Przejdź do treści

Polityka ochrony prywatności serwisu internetowego

Ostatnia aktualizacja: marzec 2018

Wstęp

Niniejsza Polityka ochrony prywatności serwisu internetowego (dalej „Polityka") określa sposób, w jaki TMF Group wykorzystuje Państwa dane osobowe otrzymywane w chwili odwiedzania niniejszejszego serwisu internetowego.

Niniejszy serwis internetowy (http://www.tmf-group.com) jest administrowany i prowadzony przez TMF Group B.V. z siedzibą pod adresem: Herikerbergweg 238, 1101 CM Amsterdam (P.O. Box 23393, 1100 DW Amsterdam), w Holandii (dalej określana jako „TMF Group”). TMF Group pełni rolę administratora danych w odniesieniu do Państwa danych osobowych używanych w niniejszym serwisie internetowym.

TMF Group zastrzega sobie prawo do wprowadzania w dowolnym momencie zmian (poszczególnych sekcji) niniejszej Polityki bez uprzedzenia. Zalecamy, aby okresowo przeglądali Państwo niniejszą Politykę pod kątem zmian.

Dane osobowe gromadzone przez TMF Group

Państwa dane osobowe, jakie TMF Group gromadzi w chwili, gdy odwiedzają Państwo niniejszą stronę internetową oraz z niej korzystają, są następujące:

  • Informacje przekazywane przez Państwa TMF Group. Gromadzimy te dane, które postanowili Państwo przekazać TMF Group podczas wypełniania formularzy zapytań w ninejszym serwisie internetowym, wyrażania zgody na otrzymywanie zawiadomień e-mailem (eAlerty), pobierania publikacji lub innych dokumentów z naszych stron internetowych lub podczas wymiany korespondencji z TMF Group prowadzonej w niniejszym serwisie internetowym. Dane te obejmują Państwa imię i nazwisko, stanowisko służbowe, adres e-mail, numer telefonu, region geograficzny oraz informacje na temat Państwa preferencji i zainteresowań (takie jak tematy oraz usługi).
  • Informacje gromadzone automatycznie. Za każdym razem, gdy odwiedzają Państwo niniejszy serwis internetowy lub z niego korzystają, w sposób automatyczny gromadzimy dane na temat Państwa wizyty. Informacje te obejmują adres IP oraz inne niepowtarzalne oznaczenia identyfikacyjne komputera, telefonu komórkowego lub innego urządzenia, za pośrednictwem jakiego Państwo wchodzą do niniejszego serwisu internetowego oraz/lub na stronę internetową, która odsyła do niego. Gromadzimy wspomniane informacje, korzystając z plików cookies oraz technologii internetowych. Więcej informacji na temat stosowania plików cookies zawartych jest w naszej Polityce dotyczącej wykorzystywania plików cookie.

W jakich celach TMF wykorzystuje dane osobowe

TMF Group gromadzi i wykorzystuje Państwa dane osobowe w celach opisanych poniżej, na następujących zgodnych z prawem podstawach:

  • Dla naszych prawnie uzasadnionych interesów (biznesowych). Nasze prawnie uzasadnione interesy obejmują analizowanie odwiedzin oraz sposobu i zakresu korzystania z niniejszego serwisu internetowego, ulepszanie oraz rozwój naszych usług, administrowanie niniejszym serwisem internetowym, zapewnianie Państwu udoskonalonego doświadczenia użytkownika, w celach wewnętrznych związanych z diagnostyką mającą na celu rozwiązywanie problemów, w celu zrozumienia oraz oceny skuteczności reklamy, w celu przesyłania reklam związanych z Państwa zainteresowaniami, dla celów analizy danych, dla celów statystycznych oraz ankietowych, w celu wygenerowania statystyk ogólnych oraz zapewnienia bezpieczeństwa naszych usług oraz serwisu internetowego, a także w celu zapobiegania oszustwom, dziełaniom hackerskim, oraz spamowaniu.
  • Na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody. Wykorzystujemy Państwa dane osobowe na podstawie Państwa zgody udzielonej w momencie wyrażenia zgody, poprzez nasz serwis internetowy, na otrzymywanie naszej komunikacji marketingowej (np. eAlertów) lub na podstawie wyrażonej w innych sposób wyraźnej zgody na wykorzystywanie Państwa danych osobowych. Mogą Państwo wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie, przesyłając stosowne oświadczenie pocztą elektroniczną na adres e-mail: dataprotection@tmf-group.com lub rezygnując z otrzymywania takiej komunikacji zgodnie ze wskazówkami dotyczącymi rezygnacji, które są zawarte we właściwych komunikatach marketingowych.

