Międzynarodowe świadczenia pracownicze

Dostosowane świadczenia pracownicze, emerytury, oszczędności i plany przydziału akcji dla międzynarodowych pracodawców, ich pracowników i osób prywatnych – w wybranej przez Ciebie jurysdykcji.

Zawartość strony

Site map icon

Struktury, których potrzebujesz

Dla międzynarodowych pracodawców i ich profesjonalnych doradców nasza działalność stanowi prostą drogę do zindywidualizowanych, efektywnych podatkowo i strategicznych planów świadczeń pracowniczych, emerytalnych i oszczędnościowych.

Road sign icon

Tam, gdzie ich potrzebujesz

Nasze podejście oparte na wielu jurysdykcjach jest unikalne w zakresie międzynarodowych świadczeń pracowniczych. Kiedy inni będą próbować na siłę zastosować rozwiązania do swojej ulubionej jurysdykcji, my pomożemy ci znaleźć właściwą jurysdykcję dla Twoich celów strategicznych.

Site map icon

Nagradzanie, motywowanie, zatrzymywanie

Niezależnie od tego, próbujesz uporać się z nieefektywną strukturą, mieszaniną starych przepisów, czy też zaczynasz od zera – mamy elastyczne struktury, wiodącą w swojej klasie platformę technologiczną, twórcze umysły i wiedzę w zakresie wielu jurysdykcji, aby sprostać wyzwaniom, przed którymi stoisz.

Nasze jurysdykcje

TMF Group posiada 14 regulowanych jurysdykcji powierniczych spośród 84 krajów, w których prowadzimy działalność. Poniżej przedstawiono 5 głównych jurysdykcji, z których przyznawane są świadczenia pracownicze, co jednak nie wyklucza pozostałych.

Nasze struktury

Międzynarodowe plany emerytalne

Ekspatrianci i międzynarodowi pracownicy mobilni zasługują na solidny plan emerytalny, tak jak wszyscy inni. Zapewnienie takiego planu to inna sprawa. Przepisy krajowe ograniczają elastyczność, możliwość przenoszenia i efektywność podatkową. Prawodawstwo międzynarodowe jest trudne do zastosowania. Koszty przygotowania mogą być spore.

Dzięki naszemu wyjątkowemu, międzynarodowemu podejściu i globalnemu zasięgowi możemy zaoferować szereg elastycznych, wydajnych i opłacalnych, sponsorowanych przez pracodawców międzynarodowych rozwiązań emerytalnych, które można łatwo przenosić z firmy do firmy i z jurysdykcji do jurysdykcji.

  • Plany pakietowe zapewniają znormalizowane rozwiązania
  • Systemy na zamówienie mogą być dostosowane do konkretnych potrzeb
  • Hybrydowe struktury wspierają złożoność międzynarodowych celów w zakresie HR

Otwarta architektura zapewnia swobodę inwestowania w liczne klasy aktywów. Nasza łatwa w użyciu platforma internetowa upraszcza zarządzanie inwestycjami i pozwala poszczególnym użytkownikom zarządzać swoimi kontami. Demonstracje są dostępne na życzenie.

Dla obywateli Stanów Zjednoczonych pracujących za granicą dla pracodawców spoza USA nasz program emerytalny Mdina Master Trust Retirement Scheme zapewnia nawet w pełni zgodną z przepisami podatkowymi międzynarodową umowę emerytalną.

Bezpieczna przystań dla osób odchodzących z pracy

Jeden z głównych pracodawców na świecie, z siedzibą w Azji Południowo-Wschodniej, utrzymuje około 15 planów emerytalnych, które różnią się w zależności od działu w firmie i stażu pracy. Starsze programy są bardziej szczodre niż te nowsze. Pracownicy oddelegowani długoterminowo mogą być narażeni na dyskryminację w zakresie naliczania świadczeń i innych kwestii po powrocie do domu lub po przejściu na emeryturę. Nowe rozwiązanie pozwala pracodawcy na konsolidację istniejących ustaleń w ramach bardziej odpowiedniej jurysdykcji.


