Wspólny Standard Wymiany Informacji (CRS)

Zatwierdzony przez OECD Wspólny Standard Wymiany Informacji reguluje wymianę informacji między instytucjami finansowymi a lokalnymi organami podatkowymi. Grzywny i inne kary za nieprzestrzeganie przepisów obejmują także odpowiedzialność cywilną.

Kompleksowa klasyfikacja CRS TMF Group, due diligence i usługi raportowania dostarczane przez naszą globalną sieć lokalnych ekspertów wspierają wszystkie aspekty zgodności z CRS i pomagają sprostać wszystkim z nim związanym zobowiązaniom.

Złóż zapytanie

Czym jest CRS?

CRS (Wspólny Standard Wymiany Informacji) ma podobny cel jak FATCA – dopilnować, aby organy podatkowe otrzymywały roczne sprawozdania dotyczące zagranicznych rachunków finansowych i aktywów posiadanych przez ich podatników.

Tak zwane „sprawozdawcze instytucje finansowe” muszą składać roczne sprawozdania z informacjami o rachunkach finansowych do około 100 organów podatkowych.

CRS określa, kto, w jaki sposób i jakiego rodzaju informacje powinien zgłaszać, które rachunki podlegają raportowaniu i jakie procedury due diligence muszą być przeprowadzone.

Nieprzestrzeganie przepisów może wiązać się z grzywnami i innego rodzaju karami. Menedżerowie, dyrektorzy, powiernicy i inni członkowie zarządu mogą być pociągnięci do odpowiedzialności cywilnej.

Klasyfikacja CRS, badanie due diligence i sprawozdawczość z TMF Group

Klasyfikacja

Przedsiębiorstwa muszą same określić, czy kwalifikują się jako „raportująca instytucja finansowa”, czy też należą do innej kategorii CRS. TMF Group wykorzystuje globalne standardy OECD, aby wykonać usługę klasyfikacji CRS szybko, dokładnie i bezbłędnie.

Wprowadzanie nowych rachunków

Nowe rachunki muszą być sprawdzane z zastosowaniem rygorystycznych procedur due diligence określonych przez CRS. Wspieramy klientów na każdym etapie: pomagamy im w identyfikacji, zebraniu i ocenie dokumentacji dotyczącej ich jako właścicieli kont, analizujemy niespójności informacyjne, a następnie pomagamy w skorygowaniu ewentualnych braków.

Due diligence

Istniejące rachunki muszą być systematycznie monitorowane pod kątem „zmian okoliczności”. Jak już wspomnieliśmy, służymy pomocą na każdym etapie procedury due diligence CRS, gromadząc zweryfikowane oświadczenia posiadaczy kont i rejestrując ich nowy status CRS w wymaganych ramach czasowych.

Sprawozdawczość

Każda instytucja finansowa musi ujawnić roczną informację finansową CRS swojemu lokalnemu organowi podatkowemu. W imieniu naszych klientów przygotujemy spełniający wszelkie wymogi CRS raport, a następnie terminowo przekażemy go do odpowiednich władz.

Jeden świat usług lokalnych

TMF Group jest niezależną międzynarodową korporacją zrzeszającą około 7,8 tys. ekspertów wewnętrznych w 120 biurach obejmujących ponad 80 jurysdykcji. Wspólnie dostarczamy szeroki wachlarz spójnych, zintegrowanych, dostosowanych do lokalnej charakterystyki usług, obejmujących kluczowe administracyjno-biznesowe segmenty, takie jak rachunkowość i podatki, administracja kadrowa, globalne usługi płacowe i świadczenia pracownicze, zarządzanie podmiotem globalnym, sekretariat korporacyjny i zgodność regulacyjna

Rozwiązania doradcze, które zapewniamy na czas, wspierają duże i małe projekty transgraniczne na każdym etapie realizacji – we wszystkich obszarach naszej działalności i na każdym rynku. 

Wyspecjalizowane zespoły wspierają administrację funduszami i rynkami kapitałowymi, inwestorów prywatnych oraz biura rodzinne (family offices).  

Ponieważ wiemy, jak szybko, bezpiecznie i skutecznie odblokować dostęp do najatrakcyjniejszych rynków na świecie – bez względu na ich złożoność – z naszych usług korzysta ponad 60% firm z listy Fortune Global 500 i listy FTSE 100 oraz prawie połowa z 300 wiodących firm typu private equity. 

Zatem niezależnie od tego, czy Państwa przedsiębiorstwo działa w dwóch, czy w wielu krajach, czy zatrudnia garstkę pracowników, czy kilka tysięcy, posiadamy elastyczne, skoordynowane, niezbędne dla biznesu wsparcie, które jest Państwu potrzebne, aby otworzyć się na nowe rynki, zbudować silną firmę, zachować sprawność i wydajność oraz cieszyć się nieposzlakowaną opinią na całym świecie.