W jaki sposób TMF Group udostępnia Państwa dane osobowe

TMF Group udostępnia uzyskane od Państwa dane osobowe jedynie na rzecz osób i podmiotów opisanych poniżej:

  • Administratorzy danych w  TMF Group. Państwa dane osobowe są udostępniane w obrębie spółek należących do TMF Group, które są odpowiedzialne za przetwarzanie należących do Państwa danych osobowych i które mogą wykorzystywać Państwa dane osobowe w sposób opisany w niniejszej Polityce. Przegląd właściwych spółek należących do TMF Group, które są odpowiedzialne za przetwarzanie danych osobowych, dostępny jest tutaj.
  • Podmioty, którym zleciliśmy prowadzenie naszego serwisu  oraz podmioty przetwarzające dane. W celu świadczenia usług na rzecz TMF Group w imieniu TMF Group, grupa ta zatrudnia zewnętrznych dostawców, usługodawców oraz podmioty stowarzyszone takie jak podmioty świadczące obsługę procesów wewnętrznych na niniejszej stronie internetowej, obsługę techniczną (np. podmioty zapewniające wsparcie techniczne) oraz podmioty świadczące powiązaną obsługę off-line, usługi z zakresu przechowywania danych oraz inne usługi.
  • Osoby trzeciew odpowiedzi na żądanie ujawnienia danych wystosowane na podstawie przepisów prawa. TMF Group ujawnia Państwa dane osobowe w przypadku, gdy ich ujawnienie jest wymagane na podstawie przepisów prawa lub w związku z prowadzonym dochodzeniem, na podstawie żądania wystosowanego przez organy nadzoru, w związku z postępowaniem sądowym, na podstawie nakazu sądu lub pisma procesowego doręczonego TMF Group przez sąd lub też w celu ochrony praw lub bezpieczeństwa niniejszego serwisu internetowego, TMF Group lub podmiotów stowarzyszonych z TMF Group.
  • Osoby trzeciena podstawie wyrażonej przez Państwa zgody. TMF Group może także ujawniać osobom trzecim informacje na Państwa temat, w tym także Państwa dane osobowe, w przypadku, gdy w sposób wyraźny wyrazili Państwo zgodę lub zwrócili się Państwo z taką prośbą do TMF Group.
  • Osoby trzeciew przypadku transakcji z udziałem spółki. Ponadto Państwa dane osobowe mogą być ujawnione w ramach transakcji połączenia, sprzedaży, przeniesienia składników majątku należących do TMF Group, a także w przypadku jej przejęcia, upadłości lub podobnego zdarzenia.

Środki bezpieczeństwa podejmowane przez TMF Group

W celu ochrony należących do Państwa danych osobowych TMF Group wdrożyła rozmaite środki bezpieczeństwa. Państwa dane osobowe są przechowywane w ramach zabezpieczonych sieci. Dostęp do nich ma jedynie ograniczona liczba osób, którym przysługują szczególne prawa dostępu oraz które są zobowiązane do zachowania wspomnianych informacji w poufności.

Prosimy, aby pamiętali Państwo, że przesyłanie jakichkolwiek informacji poprzez serwis internetowy lub Internet nigdy nie jest całkowicie bezpieczne. W związku z powyższym TMF Group nie może zagwarantować, że zdarzenia, takie jak nieuprawniony dostęp do danych, włamanie, utrata danych lub innego rodzaju naruszenie ochrony danych osobowych nigdy nie wystąpią. TMF Group zachęca Państwa do podejmowania działań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa Państwa danych osobowych takich jak zamykanie przeglądarki po skończeniu korzystania z niniejszego serwisu internetowego.

Przechowywanie danych

TMF Group przechowuje dane osobowe przetwarzane w niniejszym serwisie internetowym przez okres niezbędny dla celów, w których wspomniane dane osobowe zostały pierwotnie zgromadzone, o ile wymóg przechowywania danych przez dłuższy okres nie wynika z obowiązujących przepisów prawa.

