Dyrektywa UE o zgłaszaniu naruszeń – nasze usługi

Dyrektywa UE o ochronie sygnalistów określa minimalne standardy ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii Europejskiej. Wszystkie państwa członkowskie UE musiały przyjąć zawarte w niej przepisy, a wszystkie jurysdykcje muszą wprowadzić je w życie do 17 grudnia 2021 r. 

Wdrożenie przepisów stanowi ogromne wyzwanie. Oprócz wielu wymogów proceduralnych, trudność może stanowić przekonanie pracowników do zgłaszania naruszeń. Może to wynikać z obecnej w niektórych kulturach i społeczeństwach stygmatyzacji związanej z informowaniem o naruszeniach.

 
Złóż zapytanie

Czym jest dyrektywa UE o zgłaszaniu naruszeń?

Dyrektywa (UE) 2019/1937 w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii (dyrektywa o zgłaszaniu naruszeń) została wdrożona przez wszystkie państwa członkowskie UE. Ma ona na celu ustanowienie minimalnych standardów ochrony osób zgłaszających przypadki naruszenia w całej UE.

Firmy zatrudniające 50 lub więcej pracowników, lub których roczny obrót wynosi 10 milionów euro lub więcej, są zobowiązane do wdrożenia systemu zgłaszania naruszeń. Instytucje publiczne, urzędy oraz gminy powyżej 10 000 mieszkańców również będą musiały spełnić wymogi dyrektywy i wdrożyć procesy zgłaszania naruszeń.

Kluczowe czynniki przy wdrażaniu procesów zgłaszania naruszeń to między innymi:

Blue icon of a shield

Ład korporacyjny

Przyjęcie polityki zgłaszania naruszeń – powiązanej z kodeksem postępowania i wartościami organizacji – która jest postrzegana i promowana jako ważne narzędzie zarządzania ryzykiem.

Blue icon of a bar graph

Komunikacja i szkolenia

Szkolenia na temat celu polityki, sposobu dostępu do kanałów informowania o naruszeniach, dostępnych środków ochrony i poziomu poufności oraz przebiegu procesu, w tym informacji wymaganych od pracowników w ramach badania ich zgłoszeń.

Dyrektywa UE o zgłaszaniu
naruszeń – nasze usługi

Aby zapewnić organizacji zgodność z wymogami Dyrektywy, w ramach usług dotyczących zgłaszania naruszeń Grupa TMF oferuje platformę internetową, politykę zgłaszania naruszeń oraz wsparcie bezstronnego specjalisty. 

Dzięki połączeniu tych elementów pracownicy mogą anonimowo przesyłać swoje zgłoszenia i śledzić ich status, od momentu rozpoczęcia procesu w systemie aż do ich rozpatrzenia.

 

Dlaczego warto skorzystać z usług Grupy TMF?

Możemy zarządzać całością usług dotyczących zgłaszania naruszeń: zajmować się przypadkami, w których stawiane zarzuty są niewłaściwe/nieistotne oraz nawiązywać kontakt ze wszystkimi zainteresowanymi stronami, kiedy stawiane zarzuty są istotne.

Działamy jako obiektywna strona trzecia spoza struktury hierarchicznej Twojej organizacji, aby zgodnie z dyrektywą zapewnić ochronę interesów osób zgłaszających naruszenia.

Sprawiamy, że złożony świat staje się prosty

TMF Group jest wiodącym dostawcą kluczowych usług administracyjnych, pomagającym klientom inwestować i prowadzić bezpieczną działalność na całym świecie.

Naszych 10 000 ekspertów i 125 biur w 86 jurysdykcjach na całym świecie obsługuje korporacje, instytucje finansowe, zarządzających aktywami, klientów prywatnych i biura rodzinne, zapewniając połączenie usług księgowych, podatkowych, płacowych, administracji funduszami, zgodności z przepisami i zarządzania podmiotami niezbędnymi do osiągnięcia globalnego sukcesu biznesowego.

Wiemy, jak szybko, bezpiecznie i skutecznie odblokować dostęp do najbardziej atrakcyjnych rynków świata - niezależnie od stopnia ich złożoności. To, dlatego współpracuje z nami ponad 60% firm z listy Fortune Global 500 i FTSE 100 oraz prawie połowa z 300 największych firm private equity.

Nasz unikalny, globalny model świadczenia usług, oparty na innowacyjnych platformach cyfrowych, oznacza, że możemy obsługiwać tak zróżnicowane sektory jak rynki kapitałowe, private equity, nieruchomości, farmaceutyki, energetyka i technologia, a eksperci na miejscu zapewniają lokalne wsparcie.

Przy wzroście rok do roku wynoszącym średnio 8% od 2013 roku, TMF Group jest zaufanym i niezawodnym partnerem. Niezależnie od tego, czy prowadzisz działalność za jedną granicy czy za wieloma, z garstką pracowników czy z kilkoma tysiącami, mamy dla Ciebie kluczowe wsparcie biznesowe, którego potrzebujesz, aby się rozwijać, działać i rosnąć, zachowując zgodność z przepisami, wszędzie.