężar obsługi administracyjnej i umożliwiając współpracę z jednym globalnym usługodawcą, pomagamy firmom zwiększyć ich efektywność i wyeliminować wszelkie niepotrzebne koszty.

Nawiąż z nami współpracę, aby skorzystać z „QuickStart”:

  • Założymy zgodnie z prawem spółkę na Twoje potrzeby i utworzymy jej strukturę organizacyjną.
  • Pomożemy Ci w zapewnieniu zgodności, zarządzaniu ryzykiem, przestrzeganiu przepisów ustanowionych przez organy nadzorujące oraz  spełnianiu wymogów sprawozdawczych, zarządzając zagranicznymi podmiotami Twojej firmy i świadcząc na ich rzecz usługi sekretarsko-korporacyjne.
  • Pomożemy Ci znaleźć siedzibę – niezależnie od tego, czy potrzebujesz adresu siedziby, wynajętego biura lub pomocy przy zarządzaniu Twoim własnym lokalem.
  • Możemy Ci pomóc w zatrudnieniu właściwych osób i zapewnieniu, by umowy o pracę i regulamin pracowniczy były w pełni zgodne z Twoją międzynarodową polityką oraz by Twój personel otrzymywał wynagrodzenie zgodnie z lokalnym prawem.
  • Zajmiemy się obsługą księgową regulowaną przez lokalne przepisy, a także sporządzaniem i składaniem skonsolidowanych sprawozdań finansowych oraz sprawozdań zarządczych zgodnie z obowiązującymi lokalnymi i międzynarodowymi standardami.

Siła jednego usługodawcy ułatwia wejście na rynek zagraniczny

Prowadzenie działalności w wielu krajach może nie tylko przypominać poruszanie się po polu minowym pełnym ukrytych zagrożeń, ale również pochłaniać wiele cennych zasobów.

Wykonywanie czynności z obszarów nienależących do podstawowej działalności – takich jak lokalna obsługa kadr, obsługa księgowa i podatkowa, obsługa prawna i sekretarska – pochłania czas, pieniądze i angażuje personel, co oznacza, że zasoby te nie są wykorzystywane do rozwoju firmy. Nadszedł czas na rozmowę o strategii pozyskiwania zasobów.

QuickStart: pomaga firmom w ograniczaniu niepotrzebnych kosztów dzięki ponad 6500 specjalistów TMF Group – znajdującym się w ponad 80 krajach – jak również dzięki naszym systemom i znajomości rynków lokalnych.

Przeniesienie ciężaru obsługi administracyjnej

Pomagamy również w zwiększaniu przejrzystości i kontroli nad podmiotami firmy w skali globalnej dzięki zapewnieniu jednej osoby do kontaktu, umożliwiając skoncentrowanie się na podstawowym celu działalności firmy: produkcji i sprzedaży jej wyrobów.

Przejmując na siebie ciężar obsługi administracyjnej i umożliwiając współpracę z jednym globalnym usługodawcą, możemy w znacznym stopniu obniżyć koszty i zwiększyć efektywność przedsiębiorstwa.

Zmniejszenie ryzyka i obniżenie kosztów; zwiększenie przejrzystości

Możemy pomóc Ci w zarządzaniu sprawami Twojej firmy wymagającymi zaangażowania pracowników i środków pieniężnych oraz czasu.

1.Na Twoje potrzeby założymy zgodnie z prawem spółki i utworzymy strukturę organizacyjną nowych lub istniejących podmiotów.

2.Pomożemy zagranicznym podmiotom Twojej firmy w zapewnieniu zgodności, zarządzaniu ryzykiem, przestrzeganiu przepisów ustanowionych przez organy nadzorujące oraz spełnianiu wymogów sprawozdawczych.

3.Niezależnie od tego, czy potrzebujesz adresu siedziby, wynajętych biur lub pomocy przy zarządzaniu Twoim własnym lokalem, możemy zaspokoić Twoje obecne i przyszłe potrzeby.

4.Pomożemy Ci w zatrudnieniu właściwych osób i zapewnimy, by umowy o pracę i regulamin pracowniczy były w pełni zgodne z Twoją międzynarodową polityką oraz by Twój personel otrzymywał wynagrodzenie zgodnie z lokalnym prawem.

5.Zajmiemy się obsługą księgową w zakresie wymaganym przez lokalne przepisy, a także sporządzaniem i składaniem skonsolidowanych sprawozdań finansowych oraz sprawozdań zarządczych zgodnie z odnośnymi lokalnymi i międzynarodowymi standardami.

Usprawnienia w zakresie współpracy z dostawcami: różne sposoby pozyskiwania wsparcia

Sposoby zapewniania lokalnej obsługi prawnej, księgowej, podatkowej, kadrowej i płacowej są niemal tak różne, jak różne są rodzaje spółek. Od realizowania jej we własnym zakresie, po korzystanie z usług licznych lokalnych dostawców lub pełnego bądź częściowego outsourcingu – sposób, w jaki firma organizuje obsługę administracyjną jest istotny dla jej rozwoju.

TMF Group jest partnerem, który może zarówno koordynować obsługę centralnie –tzn. jako jedna firma działająca w wielu jurysdykcjach – jak i realizować ją lokalnie w poszczególnych krajach, za pośrednictwem należącej do niej w całości sieci biur terenowych.

Korzyści dla przedsiębiorstwa wynikające z takiego rozwiązania obejmują możliwość większej koncentracji na prowadzonej działalności i kontroli kosztów, jak również większą przejrzystość i kontrolę nad podmiotami firmy w skali globalnej dzięki jednej osobie do kontaktu; umowy SLA pomagają zapewnić jakość świadczonych usług i spójność sposobu ich realizacji ze sposobem obowiązującym w centrali.

Dodatkowo, jeśli pragniesz zwiększyć przychody swojej firmy na nowych rynkach, możesz to osiągnąć szybciej – w ciągu od 25 do 90 dni (w zależności od wybranego kraju) – dzięki współpracy z doświadczonym dostawcą usług ze znajomością lokalnych przepisów, procedur, języka i kultury. Znajomość lokalnego rynku oznacza również, że firmy mogą czerpać korzyści z lokalnych kontaktów dostawcy, co może pomóc w uniknięciu kar, sankcji i uszczerbku na reputacji w wyniku nieprzestrzegania lokalnych przepisów.

Porozmawiaj z naszymi ekspertami już dzisiaj

Skontaktuj się z nami i dowiedz się jak nasi eksperci mogą pomóc w rozwoju Twojego biznesu. Wypełnij formularz, jeśli chcesz uzyskać więcej informacji lub po prostu zadać pytanie.

Zadaj pytanie

Studia Przypadków

Nie musisz wierzyć nam na słowo – klienci zadowoleni z naszych usług są na całym świecie.

Zobacz więcej