Usługi powiernicze dla firm

W sprawach powierniczych zaufanie jest wszystkim. Osoby, które Państwo mianują na zewnętrznych dyrektorów, powierników i przedstawicieli, muszą dzielić Państwa dążenie do jak najlepszych wyników firmy, umożliwiać zrozumienie wyzwań biznesowych, przed którymi stoi przedsiębiorstwo, oraz sprawić, że urzędy regulacyjne nie będą miały zarzutów co do zgodności Państwa przedsiębiorstwa z obowiązującym przepisami.

Jest to tylko część z tego, co TMF Group może zrobić dla Państwa firmy. Dzięki 7 tys. specjalistów z zakresu księgowości, prawa i zgodności z przepisami w ponad 86 jurysdykcjach, obsługującym ponad 15 tys. klientów w każdej branży, nasze rzetelne usługi powiernicze zapewniają Państwu bezpieczeństwo, wgląd i integralność, niezależnie od tego, gdzie dokonują Państwo transakcji lub inwestycji.

Złóż zapytanie

Usługi powiernicze - powoływanie dyrektora, powiernika lub przedstawiciela

Usługi powiernicze dla firm świadczone przez TMF Group stanowią kluczową część naszej międzynarodowej działalności w zakresie sekretariatu korporacyjnego, rachunkowości i zgodności z przepisami podatkowymi. Nasze usługi powiernicze stanowią jeden z filarów zindywidualizowanych rozwiązań w zakresie zarządzania ryzykiem i zgodnością, które dostarczamy w ramach usługi zarządzania podmiotem globalnym

Mianując dyrektora, powiernika lub przedstawiciela, nie zatrudniają Państwo tylko osoby lub usługodawcy. Tworzą Państwo jednostkę ds. zgodności z przepisami, mającą za zadanie sprostać potrzebom Państwa działalności.

Na całym świecie, w każdej branży, klienci ufają TMF Group w kwestii wypełniania kluczowych ról powierniczych, ponieważ dysponujemy idealnymi zasobami i strukturą:

  • nasi dyrektorzy, powiernicy i przedstawiciele są doświadczonymi profesjonalistami
  • sieć lokalnych ekspertów w ponad 80 jurysdykcjach gwarantuje dokładne zrozumienie każdego środowiska prawnego i regulacyjnego
  • pełne portfolio kluczowych usług biznesowych oraz zintegrowany model biznesowy pozwalają nam na dostarczenie kompletnych, dopasowanych do potrzeb klienta rozwiązań
  • nasza ogromna baza doświadczeń – w zakresie działalności biznesowej i zgodności z przepisami – jest stale rozbudowywana i pomaga tysiącom międzynarodowych klientów stawiać czoła nowym wyzwaniom na nieznanych im rynkach
Portrait of a woman smiling with arms crossed posing at the camera in confidence

Usługi dyrektorskie i przedstawicielskie

Nowoczesny rynek i jego organy regulacyjne oczekują, że dyrektorzy będą dysponować odpowiednią rangą i umiejętnościami, by ze świadomością i pewnością siebie realizować spoczywające na nich obowiązki regulacyjne.

Two man discussing at a comfortable place

Powiernicy

Przy zakładaniu funduszu powierniczego bardzo istotny staje się wybór właściwego powiernika. TMF Group zapewnia wyłącznych powierników korporacyjnych, współpowierników lub ich następców dla szerokiej gamy funduszy o różnych celach. 

A woman holding a document looking on the left

Przedstawiciele prawni i podatkowi

Powołanie TMF Group jako przedstawiciela prawnego i podatkowego pozwoli Państwu na swobodne prowadzenie działalności handlowej, inwestycyjnej i transakcyjnej w lokalnej jurysdykcji, przy zachowaniu pełnej zgodności z lokalnymi wymogami prawnymi i podatkowymi.

Sprawiamy, że złożony świat staje się prosty

TMF Group jest wiodącym dostawcą kluczowych usług administracyjnych, pomagającym klientom inwestować i prowadzić bezpieczną działalność na całym świecie.

Naszych 10 000 ekspertów i 125 biur w 86 jurysdykcjach na całym świecie obsługuje korporacje, instytucje finansowe, zarządzających aktywami, klientów prywatnych i biura rodzinne, zapewniając połączenie usług księgowych, podatkowych, płacowych, administracji funduszami, zgodności z przepisami i zarządzania podmiotami niezbędnymi do osiągnięcia globalnego sukcesu biznesowego.

Wiemy, jak szybko, bezpiecznie i skutecznie odblokować dostęp do najbardziej atrakcyjnych rynków świata - niezależnie od stopnia ich złożoności. To, dlatego współpracuje z nami ponad 60% firm z listy Fortune Global 500 i FTSE 100 oraz prawie połowa z 300 największych firm private equity.

Nasz unikalny, globalny model świadczenia usług, oparty na innowacyjnych platformach cyfrowych, oznacza, że możemy obsługiwać tak zróżnicowane sektory jak rynki kapitałowe, private equity, nieruchomości, farmaceutyki, energetyka i technologia, a eksperci na miejscu zapewniają lokalne wsparcie.

Przy wzroście rok do roku wynoszącym średnio 8% od 2013 roku, TMF Group jest zaufanym i niezawodnym partnerem. Niezależnie od tego, czy prowadzisz działalność za jedną granicy czy za wieloma, z garstką pracowników czy z kilkoma tysiącami, mamy dla Ciebie kluczowe wsparcie biznesowe, którego potrzebujesz, aby się rozwijać, działać i rosnąć, zachowując zgodność z przepisami, wszędzie.