Abu Dhabi Global Market

Dla lokalnych, regionalnych i międzynarodowych firm ADGM jest bramą do Abu Zabi, ZEA, szerszego Bliskiego Wschodu, Afryki i Azji Środkowej, a także mostem między Europą a Azją. ADGM jest niezależne i samorządne, posiada bezpośrednio wybierane zgromadzenia ustawodawcze oraz własne systemy administracyjne, fiskalne i prawne. Obowiązuje tam już 90 umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, a kolejne 39 jest w trakcie negocjacji. Obecnie jedynym pobieranym podatkiem jest VAT.

Silne ramy regulacyjne (oparte na angielskich zasadach prawnych) z trzema niezależnymi organami – Organem Rejestrującym, Organem Regulacji Usług Finansowych i Sądami ADGM – są uznawane za takie przez Bank Światowy i MFW. Ta zaawansowana i kompleksowa infrastruktura przepisów i regulacji prawnych promuje zaufanie inwestorów, tworzy wartość i pomogła ADGM kilka razy w ostatnich latach uzyskać tytuł regionalnego centrum finansowego roku (regiony MENA i EMEA).

Hongkong

Wyjątkowo usytuowany na skrzyżowaniu chińskich i międzynarodowych przepływów kapitału, Hongkong jest dla globalnej społeczności biznesowej bramą do Chin kontynentalnych i regionalnym centrum usług prawnych, finansowych i zarządzania aktywami.

Stabilna i w pełni wymienialna waluta, brak kontroli dewizowej, niskie stawki podatkowe oraz prosta struktura podatkowa sprawiają, że Hongkong jest odpowiednim środowiskiem do prowadzenia skutecznej działalności gospodarczej. Jego solidny system regulacyjny odpowiada dominującym międzynarodowym praktykom, umożliwiając jednocześnie swobodny przepływ kapitału i informacji. Jako drugie co do wielkości azjatyckie centrum funduszy typu private equity, zarządza ono około 20 procentami całkowitej puli kapitałowej regionu.

Hongkong jest popularną, efektywną podatkowo jurysdykcją, w której przedsiębiorstwa z Chińskiej Republiki Ludowej (ChRL) planujące wprowadzenie na giełdę papierów wartościowych (pierwsza oferta publiczna – IPO) mogą umieścić swoje fundusze powiernicze ds. świadczeń pracowniczych. Posiadacze licencji powierniczych muszą przestrzegać surowych przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

Jersey

Jersey ma długą tradycję jako politycznie i ekonomicznie stabilne centrum finansowe offshore. Jako terytorium zależne Korony Brytyjskiej, jest niezależne, samorządne (z własnym systemem podatkowym i prawnym oraz wybieraną w wyborach bezpośrednich władzą ustawodawczą) i nie wchodzi w skład UE.

Silne ramy regulacyjne (oparte na angielskich zasadach prawnych) są uznawane za takie przez Bank Światowy i MFW. OECD przyznało Jersey najwyższy wynik w zakresie przejrzystości podatkowej. Władze finansowe wyspy aktywnie zachęcają do prowadzenia na niej działalności gospodarczej wysokiej jakości. Ta zaawansowana i kompleksowa infrastruktura przepisów i regulacji prawnych promuje zaufanie inwestorów i pomaga w tworzeniu wartości.

Wszystkie banki z Jersey znajdują się w pierwszej 500 najlepszych banków na świecie, przyciągając klientów z ponad 200 krajów.

Malta

Jako pełnoprawny członek Unii Europejskiej, Malta jest w wysokim stopniu uregulowana i posiada bezpieczne środowisko finansowe. Malta jest członkiem wszystkich głównych agencji regulacyjnych UE oraz światowych organów nadzoru, takich jak Międzynarodowa Organizacja Komisji Papierów Wartościowych i Międzynarodowe Stowarzyszenie Organów Nadzoru Ubezpieczeniowego. Świadczenie usług emerytalno-rentowych jest regulowaną działalnością nadzorowaną przez Maltański Urząd ds. Nadzoru Finansowego (MFSA), a wszystkie fundusze emerytalne są co roku poddawane niezależnemu audytowi.

Malta posiada ponad 70 umów o unikaniu podwójnego opodatkowania i jest jedynym krajem, który posiada bardzo szczególną umowę ze Stanami Zjednoczonymi wraz z odpowiednim ustawodawstwem krajowym regulującym kwestie emerytur. Ta amerykańska umowa podatkowa czyni z niej idealny dom dla Mdina Master Trust Retirement Scheme – efektywnego podatkowo programu emerytalnego dla stałych mieszkańców USA i obywateli, których pracodawcy i pracownicy znajdują się poza granicami USA.

Szwajcaria

Szwajcaria jest legendarna ze względu na swoją stabilność i zaciętą neutralność. Znany na całym świecie szwajcarski sektor bankowy (finanse wspierają jedno na dziesięć miejsc pracy w Szwajcarii i około 13% całkowitej produkcji gospodarczej) oferuje szeroką gamę produktów bankowych i ubezpieczeniowych. Gospodarka o historycznie niskiej inflacji i niskich podatkach jest silnie zorientowana na eksport i inwestycje bezpośrednie za granicą. Dodać ramy regulacyjne i zmiany.

Jako kluczowe europejskie centrum komunikacyjne i transportowe, Szwajcaria graniczy z trzema z czterech największych gospodarek europejskich i szczyci się czterema językami narodowymi – niemieckim, francuskim, włoskim i retoromańskim. Angielski jest tak szeroko używany w biznesie, że prawie sytuuje się na piątym miejscu. Bardzo bliskie stosunki z Unią Europejską (najważniejszym partnerem handlowym Szwajcarii) są chronione przez szeroko zakrojone umowy dwustronne.

Sprawiamy, że złożony świat staje się prosty

TMF Group jest wiodącym dostawcą kluczowych usług administracyjnych, pomagającym klientom inwestować i prowadzić bezpieczną działalność na całym świecie.

Naszych 10 000 ekspertów i 125 biur w 86 jurysdykcjach na całym świecie obsługuje korporacje, instytucje finansowe, zarządzających aktywami, klientów prywatnych i biura rodzinne, zapewniając połączenie usług księgowych, podatkowych, płacowych, administracji funduszami, zgodności z przepisami i zarządzania podmiotami niezbędnymi do osiągnięcia globalnego sukcesu biznesowego.

Wiemy, jak szybko, bezpiecznie i skutecznie odblokować dostęp do najbardziej atrakcyjnych rynków świata - niezależnie od stopnia ich złożoności. To, dlatego współpracuje z nami ponad 60% firm z listy Fortune Global 500 i FTSE 100 oraz prawie połowa z 300 największych firm private equity.

Nasz unikalny, globalny model świadczenia usług, oparty na innowacyjnych platformach cyfrowych, oznacza, że możemy obsługiwać tak zróżnicowane sektory jak rynki kapitałowe, private equity, nieruchomości, farmaceutyki, energetyka i technologia, a eksperci na miejscu zapewniają lokalne wsparcie.

Przy wzroście rok do roku wynoszącym średnio 8% od 2013 roku, TMF Group jest zaufanym i niezawodnym partnerem. Niezależnie od tego, czy prowadzisz działalność za jedną granicy czy za wieloma, z garstką pracowników czy z kilkoma tysiącami, mamy dla Ciebie kluczowe wsparcie biznesowe, którego potrzebujesz, aby się rozwijać, działać i rosnąć, zachowując zgodność z przepisami, wszędzie.