Globalne usługi doradcze w zakresie kadr i płac

Międzynarodowe usługi TMF Group w zakresie kadr i płac są zaprojektowane tak, aby wspierać Państwa niezależnie od miejsca prowadzenia działalności. Potrafimy zaspokoić zaspokoić potrzeby pojawiające się w całym cyklu życia pracownika lub podczas transformacji kadrowej w Państwa firmie.

Skontaktuj się z nami już dziś

Z TMF Group, macie Państwo u boku partnera, który wspiera Was w takich obszarach jak:

 • Zarządzanie transformacją i zmianami w obszarze HR, projektami, administracją wynagrodzeń i świadczeń, imigracją, globalną mobilnością i prawem pracy, niezależnie od tego, czy są one spowodowane wzrostem, redukcją zatrudnienia czy redukcją kosztów.
 • Rozwiązywanie nieprzewidzianych lub niekonwencjonalnych problemów, które mogą pojawić się podczas zarządzania pracownikami transgranicznymi. Wykonywanie rutynowych zadań administracyjnych w celu wsparcia pracowników w całym cyklu zatrudnienia w Państwa firmie, co pozwoli Państwu skoncentrować się na profesjonalistach biznesowych.
 • Lepsze zrozumienie globalnego rynku zatrudnienia poprzez dostarczenie szczegółowych informacji na temat wymogów HR w poszczególnych krajach, dostosowanych do specyfiki działalności firmy.

Bez względu na to, jakie są Państwa potrzeby, współpraca z globalnymi usługami doradztwa w zakresie kadr i płac TMF Group oznacza korzyści:

 • Ekspertyzy zakorzenionej w krajobrazie pracowniczym ponad 80 jurysdykcji, a jednocześnie jednej scentralizowanej dostawy usług.
 • Specjalistyczne doświadczenie w zarządzaniu projektami oraz umiejętności analityczne naszych ekspertów w tej dziedzinie.
 • Pakiet roczny dla wybranych przez Ciebie usług.

Możemy Cię wesprzeć poprzez zapewnienie zasobów na żądanie. Pracownicy oddelegowani na część lub cały etat mogą pracować z Tobą na miejscu lub poza nim, aby rozszerzyć możliwości Twojego zespołu HR poprzez:

 • Reagowanie na krótkoterminowe szczyty zapotrzebowania na zadania związane z zarządzaniem cyklem życia pracownika w Twojej firmie.
 • Doradzanie w zakresie projektowania globalnej, regionalnej lub lokalnej strategii płacowej.
 • Zapewnienie gotowości organizacyjnej przed programem transformacji (wdrożenie HRIS, zmiana dostawcy usług płacowych).
 • Realizacja projektów specjalnych - dokumentowanie i mapowanie bieżących procesów oraz rekomendowanie usprawnień.
 • Orkiestracja konsolidacji dostawców.
 • Dostarczanie rozwiązań dla transgranicznych kwestii związanych z wynagrodzeniami, świadczeniami, imigracją i globalną mobilnością.

Eksperci TMF Group mogą również uprościć globalne operacje płacowe, świadczyć usługi w zakresie zgodności i oferować proaktywne doradztwo w zakresie zmian ustawowych.

3 colleagues discussing with tablets and printed charts

Międzynarodowe usługi doradcze w zakresie kadr i płac

Możemy pomóc w zwiększeniu lokalnego wsparcia, scentralizowaniu funkcji HR, przeprowadzeniu analizy porównawczej świadczeń dla wielu krajów lub zebraniu dogłębnej lokalnej wiedzy.

A woman is navigating mouse pad on the laptop while holding a piece of paper

Transgraniczne usługi administracyjne w zakresie kadr.

Zmniejsz ciężar rutynowych zadań administracyjnych potrzebnych do wsparcia Twoich pracowników, abyś mógł skupić się na strategii.