Przedstawiciele prawni i podatkowi

Powołanie TMF Group jako przedstawiciela prawnego i podatkowego pozwoli Państwu na swobodne prowadzenie działalności handlowej, inwestycyjnej i transakcyjnej w lokalnej jurysdykcji, przy zachowaniu pełnej zgodności z lokalnymi wymogami prawnymi i podatkowymi.

Złóż zapytanie

Ponieważ jesteśmy związani lokalnym prawem w Państwa imieniu, są Państwo właściwie reprezentowani w postępowaniu sądowym, dzięki czemu w przejrzysty i efektywny sposób mogą Państwo korzystać ze swoich praw i wypełniać obowiązki.

Jako zaufany pośrednik w kontaktach z lokalnymi urzędami podatkowymi upraszczamy i optymalizujemy pełen zakres spraw związanych z lokalnym podatkiem dochodowym od osób prawnych i podatkiem u źródła, a także umożliwiamy Państwu odnalezienie się w często skomplikowanej materii lokalnych zasad, procedur i stawek VAT.

Nasze usługi przedstawiciela prawnego i podatkowego stanowią integralną część naszej międzynarodowej praktyki w zakresie rachunkowości i zgodności podatkowej.

 

Sprawiamy, że złożony świat staje się prosty

TMF Group jest wiodącym dostawcą kluczowych usług administracyjnych, pomagającym klientom inwestować i prowadzić bezpieczną działalność na całym świecie.

Naszych 10 000 ekspertów i 125 biur w 86 jurysdykcjach na całym świecie obsługuje korporacje, instytucje finansowe, zarządzających aktywami, klientów prywatnych i biura rodzinne, zapewniając połączenie usług księgowych, podatkowych, płacowych, administracji funduszami, zgodności z przepisami i zarządzania podmiotami niezbędnymi do osiągnięcia globalnego sukcesu biznesowego.

Wiemy, jak szybko, bezpiecznie i skutecznie odblokować dostęp do najbardziej atrakcyjnych rynków świata - niezależnie od stopnia ich złożoności. To, dlatego współpracuje z nami ponad 60% firm z listy Fortune Global 500 i FTSE 100 oraz prawie połowa z 300 największych firm private equity.

Nasz unikalny, globalny model świadczenia usług, oparty na innowacyjnych platformach cyfrowych, oznacza, że możemy obsługiwać tak zróżnicowane sektory jak rynki kapitałowe, private equity, nieruchomości, farmaceutyki, energetyka i technologia, a eksperci na miejscu zapewniają lokalne wsparcie.

Przy wzroście rok do roku wynoszącym średnio 8% od 2013 roku, TMF Group jest zaufanym i niezawodnym partnerem. Niezależnie od tego, czy prowadzisz działalność za jedną granicy czy za wieloma, z garstką pracowników czy z kilkoma tysiącami, mamy dla Ciebie kluczowe wsparcie biznesowe, którego potrzebujesz, aby się rozwijać, działać i rosnąć, zachowując zgodność z przepisami, wszędzie.