Usługi w zakresie raportowania schematów podatkowych (MDR)

Zgodnie z unijną dyrektywą w sprawie MDR pośrednicy, którzy tworzą lub ułatwiają porozumienia z zakresu agresywnego planowania podatkowego, które wychodzą poza granice UE, muszą ujawnić je organom podatkowym. Oczekuje się, że inne jurysdykcje przyjmą podobne środki.

Ogólnoświatowa sieć lokalnych ekspertów TMF Group pomoże Państwu z łatwością wywiązywać się z nowych zobowiązań, dzięki szybkiemu i skutecznemu monitorowaniu, koordynacji, zbieraniu danych i raportowaniu MDR na przestrzeni całej Państwa międzynarodowej działalności.

 
Złóż zapytanie

Czym jest MDR?

W przypadku wielu państw UE MDR (czyli przepisy dotyczące obowiązkowego raportowania schematów podatkowych) wejdą w życie w 2020 r. i obejmą także Wielką Brytanię niezależnie od wyniku negocjacji związanych z Brexitem. Nowe regulacje mają zastosowanie do każdej spółki prowadzącej działalność gospodarczą w UE (niezależnie od miejsca jej siedziby) oraz do wszelkich transakcji i porozumień agresywnego planowania podatkowego, które wykraczają poza granice UE.

Podstawowe wymogi sprawozdawcze w zakresie MDR powinny spoczywać na pośredniku, który tworzy lub ułatwia wspomniane transgraniczne porozumienia agresywnego planowania podatkowego, jednak obowiązek przestrzegania przepisów może zostać przeniesiony na klienta (podatnika).

Z kolei jurysdykcje spoza UE z pewnością przyjmą własne procedury nawiązujące do MDR. Państwa członkowskie UE zachowują również prawo do wdrażania lokalnych wariantów MDR, co zapowiada ogromną złożoność i koszty związane ze zgodnością regulacyjną z MDR w następujących kwestiach:

Transgraniczne gromadzenie danych i zarządzanie nimi

Koordynacja wielu lokalnych pośredników i operacji poza UE

Poruszanie się po międzynarodowej mozaice definicji prawnych i przewidzianych kar

Usługi, regulacje i sprawozdawczość w zakresie MDR z TMF Group

Wyjaśnianie nieprzejrzystych, zmiennych i wciąż pojawiających się ram regulacyjnych, takich jak MDR, jest tym, co robimy dzień w dzień, dla klientów na całym świecie.

  • Dzięki stałemu monitorowaniu globalnego i lokalnego rozwoju regulacji MDR, ograniczamy do minimum ryzyko braku znajomości najnowszych przepisów.
  • Globalna sieć ekspertów pomoże Państwu zidentyfikować i skatalogować zobowiązania transgraniczne w każdym miejscu, w którym prowadzą Państwo działalność, a następnie ocenić skalę i dystrybucję zasobów, które potrzebne są, aby zachować zgodność z regulacjami MDR.
  • Terminowe gromadzenie informacji i skuteczne zarządzanie nimi będzie miało kluczowe znaczenie dla skutecznego przestrzegania przepisów. Możemy Państwa zapewnić, że wymagane raporty będą przygotowane spójnie, terminowo i rzetelnie, przy uniknięciu nadmiaru sprawozdawczości, a to dzięki utworzeniu zoptymalizowanych struktur zarządzania informacjami wszystkich Państwa pośredników w każdej jurysdykcji. 
  • W przypadku najbardziej skomplikowanych struktur międzynarodowych możemy działać jako centralny punkt koordynacji – zaufany partner, który zmniejszy obciążenie administracyjne związane z raportowaniem MDR dla całej Państwa działalności.
Złóż zapytanie

Jeden świat usług lokalnych

TMF Group jest niezależną międzynarodową korporacją zrzeszającą około 7,8 tys. ekspertów wewnętrznych w 120 biurach obejmujących ponad 80 jurysdykcji. Wspólnie dostarczamy szeroki wachlarz spójnych, zintegrowanych, dostosowanych do lokalnej charakterystyki usług, obejmujących kluczowe administracyjno-biznesowe segmenty, takie jak rachunkowość i podatki, administracja kadrowa, globalne usługi płacowe i świadczenia pracownicze, zarządzanie podmiotem globalnym, sekretariat korporacyjny i zgodność regulacyjna

Rozwiązania doradcze, które zapewniamy na czas, wspierają duże i małe projekty transgraniczne na każdym etapie realizacji – we wszystkich obszarach naszej działalności i na każdym rynku. 

Wyspecjalizowane zespoły wspierają administrację funduszami i rynkami kapitałowymi, inwestorów prywatnych oraz biura rodzinne (family offices).  

Ponieważ wiemy, jak szybko, bezpiecznie i skutecznie odblokować dostęp do najatrakcyjniejszych rynków na świecie – bez względu na ich złożoność – z naszych usług korzysta ponad 60% firm z listy Fortune Global 500 i listy FTSE 100 oraz prawie połowa z 300 wiodących firm typu private equity. 

Zatem niezależnie od tego, czy Państwa przedsiębiorstwo działa w dwóch, czy w wielu krajach, czy zatrudnia garstkę pracowników, czy kilka tysięcy, posiadamy elastyczne, skoordynowane, niezbędne dla biznesu wsparcie, które jest Państwu potrzebne, aby otworzyć się na nowe rynki, zbudować silną firmę, zachować sprawność i wydajność oraz cieszyć się nieposzlakowaną opinią na całym świecie.