Efektywność podatkowa USA w ZEA

Amerykańskie przedsiębiorstwo energetyczne potrzebuje efektywnego podatkowo planu emerytalnego dla 150 obywateli amerykańskich zatrudnionych na bardzo wysokim szczeblu i na długoterminowych kontraktach w swojej filii w ZEA. Nowy system musi akceptować składki pracownicze i składki pracodawcy, od pierwszego dnia umożliwiać członkom dostęp do całego funduszu i być efektywny podatkowo wszędzie tam, gdzie członek decyduje się na przejście na emeryturę. Nasz program emerytalny Mdina Master Trust, usytuowany na Malcie, spełnia wszystkie wymagania dla pracodawców i pracowników. Amerykańsko-maltańska umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania gwarantuje, że jeśli korzyści członka nie podlegają opodatkowaniu na Malcie, nie podlegają one również opodatkowaniu w USA.

Plany Akcji/Fundusze Powiernicze w ramach Świadczeń Pracowniczych

Długoterminowe plany motywacyjne są skutecznym sposobem dla międzynarodowych pracodawców na przyciągnięcie, utrzymanie, motywowanie i nagradzanie. Plany akcji i premiowania mają zasadnicze znaczenie dla każdego konkurencyjnego pakietu wynagrodzeń dla kadry kierowniczej i pracowników na całym świecie.

Ogólnie rzecz biorąc, EBT są uznaniowymi funduszami powierniczymi, zlokalizowanymi w wybranej jurysdykcji, których beneficjentem jest pracownik (a często także małżonek(-nka) pracownika, osoby pozostające na jego utrzymaniu lub partner cywilny). Fundusz powierniczy może posiadać środki pieniężne, akcje, opcje na akcje i prawa do akcji lub ich kombinację, a także dokonywać odpowiednich przeniesień.

Plany funduszu EBT mogą być dostosowane do celów pracodawcy w zakresie funduszu powierniczego i szerszego zakresu działalności. Często stanowią one podstawę planów motywacyjnych dla kadry kierowniczej, długoterminowych planów motywacyjnych, planów dotyczących współwłasności akcji, planów dotyczących udziałów w zyskach, planów odroczonych premii i tym podobnych, przy czym za przyznawanie nagród pracownikom spełniającym określone warunki (często związane z zatrudnieniem lub wynikami) odpowiedzialni są powiernicy.

Wykorzystanie EBT do zaoferowania pracownikom udziałów własnościowych łączy ich nagrody i motywacje bezpośrednio z nagrodami i motywacjami szerszego otoczenia biznesowego. Fundusz powierniczy można nawet zaprojektować w taki sposób, aby wspierał zarządzaną zmianę własności firmy, torując drogę na przykład do wykupu menedżerskiego. TMF Group tworzy, utrzymuje i zarządza elastycznymi i efektywnymi strukturami dla szerokiego zakresu rozwiązań motywacyjnych opartych na usługach powierniczych.

Od ponad 15 lat świadczymy te usługi dla klientów różnej wielkości i ze wszystkich sektorów – od małych firm rozpoczynających działalność do dużych firm międzynarodowych.

Dzielenie się korzyściami na całym świecie

Międzynarodowa firma chce stworzyć system premiowania zapewniający korzyści w akcjach i gotówce (w wielu walutach) dla około 500 pracowników na całym świecie. Nasz plan premii odroczonej działa w oparciu o uznaniowe fundusze powiernicze Jersey. Świadczymy usługi powiernicze i administracyjne, które obejmują otrzymywanie funduszy z wielu jurysdykcji, nabywanie udziałów i akcji objętych nabyciem o wartości 10-12 milionów euro.


Zachęcanie do przyjęcia szerszej perspektywy

Duża firma przewozowa planuje wejść na rynek w 2021 roku. Chce zachęcić dyrektorów założycieli i kadrę kierowniczą do przyjęcia długoterminowej perspektywy sukcesu firmy. Nowy program motywacyjny będzie przyznawał akcje dyrektorom, a kadrze kierowniczej opcje na akcje. Aktywa zostaną rozdzielone w celu uchronienia ich przed przejęciem. Tworzymy odpowiedni fundusz powierniczy na Malcie i działamy jako powiernik oraz administrator. Po wejściu na rynek Powiernicy zwalniają pracodawcę z pełnego obciążenia administracyjnego, a my koordynujemy działania giełdy, rejestratorów, maklerów i banków; przetwarzamy nabywanie akcji; rozprowadzamy akcje i opcje na akcje wśród pracowników, a nawet zapewniamy kompleksową obsługę w zakresie nabywania uprawnień i usługę rozrachunku dla wszystkich beneficjentów, w tym wsparcie przy wypełnianiu deklaracji podatkowych i wypłat dywidendy.


