Wspólny Standard Wymiany Informacji (CRS)

Zatwierdzony przez OECD Wspólny Standard Wymiany Informacji reguluje wymianę informacji między instytucjami finansowymi a lokalnymi organami podatkowymi. Grzywny i inne kary za nieprzestrzeganie przepisów obejmują także odpowiedzialność cywilną.

Kompleksowa klasyfikacja CRS TMF Group, due diligence i usługi raportowania dostarczane przez naszą globalną sieć lokalnych ekspertów wspierają wszystkie aspekty zgodności z CRS i pomagają sprostać wszystkim z nim związanym zobowiązaniom.

Złóż zapytanie

Czym jest CRS?

CRS (Wspólny Standard Wymiany Informacji) ma podobny cel jak FATCA – dopilnować, aby organy podatkowe otrzymywały roczne sprawozdania dotyczące zagranicznych rachunków finansowych i aktywów posiadanych przez ich podatników.

Tak zwane „sprawozdawcze instytucje finansowe” muszą składać roczne sprawozdania z informacjami o rachunkach finansowych do około 100 organów podatkowych.

CRS określa, kto, w jaki sposób i jakiego rodzaju informacje powinien zgłaszać, które rachunki podlegają raportowaniu i jakie procedury due diligence muszą być przeprowadzone.

Nieprzestrzeganie przepisów może wiązać się z grzywnami i innego rodzaju karami. Menedżerowie, dyrektorzy, powiernicy i inni członkowie zarządu mogą być pociągnięci do odpowiedzialności cywilnej.

Klasyfikacja CRS, badanie due diligence i sprawozdawczość z TMF Group

Klasyfikacja

Przedsiębiorstwa muszą same określić, czy kwalifikują się jako „raportująca instytucja finansowa”, czy też należą do innej kategorii CRS. TMF Group wykorzystuje globalne standardy OECD, aby wykonać usługę klasyfikacji CRS szybko, dokładnie i bezbłędnie.

Wprowadzanie nowych rachunków

Nowe rachunki muszą być sprawdzane z zastosowaniem rygorystycznych procedur due diligence określonych przez CRS. Wspieramy klientów na każdym etapie: pomagamy im w identyfikacji, zebraniu i ocenie dokumentacji dotyczącej ich jako właścicieli kont, analizujemy niespójności informacyjne, a następnie pomagamy w skorygowaniu ewentualnych braków.

Due diligence

Istniejące rachunki muszą być systematycznie monitorowane pod kątem „zmian okoliczności”. Jak już wspomnieliśmy, służymy pomocą na każdym etapie procedury due diligence CRS, gromadząc zweryfikowane oświadczenia posiadaczy kont i rejestrując ich nowy status CRS w wymaganych ramach czasowych.

Sprawozdawczość

Każda instytucja finansowa musi ujawnić roczną informację finansową CRS swojemu lokalnemu organowi podatkowemu. W imieniu naszych klientów przygotujemy spełniający wszelkie wymogi CRS raport, a następnie terminowo przekażemy go do odpowiednich władz.

Sprawiamy, że złożony świat staje się prosty

TMF Group jest wiodącym dostawcą kluczowych usług administracyjnych, pomagającym klientom inwestować i prowadzić bezpieczną działalność na całym świecie.

Naszych 10 000 ekspertów i 125 biur w 86 jurysdykcjach na całym świecie obsługuje korporacje, instytucje finansowe, zarządzających aktywami, klientów prywatnych i biura rodzinne, zapewniając połączenie usług księgowych, podatkowych, płacowych, administracji funduszami, zgodności z przepisami i zarządzania podmiotami niezbędnymi do osiągnięcia globalnego sukcesu biznesowego.

Wiemy, jak szybko, bezpiecznie i skutecznie odblokować dostęp do najbardziej atrakcyjnych rynków świata - niezależnie od stopnia ich złożoności. To, dlatego współpracuje z nami ponad 60% firm z listy Fortune Global 500 i FTSE 100 oraz prawie połowa z 300 największych firm private equity.

Nasz unikalny, globalny model świadczenia usług, oparty na innowacyjnych platformach cyfrowych, oznacza, że możemy obsługiwać tak zróżnicowane sektory jak rynki kapitałowe, private equity, nieruchomości, farmaceutyki, energetyka i technologia, a eksperci na miejscu zapewniają lokalne wsparcie.

Przy wzroście rok do roku wynoszącym średnio 8% od 2013 roku, TMF Group jest zaufanym i niezawodnym partnerem. Niezależnie od tego, czy prowadzisz działalność za jedną granicy czy za wieloma, z garstką pracowników czy z kilkoma tysiącami, mamy dla Ciebie kluczowe wsparcie biznesowe, którego potrzebujesz, aby się rozwijać, działać i rosnąć, zachowując zgodność z przepisami, wszędzie.