Technologie

TMF Group jest wiodącym dostawcą globalnych usług biznesowych dla firm prowadzących międzynarodową działalność.

TMF Group wykorzystuje rozwiązania technologiczne w celu zwiększenia zadowolenia klientów, jednocześnie zachowując elastyczność usług, aby być na bieżąco z coraz bardziej złożonymi przepisami prawnymi i wymogami dotyczącymi zapewnienia zgodności oraz móc je interpretować na potrzeby klientów.

TMF Group, ciesząca się powszechnym uznaniem jako firma o globalnym zasięgu i wielkich możliwościach w zakresie świadczenia usług, nieustannie doskonali się, aby wykorzystywać rozwiązania technologiczne w celu zwiększenia zadowolenia klientów, jednocześnie zachowując elastyczność usług, by być na bieżąco z coraz bardziej złożonymi przepisami prawnymi.

Usługi kadrowo-płacowe

Pragniemy, by pracownicy Twojej firmy mieli zapewnioną najlepszą obsługę płacową, zarówno lokalnie, jak i globalnie. W związku z tym nasze platformy do obsługi płac mają na celu umożliwienie osiągnięcia najwyższych standardów realizacji listy płac oraz przejrzystości danych i procesów, przy wsparciu lokalnych specjalistów TMF Group.

TMF Horizon

To globalna platforma on-line, zapewniająca ujednoliconą obsługę w zakresie pasków płacowych pracowników i komunikacji z nimi, bezpieczną wymianę oraz kontrolę danych, a także umożliwiająca prowadzenie globalnej sprawozdawczości w wybranej walucie i języku.

TMF Connector

To rozwiązanie technologiczne ma na celu wymianę danych w jednym wspólnym formacie na całym świecie. Mamy również doświadczenie we współpracy z wiodącymi dostawcami usług kadrowych polegającej na wymianie danych z wykorzystaniem standardowych formatów tych dostawców. Usługi te wspierane są przez In Site, mechanizm obsługujący dwukierunkową wymianę danych z klientami oraz umożliwiający dodawanie tłumaczeń i transformacji plików w celu integracji ze zindywidualizowanym interfejsem.

Usługi sekretarsko-korporacyjne

Od wielu lat zarządzamy globalnymi bazami danych naszych klientów. Nasz scentralizowany zespół specjalistów zarządzających danymi podmiotów i podstawowymi dokumentami przedsiębiorstw zapewnia spójność i dokładność danych. Umożliwia to naszym klientom ścisłe kontrolowanie jakości naszych usług, jak również pozwala ograniczyć wydatki związane z konfigurowaniem użytkowników i uzyskiwaniem licencji.

Mamy doświadczenie w obsłudze najbardziej popularnych w branży systemów, takich jak Blueprint OneWorld, GEMS czy hCue.

Skontaktuj się z nami, jeśli w Twojej firmie nie jest wykorzystywany żaden z wyżej wymienionych systemów lub chciałbyś wprowadzić system do zarządzania danymi i dokumentami podmiotów Twojej firmy.

Księgowość i podatki

Dysponujemy wyjątkowymi hybrydowymi rozwiązaniami technologicznymi, łączącymi naszą znajomość lokalnych wymogów w zakresie sprawozdawczości i prowadzenia działalności operacyjnej z korzyściami, jakie zapewnia najnowocześniejsza platforma technologiczna.

Wykorzystujemy produkty takich firm jak Microsoft, Oracle, Viewpoint, jak również oprogramowanie wymagane w poszczególnych jurysdykcjach – np. 1C i Kingdee – aby zapewnić globalne rozwiązanie spełniające wszystkie lokalne wymogi sprawozdawcze. Tam, gdzie było to konieczne, zainwestowaliśmy w lokalne i indywidualne rozwiązania (takie jak fakturowanie w Brazylii), które bezproblemowo łączą się z naszym globalnym rozwiązaniem.