Transgraniczne usługi administracyjne z zakresu kadr.

Przekaż nam rutynowe zadania administracyjne niezbędne do wspierania Twoich pracowników, abyś mógł skupić się na swojej strategii.

Skontaktuj się z nami

Dodaj bezproblemowe rozszerzenie do swojego wewnętrznego zespołu kadrowego.

Uzyskaj wsparcie, jakiego potrzebuje Twoja firma na każdym etapie cyklu życia pracownika

Globe

Przyjęcie do pracy pracowników międzynarodowych


Przygotowywanie i dostosowywanie umów o pracę i listów z ofertami dla nowo zatrudnionych


Wypełnianie dokumentacji dotyczącej przyjęcia do pracy i świadczeń


Koordynacja i dystrybucja odpowiedniej dokumentacji dla nowo zatrudnionych pracowników


Przeprowadzanie ustawowych rejestracji pracowniczych: rejestracja pracowników w lokalnych urzędach i u dostawców świadczeń oraz aktualizacja i monitorowanie zapisanych świadczeń.

Notepad

Zgodność z lokalnymi przepisami


Prowadzenie dokumentacji pracowniczej w systemie Zarządzania Kapitałem Ludzkim (HCM), w tym


  • Monitorowanie i raportowanie dat umów na czas określony i okresów próbnych

  • Wprowadzanie danych dotyczących urlopów i zarządzanie nimi

Administrowanie i obliczanie uprawnień do urlopów w celu instruowania listy płac.

Location

Zgodność z lokalnymi przepisami


Przygotowywanie dokumentacji dotyczącej cyklu życia pracownika, od awansów, podwyżek wynagrodzeń i premii po zakończenie okresu próbnego i przedłużenie umowy


Zapewnianie wskazówek i wsparcia operacyjnego w zakresie wymaganych prawem audytów kadrowych, w tym przygotowywanie, gromadzenie i przekazywanie wymaganych danych


Bieżące śledzenie zmian w przepisach dotyczących zatrudnienia, wraz z wiedzą potrzebną do spełnienia nowych wymogów mających wpływ na pracowników.

Exit

Zarządzanie odejściami pracowników


Obsługa osób odchodzących i wypowiadających świadczenia


Przygotowywanie dokumentacji związanej z odejściem, od zaświadczeń o zatrudnieniu i dochodach do listów referencyjnych i wypowiedzeń


Zgłaszanie i wyrejestrowywanie z władz lokalnych i dostawców świadczeń