Przedstawiciele prawni i podatkowi

Powołanie TMF Group jako przedstawiciela prawnego i podatkowego pozwoli Państwu na swobodne prowadzenie działalności handlowej, inwestycyjnej i transakcyjnej w lokalnej jurysdykcji, przy zachowaniu pełnej zgodności z lokalnymi wymogami prawnymi i podatkowymi.

Złóż zapytanie

Ponieważ jesteśmy związani lokalnym prawem w Państwa imieniu, są Państwo właściwie reprezentowani w postępowaniu sądowym, dzięki czemu w przejrzysty i efektywny sposób mogą Państwo korzystać ze swoich praw i wypełniać obowiązki.

Jako zaufany pośrednik w kontaktach z lokalnymi urzędami podatkowymi upraszczamy i optymalizujemy pełen zakres spraw związanych z lokalnym podatkiem dochodowym od osób prawnych i podatkiem u źródła, a także umożliwiamy Państwu odnalezienie się w często skomplikowanej materii lokalnych zasad, procedur i stawek VAT.

Nasze usługi przedstawiciela prawnego i podatkowego stanowią integralną część naszej międzynarodowej praktyki w zakresie rachunkowości i zgodności podatkowej.

 

Jeden świat usług lokalnych

TMF Group jest niezależną międzynarodową korporacją zrzeszającą około 7,8 tys. ekspertów wewnętrznych w 120 biurach obejmujących ponad 80 jurysdykcji. Wspólnie dostarczamy szeroki wachlarz spójnych, zintegrowanych, dostosowanych do lokalnej charakterystyki usług, obejmujących kluczowe administracyjno-biznesowe segmenty, takie jak rachunkowość i podatki, administracja kadrowa, globalne usługi płacowe i świadczenia pracownicze, zarządzanie podmiotem globalnym, sekretariat korporacyjny i zgodność regulacyjna

Rozwiązania doradcze, które zapewniamy na czas, wspierają duże i małe projekty transgraniczne na każdym etapie realizacji – we wszystkich obszarach naszej działalności i na każdym rynku. 

Wyspecjalizowane zespoły wspierają administrację funduszami i rynkami kapitałowymi, inwestorów prywatnych oraz biura rodzinne (family offices).  

Ponieważ wiemy, jak szybko, bezpiecznie i skutecznie odblokować dostęp do najatrakcyjniejszych rynków na świecie – bez względu na ich złożoność – z naszych usług korzysta ponad 60% firm z listy Fortune Global 500 i listy FTSE 100 oraz prawie połowa z 300 wiodących firm typu private equity. 

Zatem niezależnie od tego, czy Państwa przedsiębiorstwo działa w dwóch, czy w wielu krajach, czy zatrudnia garstkę pracowników, czy kilka tysięcy, posiadamy elastyczne, skoordynowane, niezbędne dla biznesu wsparcie, które jest Państwu potrzebne, aby otworzyć się na nowe rynki, zbudować silną firmę, zachować sprawność i wydajność oraz cieszyć się nieposzlakowaną opinią na całym świecie.