Międzynarodowy plan oszczędnościowy Jersey

Zatrudnienie ulega zmianie. Pracownicy są bardziej skłonni do pracy u kilku pracodawców lub w kilku jurysdykcjach. Muszą być o wiele bardziej świadomi finansowo i potrzebują narzędzi do kontrolowania całego swojego życia zawodowego.

Międzynarodowe plany oszczędnościowe Jersey (JISP) są dla pracowników nowym, zatwierdzonym sposobem elastycznego oszczędzania na niepewną przyszłość. Pełnią one wiele z funkcji międzynarodowej emerytury, ale z dużo bardziej elastycznym podejściem. Bez sztywnych ograniczeń wiekowych i zdrowotnych, międzynarodowi pracodawcy mają swobodę w projektowaniu systemu, który najlepiej wspiera potrzeby biznesowe i styl życia pracowników. Zazwyczaj obejmuje to udostępnienie niektórych lub wszystkich świadczeń w kluczowych momentach życia, takich jak zwolnienie z pracy, rozwód, zakup domu oraz studia.

JISP mogą być z pożytkiem wdrażane równolegle z istniejącymi planami emerytalnymi, programami akcji i innymi rozwiązaniami motywacyjnymi w celu stworzenia wysoce wyspecjalizowanych programów hybrydowych. Korzyści biznesowe obejmują bardziej efektywną rekrutację, utrzymanie i motywację pracowników. W przypadku pracodawców z niestabilnych sektorów lub lokalizacji o wysokim ryzyku, Międzynarodowy plan oszczędnościowy Jersey może chronić świadczenia pracownicze przed wierzycielami, niewypłacalnością i ryzykiem politycznym.

Budowanie z myślą o przyszłości

Pracodawca z Dalekiego Wschodu walczy o utrzymanie swoich najlepszych młodych pracowników, którzy często zmieniają pracę, by móc pozwolić sobie na nieruchomości. Tradycyjny system emerytalny nie jest popularny wśród pracowników, ponieważ zablokowałby prawie wszystkie ich świadczenia do momentu osiągnięcia wieku 55 lat i wzwyż. Co jeszcze można zrobić? JISP mogą być zaprojektowane tak, aby umożliwić pracownikom budowanie funduszu, do którego mogą mieć dostęp już po pięciu lub dziesięciu latach. Jeśli pracownik zdecyduje się wykorzystać swój fundusz na zakup domu, pracodawca może zapewnić dodatkową nagrodę w postaci premii wyrównawczej.


Bezpieczeństwo dla wszystkich

Główny pracodawca naftowy i gazowy zatrudnia pracowników na wszystkich kontynentach, a wielu z nich podróżuje po świecie na zasadzie oddelegowania, które nabiera coraz większego tempa. Firma chce zapewnić dla wszystkich bezpieczne świadczenia, ale również maksymalnie elastyczne podejście dla pracowników nieposiadających długotrwałej bazy oraz porozumienie, które spełni obowiązkowe wymagania EoSG Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Staranne zaprojektowanie pozwala stworzyć trzyczęściowe plany JISP: pracownicy mobilni mają dostęp do części swoich oszczędności w przypadku pewnych zdarzeń zmieniających ich życie; zgodnie z lokalnym prawem pracy pracownicy ZEA otrzymują wszystkie swoje świadczenia w formie odprawy po zakończeniu pracy; pracownicy w Azji Południowo-Wschodniej otrzymują tradycyjny pakiet emerytalny, gdy przechodzą na emeryturę w wieku 55 lat i wzwyż.

Gratyfikacje z tytułu zakończenia pracy (EoSG)

Nasza oparta na usługach powierniczych struktura EoSG jest prosta i elastyczna – idealna dla firm, które potrzebują finansowanego, przejrzystego, bezpiecznego i oddzielnego rozwiązania w celu zapewnienia ryczałtu po zakończeniu pracy. Pozwala również ona na dodatkowe oszczędności dla pracowników poprzez potrącanie z pensji. Nasza platforma internetowa nie tylko pozwala członkowi na zarządzanie jego oszczędnościami, ale również zapewnia bieżące obliczenia.