Przekazywanie danych osobowych za granicę

TMF Group może przekazywać oraz przetwarzać dane osobowe przekazywane przez Państwa na rzecz TMF Group poprzez niniejszy serwis internetowy do krajów innych niż kraj Państwa zamieszkania. Przepisy prawa obowiązujące w takich krajach mogą nie zapewniać poziomu ochrony danych osobowych w tym samym stopniu, co kraj Państwa zamieszkania. Wobec powyższego TMF Group dołoży starań by, w związku z przekazywaniem danych osobowych za granicę, zapewnić wdrożenie wszelkich właściwych środków ochrony i bezpieczeństwa oraz przestrzeganie wszelkich obowiązujących przepisów prawa. Ponadto w związku z przekazywaniem danych osobowych do krajów nie znajdujących się na terytorium Unii Europejskiej TMF Group zapewni zawarcie wymaganych na podstawie przepisów prawa umów z odbiorcami Państwa danych osobowych, które będą zawierać standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską lub inny organ nadzoru, jeżeli będzie to wymagane. Przekazywanie danych osobowych w sposób wewnętrzny w obrębie TMF Group do krajów, które nie zapewniają ochrony danych osobowych na adekwatnym poziomie, jest uregulowane na podstawie Obowiązującego Regulaminu Korporacyjnego w Grupie TMF, który jest dostępny tutaj.

Zewnętrzne strony internetowe

Niniejszy serwis internetowy zawiera linki do zewnętrznych serwisów internetowych; po kliknięciu we wspomniane linki opuszczą Państwo niniejszy serwis internetowy. Pomimo, że zewnętrzne serwisy internetowe, do których zamieściliśmy linki na naszym serwisie internetowym zostały wybrane starannie, TMF Group nie może przyjąć odpowiedzialności za sposób, w jaki inne organizacje mogą wykorzystywać Państwa dane osobowe. Więcej informacji na ten temat mogą Państwo znaleźć w polityce odwiedzanego przez Państwa serwisu internetowego (o ile taka polityka serwisu internetowego została zamieszczona).

Przysługujące Państwu prawa

W zakresie ujętym w obowiązujących przepisach prawa, przesyłając zawiadomienie pocztą elektroniczną na adres: dataprotection@tmf-group.com, mogą Państwo skorzystać z następujących praw: prawo dostępu do danych, prawo sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz prawo do możliwości przeniesienia danych. W przypadku, gdy jest to możliwe oraz wymagane na podstawie obowiązujących przepisów prawa, będziemy dokładać starań, aby umożliwić wykonanie powyższych praw w ciągu jednego miesiąca.

Mogą Państwo wycofać zgodę na otrzymywanie komunikacji marketingowej nieodpłatnie i w dowolnym momencie, działając zgodnie z zawartymi w niej wskazówkami, a wówczas TMF Group zaprzestanie przesyłania Państwu komunikacji marketingowej.

W przypadku, gdyby chcieli Państwo zadać pytanie lub złożyć skargę w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez TMF Group, mogą Państwo je przesłać pocztą elektroniczną na adres: dataprotection@tmf-group.com, lub alternatywnie mogą Państwo złożyć skargę w organie publicznym występującym w charakterze inspektora ochrony danych osobowych.


man with posti-it notes

Sprawiamy, że złożony świat staje się prosty

Oferowany przez nas globalny model usług i platforma technologiczna dają naszym klientom kontrolę nad portfelem podmiotów i lokalizacjami na całym świecie. Dostarczane przez nas analizy danych pozwalają im zapanować nad uchwalanymi przepisami, statusem ich własnej działalności i wszelkimi aspektami ryzyka.

Obsługujemy osoby prawne, instytucje finansowe, podmioty zarządzające aktywami, inwestorów private equity oraz inwestorów nieruchomości, a także firmy rodzinne. Do naszych klientów należy większość firm z listy Fortune Global 500, FTSE 100 i 300 największych firm typu private equity.

Dowiedz się u nas więcej Dowiedz się u nas więcej

Skutecznie rozwijaj swój biznes ponad granicami

Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się w jaki sposób możemy pomóc Twojej organizacji rozwijać się w złożonym świecie.

Skontaktuj się z nami Skontaktuj się z nami