Back office klienta TMF Group w akcji

Wraz ze wzrostem liczby złożonych globalnych transakcji pojawiła się luka między kompetencjami kancelarii prawnych a kompetencjami doradców transakcyjnych. Może ją zapełnić jedyna firma potrafiąca poradzić sobie ze złożonością transgranicznych transakcji dokonywanych w skali globalnej na lokalnym poziomie operacyjnym.

TMF Group zatrudnia około 7,8 tys. specjalistów w należących do niej w całości 120 biurach obsługujących ponad 80 jurysdykcji. Umożliwiają oni klientom uzyskanie dostępu do najbardziej atrakcyjnych rynków na świecie. Bez względu na to, jak skomplikowane jest powierzone nam zadanie, realizujemy je szybko, bezpiecznie i skutecznie.

Nasze innowacyjne połączenie usług powierniczych, sekretarsko-korporacyjnych, zarządczych, księgowo-podatkowych oraz kadrowo-płacowych pozwala nam wziąć na siebie ciężar zapewniania zgodności z przepisami i obowiązek realizacji niezliczonych czynności administracyjnych. Dzięki właściwej realizacji tych zadań, działalność Twoich nowych podmiotów nie będzie zagrożona.

To jest to, co lubimy i co potrafimy robić najlepiej – jednocześnie umożliwiając biurom zarządzania programami integracji, partnerom zarządzającym funduszami private equity i zawodowym doradcom robienie tego, co oni lubią i potrafią robić najlepiej.
Wkraczamy, by zapewnić skuteczne modele operacyjne – nawet gdy zwrócono się do nas dość późno.

#1 Obsługa księgowa, obsługa back office w zakresie zapewnienia zgodności z przepisami podatkowymi oraz obsługa płacowa w okresie przejściowym przedsiębiorstwa przemysłowego wspieranego przez fundusz private equity – jeden z największych wykupów lewarowanych w ostatniej dekadzie.

Umowy o świadczenie usług przejściowych Kraje Podmioty Pracownicy

od 12 do 24 miesięcy


20


24


10,000#2
Zapewnienie kompleksowych usług sekretarsko-korporacyjnych niezbędnych do wsparcia nielicznego, wewnętrznego zespołu prawnego globalnego funduszu private equity, nabywającego kilkanaście jednostek od czołowych międzynarodowych firm z branży towarów konsumpcyjnych. Świadczenie usług back-office obejmujących usługi sekretarsko-korporacyjne, zarządcze oraz księgowo-podatkowe, w celu umożliwienia dotrzymania ściśle określonych terminów finalizacji transakcji. Po dokonaniu transakcji, do powyższych usług włączona została nasza globalna obsług płacowa; z wszystkich tych usług klient nadal korzysta.

 Umowy o świadczenie usług transformacji 1 Kraje Podmioty Pracownicy


6 miesiące

 
45

 
84

 
4,000

 Umowy o świadczenie usług transformacji 2 Kraje Podmioty Pracownicy

6 miesiące

11

24

1,400

 Umowy o świadczenie usług transformacji Kraje Podmioty Pracownicy

6 miesiące


 47


84


4,000#3
Wdrożenie w ciągu sześciu miesięcy systemu sprawozdawczości finansowej zgodnego z lokalnymi przepisami na rzecz amerykańskiego dostawcy usług opieki zdrowotnej znajdującego się na liście Fortune 50, na nieznanych dla niego rynkach.

 Umowy o świadczenie usług przejściowych Kraje Podmioty Pracownicy

Brak


20


24


3,000#4
Pomoc amerykańskiemu oddziałowi japońskiej firmy w podwojeniu wielkości i rozwiązaniu problemów związanych ze złożonością zadań wynikających z rozszerzenia zasięgu na skalę globalną. Pomoc obejmowała realizację funkcji księgowej i podatkowej, uruchomienie podmiotów oraz obsługę płacową i miała na celu wsparcie klienta w jego rozwoju na globalną skalę.

 Umowy o świadczenie usług przejściowych Kraje Podmioty Pracownicy

Brak


35


54


3,000#5 Przejęcie procesu włączania podmiotu, rozpoczętego przez kancelarię prawną, aż do decydującego etapu pełnego uruchomienia podmiotu – czyli osiągnięcia przez niego „gotowości operacyjnej” – na rzecz dużego globalnego funduszu private equity nabywającego oddział od międzynarodowego koncernu. Kompleksowe rozwiązanie back-office umożliwiło integrację lokalnej obsługi płac, obsługi księgowej oraz zapewnienia zgodności z lokalnymi przepisami podatkowymi i innymi regulacjami z globalnymi procesami back-office firmy.

 Umowy o świadczenie usług przejściowych Kraje Podmioty Pracownicy

Brak


45


63


3,000#6 Pomoc klientowi z sektora executive search w sytuacji kryzysowej, początkowo w reakcji na rezygnację dostawcy usług płacowych spółki macierzystej, który nie był przygotowany do obsługi podmiotów o zróżnicowanej liczbie pracowników w złożonej międzynarodowej strukturze. Świadczenie usług back-office w zakresie obsługi księgowo-podatkowej oraz sekretarsko-korporacyjnej trwało aż do pełnego uruchomienia podmiotów.

 Umowy o świadczenie usług przejściowych Kraje Podmioty Pracownicy

Sześć tygodni, do momentu finalizacji transakcji


25


41


3,000#7 Zapewnienie pomocy w finalizacji transakcji aż do momentu pełnego uruchomienia podmiotów, w zakresie obsługi księgowo-podatkowej oraz sekretarsko-korporacyjnej i płacowej na rzecz firmy konsultingowej zajmującej bezpieczeństwem przemysłowym. Pomoc wdrożono po tym, jak firma stwierdziła, że stosowanie globalnego podejścia do zapewniania usług back-office nie zdało egzaminu w lokalnych realiach i spowodowało kilka opóźnień. 

 Umowy o świadczenie usług przejściowych Kraje Podmioty Pracownicy

5 miesięcy


30


56


700Dzięki ciągłej dostępności specjalistycznych usług zarządzania projektami, jesteśmy gotowi zapewnić klientom natychmiastowe wsparcie w sytuacjach kryzysowych związanych z obsługą back-office – jednakże wolimy nawiązywać współpracę partnerską na początkowym etapie, aby zapewnić sprawne wyodrębnienie ze spółki macierzystej, aż do momentu osiągnięcia pełnej niezależności.