W Zatoce Perskiej – gdzie systemy EoSG są często niepokryte i niepewne finansowo – zaczynają być zastępowane przez oparte na inwestycjach programy oszczędnościowe w miejscu pracy. Nasza nadrzędna struktura usług powierniczych zapewnia pracodawcom rozwiązanie znacznie bardziej elastyczne niż oficjalne programy, najnowocześniejsze doświadczenie członków online oraz potencjał do obsługi pracowników w wielu jurysdykcjach.

Zgodne z przepisami i elastyczne

Międzynarodowe przedsiębiorstwo technologiczne posiadające spółkę zależną w ZEA, zatrudniającą 150 pracowników, nie wypłaca emerytur, ale posiada w swoim bilansie niesfinansowane zobowiązanie EoSG. Przedsiębiorstwo to chce jednego rozwiązania, które pozwoli osiągnąć trzy cele: sfinansować wszystkie przyszłe zobowiązania EoSG; zmniejszyć istniejące ryzyko w ramach braku finansowania; zaoferować emerytalny program oszczędnościowy (skonfigurowany tak, aby poprawić utrzymanie pracowników) z dostępem do niektórych świadczeń jeszcze przed przejściem na emeryturę. Proponujemy dwuczęściową strukturę: jedna część spełnia lokalne przepisy EoSG, druga otrzymuje dodatkowe składki od pracodawcy i pracownika. Odchodzący pracownicy mogą teraz liczyć na otrzymanie płatności EoSG i osobistych oszczędności.


Równe traktowanie w kraju i za granicą

Międzynarodowa organizacja charytatywna z siedzibą w Wielkiej Brytanii zapewnia pełny pakiet świadczeń dla pracowników w swojej siedzibie, ale nie ma żadnego zabezpieczenia dla mobilnych pracowników na całym świecie. Krótkoterminowe delegacje, niestabilne jurysdykcje i skomplikowane lokalne systemy podatkowe sprawiają, że międzynarodowy plan emerytalny nie jest odpowiedni. Personel międzynarodowy otrzymuje dodatkowe 7% wynagrodzenia i oczekuje się, że dokona on własnych ustaleń. W celu wyeliminowania trwającej dyskryminacji i zharmonizowania świadczeń w całej organizacji, można by stworzyć plan EoSG, który pozwoliłby pracodawcy uniknąć zawiłości dotyczących międzynarodowych emerytur, jednocześnie tworząc bezpieczną kwotę ryczałtową odpowiadającą emeryturze dla pracowników, którzy odchodzą lub przechodzą na emeryturę. Pracownicy mogą również wnosić swoje własne dodatkowe składki do bezpiecznego i przejrzystego planu oszczędnościowego. Stworzenie programu sponsorowanego przez pracodawców jeszcze bardziej usprawnia rekrutację i utrzymanie pracowników.


Sprawiamy, że złożony świat staje się prosty

TMF Group jest wiodącym dostawcą kluczowych usług administracyjnych, pomagającym klientom inwestować i prowadzić bezpieczną działalność na całym świecie.

Naszych 10 000 ekspertów i 125 biur w 86 jurysdykcjach na całym świecie obsługuje korporacje, instytucje finansowe, zarządzających aktywami, klientów prywatnych i biura rodzinne, zapewniając połączenie usług księgowych, podatkowych, płacowych, administracji funduszami, zgodności z przepisami i zarządzania podmiotami niezbędnymi do osiągnięcia globalnego sukcesu biznesowego.

Wiemy, jak szybko, bezpiecznie i skutecznie odblokować dostęp do najbardziej atrakcyjnych rynków świata - niezależnie od stopnia ich złożoności. To, dlatego współpracuje z nami ponad 60% firm z listy Fortune Global 500 i FTSE 100 oraz prawie połowa z 300 największych firm private equity.

Nasz unikalny, globalny model świadczenia usług, oparty na innowacyjnych platformach cyfrowych, oznacza, że możemy obsługiwać tak zróżnicowane sektory jak rynki kapitałowe, private equity, nieruchomości, farmaceutyki, energetyka i technologia, a eksperci na miejscu zapewniają lokalne wsparcie.

Przy wzroście rok do roku wynoszącym średnio 8% od 2013 roku, TMF Group jest zaufanym i niezawodnym partnerem. Niezależnie od tego, czy prowadzisz działalność za jedną granicy czy za wieloma, z garstką pracowników czy z kilkoma tysiącami, mamy dla Ciebie kluczowe wsparcie biznesowe, którego potrzebujesz, aby się rozwijać, działać i rosnąć, zachowując zgodność z przepisami, wszędzie.