Informacje prasowe

 • 16 maja 2017
  Press Release
  Venture further reprt thumbnail
  Rozwój rynków Europy Wschodniej – zainteresowanie inwestorów z USA i zrównoważenie spadkowego trendu bezpośrednich inwestycji zagranicznych (FDI)

  Według najnowszych badań firmy TMF Group, przeprowadzonych we współpracy z Forbes Insights, obecnie 3 z 10 międzynarodowych podmiotów z USA postrzega Europę Wschodnią jako centralny punkt ich inwestycji i planów rozwoju – co stanowi wzrost o 3,2% w stosunku do poprzednich dwóch lat.

 • 29 marca 2017
  Press Release
  Zwiększenie dochodu, nagłe zmiany w prawie i niedobór talentów wśród głównych powodów, dla których globalne firmy w Europie Środkowo-Wschodniej decydują się na outsourcing

  w badaniu „Przegląd trendów outsourcingu usług międzynarodowych” (ang. Insight Into Multi-Country Outsourced Services Trends) poddano analizie trendy zachodzące w outsourcingu usług na rynku: polskim, węgierskim i rumuńskim, ze szczególnym uwzględnieniem globalnych firm operujących w tych trzech krajach.

 • 18 stycznia 2017
  Press Release
  Przedsiębiorstwa mogą zyskać większą kontrolę i przejrzystość danych płacowych oraz operacji związanych z obsługą płacową dzięki bezpiecznemu portalowi, TMF Horizon

  Uruchomił TMF Horizon, nowy portal płacowy, który zapewnia klientowi pełną przejrzystość i kontrolę nad danymi płacowymi oraz operacji związanych z ich obsługą.

 • Wyszukaj i przefiltruj