Usługi w zakresie zgodności z przepisami międzynarodowymi

Utrzymanie zgodności z przepisami międzynarodowymi może być ryzykowne i prowadzić do zamieszania. Regulacje ponadnarodowe stają się coraz bardziej restrykcyjne oraz zwiększa się ich zasięg. Wdrożenia na gruncie lokalnym zwiększają ryzyko braku zgodności.

Kompleksowe, zintegrowane usługi konsultingowe TMF Group w zakresie zgodności z przepisami dają możliwość szybkiego, spójnego i kompletnego sprawdzenia zgodności z przepisami, co sprawia, że zawiłość i ryzyko ustępują miejsca Państwa pewności i kontroli.

Złóż zapytanie

Usługi w zakresie zgodności z przepisami ponadnarodowymi świadczone lokalnie

Wydłużająca się lista przepisów ponadnarodowych jest wystarczającym obciążeniem dla każdego przedsiębiorstwa wielonarodowego. Do tego każda jurysdykcja wdraża swój własny, niepowtarzalny, lokalny system, tworząc tym samym istny labirynt regulacji.

Podobieństwa często okazują się być tylko pozorne. Terminy na zapewnienie zgodności z przepisami są coraz sztywniejsze. Proste przeoczenia grożą utratą dobrej reputacji i stanowią zagrożenie dla powodzenia danego przedsięwzięcia. Nic więc dziwnego, że wewnętrzne zespoły ds. zgodności mają trudności, by nadążyć za ciągłymi zmianami regulacyjnymi.

Utrzymanie zgodności z przepisami i dobrej reputacji w związku z Państwa działalnością operacyjną nie musi być aż tak trudne.

Usługi doradcze TMF Group w zakresie zgodności z przepisami

Dysponujemy zasobami i zasięgiem, które umożliwiają nam bycie Państwa globalnym partnerem w zarządzaniu zgodnością z przepisami, dzięki czemu łatwo przekształcimy regulacyjną niepewność w przejrzystość i kontrolę.

  • Nasze kontrole funkcjonowania przedsiębiorstwa w zakresie regulacji, przeprowadzane przez zespoły lokalnych ekspertów, pomogą ocenić Państwa obecną sytuację prawną na każdym rynku i rozwiązać problemy związane z lokalnymi przepisami.
  • Przez cały czas trzymamy rękę na pulsie – monitorujemy ponadnarodowe programy regulacyjne i niezliczone akty prawa lokalnego nadające im moc prawną – mamy pewność, że w tym względzie nic nas nie zaskoczy.
  • W sposób kompetentny klasyfikujemy, rejestrujemy, dokumentujemy, oceniamy, opiniujemy i raportujemy wszystkie obowiązki regulacyjne, a Państwo mogą w tym czasie skoncentrować się na celach biznesowych.
  • Nasza gruntowna znajomość wymogów i krajowych systemów prawnych, przejawiająca się poprzez sieć 120 lokalnych biur, sprawia, że wypełnianie najbardziej skomplikowanych obowiązków sprawozdawczych na poziomie lokalnym i globalnym staje się proste.
  • Dla klientów stojących przed pilnymi, jednorazowymi wyzwaniami regulacyjnymi, jak chociażby kontrola KYC przed zawarciem strategicznego porozumienia na płaszczyźnie międzynarodowej, możemy w łatwy i szybki sposób zwiększyć skalę naszych działań dzięki elastycznej strukturze i globalnej bazie zasobów.

Zarządzanie podmiotem globalnym

Nasze niezależne usługi w zakresie zgodności z przepisami stanowią również centralną część naszego wyróżniającego się podejścia do zarządzania podmiotami globalnymi.

Łącząc usługi w zakresie zgodności z przepisami, sekretariatu korporacyjnego i powiernictwa, możemy dostarczyć kompletne, dopasowane do potrzeb klienta rozwiązanie – skuteczne, kontrolowane i szczegółowo opracowane – dla każdego aspektu zarządzania ryzykiem braku zgodności na całym obszarze Państwa działalności operacyjnej.

Jeden świat usług lokalnych

TMF Group jest niezależną międzynarodową korporacją zrzeszającą około 7,8 tys. ekspertów wewnętrznych w 120 biurach obejmujących ponad 80 jurysdykcji. Wspólnie dostarczamy szeroki wachlarz spójnych, zintegrowanych, dostosowanych do lokalnej charakterystyki usług, obejmujących kluczowe administracyjno-biznesowe segmenty, takie jak rachunkowość i podatki, administracja kadrowa, globalne usługi płacowe i świadczenia pracownicze, zarządzanie podmiotem globalnym, sekretariat korporacyjny i zgodność regulacyjna

Rozwiązania doradcze, które zapewniamy na czas, wspierają duże i małe projekty transgraniczne na każdym etapie realizacji – we wszystkich obszarach naszej działalności i na każdym rynku. 

Wyspecjalizowane zespoły wspierają administrację funduszami i rynkami kapitałowymi, inwestorów prywatnych oraz biura rodzinne (family offices).  

Ponieważ wiemy, jak szybko, bezpiecznie i skutecznie odblokować dostęp do najatrakcyjniejszych rynków na świecie – bez względu na ich złożoność – z naszych usług korzysta ponad 60% firm z listy Fortune Global 500 i listy FTSE 100 oraz prawie połowa z 300 wiodących firm typu private equity. 

Zatem niezależnie od tego, czy Państwa przedsiębiorstwo działa w dwóch, czy w wielu krajach, czy zatrudnia garstkę pracowników, czy kilka tysięcy, posiadamy elastyczne, skoordynowane, niezbędne dla biznesu wsparcie, które jest Państwu potrzebne, aby otworzyć się na nowe rynki, zbudować silną firmę, zachować sprawność i wydajność oraz cieszyć się nieposzlakowaną opinią na całym świecie.