Zarządzanie podmiotem globalnym

Zarządzanie podmiotem globalnym otworzyło rynki światowe, ale ich nie uprościło. 

Transnarodowy zasięg regulacyjny, złożoność lokalnych uwarunkowań prawnych oraz ryzyko nieprzestrzegania przepisów stanowią podstawowe i coraz większe wyzwania dla przedsiębiorstw międzynarodowych poszukujących możliwości handlowych za granicą. 

Grupa TMF charakteryzuje się rzadko spotykaną fuzją globalnego zasięgu, lokalnego know-how i wiedzy specjalistycznej w zakresie wielu dyscyplin, takich jak prowadzenie sekretariatu korporacyjnego, zgodność regulacyjna, usługi powiernicze i inne. Grupa TMF daje Państwu kompleksowe rozwiązania wszystkich kwestii prawnych związanych z obecnością Państwa przedsiębiorstwa na wzburzonych wodach działalności transgranicznej.

Złóż zapytanie

Zarządzanie podmiotami globalnymi dla przedsiębiorstw wielonarodowych, instytucji finansowych, administratorów funduszy i majątku prywatnego

Zarządzanie podmiotami i prowadzenie działalności transgranicznej w odmiennych systemach prawnych może być niekończącym się źródłem zakłóceń, niepewności i ryzyka. Szybkie zmiany zasad, osobliwości prawne właściwe danemu regionowi, niepisane zasady, nieformalne procedury – wszystko to może powodować zamęt.

TMF Group jako Państwa samodzielny i jedyny partner strategiczny jest w stanie wyeliminować niespójności, brak efektywności i problemy z nimi związane dzięki zintegrowanemu, kontrolowanemu podejściu oraz dbałości o szczegóły, łącząc znajomość lokalnych wymogów i strategiczną przejrzystość.

Rozwiązania w zakresie zarządzania podmiotami globalnymi

Zrównoważone rozwiązania wspierają przedsiębiorstwo na każdym etapie jego cyklu życia: 

Założenia i rozpoczęcia działalności

Kontroli funkcjonowania i zgodności regulacyjnej

Bieżącego zarządzania organizacją

Całorocznego nadzoru nad zgodnością z przepisami

Jednorazowych dużych projektów i wydarzeń, od fuzji i przejęć po zamknięcia

Innych możliwości rozwoju działalności gospodarczej

Jeden świat usług lokalnych

TMF Group jest niezależną międzynarodową korporacją zrzeszającą około 7,8 tys. ekspertów wewnętrznych w 120 biurach obejmujących ponad 80 jurysdykcji. Wspólnie dostarczamy szeroki wachlarz spójnych, zintegrowanych, dostosowanych do lokalnej charakterystyki usług, obejmujących kluczowe administracyjno-biznesowe segmenty, takie jak rachunkowość i podatki, administracja kadrowa, globalne usługi płacowe i świadczenia pracownicze, zarządzanie podmiotem globalnym, sekretariat korporacyjny i zgodność regulacyjna

Rozwiązania doradcze, które zapewniamy na czas, wspierają duże i małe projekty transgraniczne na każdym etapie realizacji – we wszystkich obszarach naszej działalności i na każdym rynku. 

Wyspecjalizowane zespoły wspierają administrację funduszami i rynkami kapitałowymi, inwestorów prywatnych oraz biura rodzinne (family offices).  

Ponieważ wiemy, jak szybko, bezpiecznie i skutecznie odblokować dostęp do najatrakcyjniejszych rynków na świecie – bez względu na ich złożoność – z naszych usług korzysta ponad 60% firm z listy Fortune Global 500 i listy FTSE 100 oraz prawie połowa z 300 wiodących firm typu private equity. 

Zatem niezależnie od tego, czy Państwa przedsiębiorstwo działa w dwóch, czy w wielu krajach, czy zatrudnia garstkę pracowników, czy kilka tysięcy, posiadamy elastyczne, skoordynowane, niezbędne dla biznesu wsparcie, które jest Państwu potrzebne, aby otworzyć się na nowe rynki, zbudować silną firmę, zachować sprawność i wydajność oraz cieszyć się nieposzlakowaną opinią na całym świecie.