Zarządzanie podmiotem globalnym

Zarządzanie podmiotem globalnym otworzyło rynki światowe, ale ich nie uprościło. 

Transnarodowy zasięg regulacyjny, złożoność lokalnych uwarunkowań prawnych oraz ryzyko nieprzestrzegania przepisów stanowią podstawowe i coraz większe wyzwania dla przedsiębiorstw międzynarodowych poszukujących możliwości handlowych za granicą. 

Grupa TMF charakteryzuje się rzadko spotykaną fuzją globalnego zasięgu, lokalnego know-how i wiedzy specjalistycznej w zakresie wielu dyscyplin, takich jak prowadzenie sekretariatu korporacyjnego, zgodność regulacyjna, usługi powiernicze i inne. Grupa TMF daje Państwu kompleksowe rozwiązania wszystkich kwestii prawnych związanych z obecnością Państwa przedsiębiorstwa na wzburzonych wodach działalności transgranicznej.

Złóż zapytanie

Zarządzanie podmiotami globalnymi dla przedsiębiorstw wielonarodowych, instytucji finansowych, administratorów funduszy i majątku prywatnego

Zarządzanie podmiotami i prowadzenie działalności transgranicznej w odmiennych systemach prawnych może być niekończącym się źródłem zakłóceń, niepewności i ryzyka. Szybkie zmiany zasad, osobliwości prawne właściwe danemu regionowi, niepisane zasady, nieformalne procedury – wszystko to może powodować zamęt.

TMF Group jako Państwa samodzielny i jedyny partner strategiczny jest w stanie wyeliminować niespójności, brak efektywności i problemy z nimi związane dzięki zintegrowanemu, kontrolowanemu podejściu oraz dbałości o szczegóły, łącząc znajomość lokalnych wymogów i strategiczną przejrzystość.

Rozwiązania w zakresie zarządzania podmiotami globalnymi

Zrównoważone rozwiązania wspierają przedsiębiorstwo na każdym etapie jego cyklu życia: 

Założenia i rozpoczęcia działalności

Kontroli funkcjonowania i zgodności regulacyjnej

Bieżącego zarządzania organizacją

Całorocznego nadzoru nad zgodnością z przepisami

Jednorazowych dużych projektów i wydarzeń, od fuzji i przejęć po zamknięcia

Innych możliwości rozwoju działalności gospodarczej

Sprawiamy, że złożony świat staje się prosty

TMF Group jest wiodącym dostawcą kluczowych usług administracyjnych, pomagającym klientom inwestować i prowadzić bezpieczną działalność na całym świecie.

Naszych 10 000 ekspertów i 125 biur w 86 jurysdykcjach na całym świecie obsługuje korporacje, instytucje finansowe, zarządzających aktywami, klientów prywatnych i biura rodzinne, zapewniając połączenie usług księgowych, podatkowych, płacowych, administracji funduszami, zgodności z przepisami i zarządzania podmiotami niezbędnymi do osiągnięcia globalnego sukcesu biznesowego.

Wiemy, jak szybko, bezpiecznie i skutecznie odblokować dostęp do najbardziej atrakcyjnych rynków świata - niezależnie od stopnia ich złożoności. To, dlatego współpracuje z nami ponad 60% firm z listy Fortune Global 500 i FTSE 100 oraz prawie połowa z 300 największych firm private equity.

Nasz unikalny, globalny model świadczenia usług, oparty na innowacyjnych platformach cyfrowych, oznacza, że możemy obsługiwać tak zróżnicowane sektory jak rynki kapitałowe, private equity, nieruchomości, farmaceutyki, energetyka i technologia, a eksperci na miejscu zapewniają lokalne wsparcie.

Przy wzroście rok do roku wynoszącym średnio 8% od 2013 roku, TMF Group jest zaufanym i niezawodnym partnerem. Niezależnie od tego, czy prowadzisz działalność za jedną granicy czy za wieloma, z garstką pracowników czy z kilkoma tysiącami, mamy dla Ciebie kluczowe wsparcie biznesowe, którego potrzebujesz, aby się rozwijać, działać i rosnąć, zachowując zgodność z przepisami, wszędzie.