Globalne usługi HR

Międzynarodowe usługi HR TMF Group uzupełniają naszą światowej klasy ofertę zarządzania płacami.

Jako zaufany partner zajmujący się danymi zatrudnionych osób, płacący pracownikom na czas – i zachowujący zgodność z przepisami wszędzie tam, gdzie trzeba prowadzić działalność – jesteśmy w stanie utrzymać dobrą reputację Twojej firmy w ramach całego działu HR.

Zawartość strony

Kadra kierownicza prowadząca złożone międzynarodowe przedsiębiorstwa ma jedną wspólną cechę – chce mieć jednego partnera, który potrafi:

  • podejmować się rutynowych zadań z zakresu HR praktycznie w każdej jurysdykcji
  • rozwiązać stały napływ niestandardowych problemów w spektrum zagadnień związanych z transgranicznym zatrudnieniem
  • wspierać programy zmian wymuszone przez wzrost gospodarczy, redukcję zatrudnienia lub kosztów.

Naszym celem jest zaoszczędzenie czasu kierownictwa operacyjnego i HR, aby mogli oni skupić się na realizacji strategii korporacyjnej bez rozpraszania uwagi. 

Od codziennych aspektów zarządzania zasobami ludzkimi przez cały cykl życia pracownika – możesz być pewny możliwości, które charakteryzują nasze usługi we wszystkich dziedzinach: 

  • specjalistyczna wiedza zakorzeniona w krajobrazie pracowniczym ponad 80 jurysdykcji, a jednocześnie jedno scentralizowane świadczenie usług
  • specjalistyczne umiejętności analityczne w zakresie zarządzania projektami naszych zespołów Consultancy Solutions.

Zapewniamy roczne pakiety dla wybranych przez Ciebie usług w zakresie cyklu życia pracowników. 

Zapewniamy także zasoby na żądanie. Oddelegowani pracownicy w niepełnym lub pełnym wymiarze godzin pracują na miejscu lub poza nim, zwiększając możliwości HR Twojego zespołu:

  • obsługa krótkoterminowych wzrostów zapotrzebowania na zadania związane z zarządzaniem cyklem życia pracowników
  • przyspieszanie projektów specjalnych – projektowanie procesów i wspomaganie wdrożeń systemów
  • organizacja w zakresie konsolidacji dostawców
  • zapewnienie rozwiązań w ramach transgranicznych wynagrodzeń i świadczeń oraz imigracji i globalnej mobilności

Możesz również zlecić nam swoją globalną obsługę płac i przestrzeganie zgodności z lokalnymi przepisami, a także dotrzeć do tego obszaru międzynarodowego wpływu, do którego nie mogą dotrzeć inni.

Prowadzenie międzynarodowego biznesu jest wystarczająco złożone, nawet jeśli pracownicy są na miejscu. Z kolei otwarcie na nowym rynku może być bardzo zniechęcające bez jakiegokolwiek lokalnego wsparcia. W takich sytuacjach sprawdzamy się idealnie.

A woman is navigating mouse pad on the laptop while holding a piece of paper

Międzynarodowe projekty i doradztwo w zakresie HR

Uzyskaj pomoc od naszych globalnych konsultantów ds. zasobów ludzkich w ramach międzynarodowych projektów HR dostosowaną do praktycznie każdej lokalizacji w zakresie płac, globalnej mobilności, świadczeń, benchmarkingu płac i wielu innych aspektów.

Man in airport terminal walking with shoulder bag and luggage

Zarządzanie cyklem życia transgranicznych pracowników

W przypadku zatrudniania pracowników za granicą, to my poniesiemy obciążenia administracyjne, zapewniając brak luk we wsparciu działu HR w Twoich lokalizacjach przez cały cykl życia pracownika.