Usługi w zakresie raportowania schematów podatkowych (MDR)

Zgodnie z unijną dyrektywą w sprawie MDR pośrednicy, którzy tworzą lub ułatwiają porozumienia z zakresu agresywnego planowania podatkowego, które wychodzą poza granice UE, muszą ujawnić je organom podatkowym. Oczekuje się, że inne jurysdykcje przyjmą podobne środki.

Ogólnoświatowa sieć lokalnych ekspertów TMF Group pomoże Państwu z łatwością wywiązywać się z nowych zobowiązań, dzięki szybkiemu i skutecznemu monitorowaniu, koordynacji, zbieraniu danych i raportowaniu MDR na przestrzeni całej Państwa międzynarodowej działalności.

 
Złóż zapytanie

Czym jest MDR?

W przypadku wielu państw UE MDR (czyli przepisy dotyczące obowiązkowego raportowania schematów podatkowych) wejdą w życie w 2020 r. i obejmą także Wielką Brytanię niezależnie od wyniku negocjacji związanych z Brexitem. Nowe regulacje mają zastosowanie do każdej spółki prowadzącej działalność gospodarczą w UE (niezależnie od miejsca jej siedziby) oraz do wszelkich transakcji i porozumień agresywnego planowania podatkowego, które wykraczają poza granice UE.

Podstawowe wymogi sprawozdawcze w zakresie MDR powinny spoczywać na pośredniku, który tworzy lub ułatwia wspomniane transgraniczne porozumienia agresywnego planowania podatkowego, jednak obowiązek przestrzegania przepisów może zostać przeniesiony na klienta (podatnika).

Z kolei jurysdykcje spoza UE z pewnością przyjmą własne procedury nawiązujące do MDR. Państwa członkowskie UE zachowują również prawo do wdrażania lokalnych wariantów MDR, co zapowiada ogromną złożoność i koszty związane ze zgodnością regulacyjną z MDR w następujących kwestiach:

Transgraniczne gromadzenie danych i zarządzanie nimi

Koordynacja wielu lokalnych pośredników i operacji poza UE

Poruszanie się po międzynarodowej mozaice definicji prawnych i przewidzianych kar

Usługi, regulacje i sprawozdawczość w zakresie MDR z TMF Group

Wyjaśnianie nieprzejrzystych, zmiennych i wciąż pojawiających się ram regulacyjnych, takich jak MDR, jest tym, co robimy dzień w dzień, dla klientów na całym świecie.

  • Dzięki stałemu monitorowaniu globalnego i lokalnego rozwoju regulacji MDR, ograniczamy do minimum ryzyko braku znajomości najnowszych przepisów.
  • Globalna sieć ekspertów pomoże Państwu zidentyfikować i skatalogować zobowiązania transgraniczne w każdym miejscu, w którym prowadzą Państwo działalność, a następnie ocenić skalę i dystrybucję zasobów, które potrzebne są, aby zachować zgodność z regulacjami MDR.
  • Terminowe gromadzenie informacji i skuteczne zarządzanie nimi będzie miało kluczowe znaczenie dla skutecznego przestrzegania przepisów. Możemy Państwa zapewnić, że wymagane raporty będą przygotowane spójnie, terminowo i rzetelnie, przy uniknięciu nadmiaru sprawozdawczości, a to dzięki utworzeniu zoptymalizowanych struktur zarządzania informacjami wszystkich Państwa pośredników w każdej jurysdykcji. 
  • W przypadku najbardziej skomplikowanych struktur międzynarodowych możemy działać jako centralny punkt koordynacji – zaufany partner, który zmniejszy obciążenie administracyjne związane z raportowaniem MDR dla całej Państwa działalności.
Złóż zapytanie

Sprawiamy, że złożony świat staje się prosty

TMF Group jest wiodącym dostawcą kluczowych usług administracyjnych, pomagającym klientom inwestować i prowadzić bezpieczną działalność na całym świecie.

Naszych 10 000 ekspertów i 125 biur w 86 jurysdykcjach na całym świecie obsługuje korporacje, instytucje finansowe, zarządzających aktywami, klientów prywatnych i biura rodzinne, zapewniając połączenie usług księgowych, podatkowych, płacowych, administracji funduszami, zgodności z przepisami i zarządzania podmiotami niezbędnymi do osiągnięcia globalnego sukcesu biznesowego.

Wiemy, jak szybko, bezpiecznie i skutecznie odblokować dostęp do najbardziej atrakcyjnych rynków świata - niezależnie od stopnia ich złożoności. To, dlatego współpracuje z nami ponad 60% firm z listy Fortune Global 500 i FTSE 100 oraz prawie połowa z 300 największych firm private equity.

Nasz unikalny, globalny model świadczenia usług, oparty na innowacyjnych platformach cyfrowych, oznacza, że możemy obsługiwać tak zróżnicowane sektory jak rynki kapitałowe, private equity, nieruchomości, farmaceutyki, energetyka i technologia, a eksperci na miejscu zapewniają lokalne wsparcie.

Przy wzroście rok do roku wynoszącym średnio 8% od 2013 roku, TMF Group jest zaufanym i niezawodnym partnerem. Niezależnie od tego, czy prowadzisz działalność za jedną granicy czy za wieloma, z garstką pracowników czy z kilkoma tysiącami, mamy dla Ciebie kluczowe wsparcie biznesowe, którego potrzebujesz, aby się rozwijać, działać i rosnąć, zachowując zgodność z przepisami, wszędzie.