Przejdź do treści

Nasze usługi dla funduszy

Sprawnie obsługujemy Twoich klientów wszędzie tam, gdzie prowadzą działalność, niezależnie od tego, gdzie ulokowany jest ich kapitał. 

Nasze rozwiązania opracowane dla zarządzających funduszami wspierają cały cykl życia Twojego funduszu. Pomożemy Ci realizować strategię i rozwijać Twój biznes na każdym etapie: 

  • Zakładanie funduszy i pozyskiwanie kapitału
  • Pozyskiwanie i strukturyzacja aktywów
  • Rzetelne prowadzenie ksiąg i raportowanie
  • Usługi cykliczne i doraźne. 

Rozwiązania szyte na miarę

Nasze wiodące na rynku cyfrowe platformy dostarczają globalnych rozwiązań z zakresu pełnego cyklu życia funduszy, dostosowanych do potrzeb każdego klienta, w wielu kategoriach aktywów.


Jak możemy Ci pomóc

Zgodnie z dyrektywą w sprawie europejskich zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dyrektywa ZAFI) fundusz utworzony w UE lub wprowadzany do obrotu w UE musi wyznaczyć ZAFI celem świadczenia kompleksowych usług w zakresie zarządzania portfelem i ryzykiem.

Posiadamy uprawnienia do świadczenia zewnętrznych usług ZAFI na rzecz funduszy za pośrednictwem struktur zorientowanych na klienta. Usługi te obejmują niezbędne zarządzanie portfelem i ryzykiem, i w ramach tego nasi eksperci ustalają profil ryzyka dla każdego AFI i dbają o to, aby spełniał on wszystkie wymogi regulacyjne.

Wspieramy również działania dystrybucyjne i marketingowe oraz sporządzamy raporty zgodnie z załącznikiem IV wraz z innymi towarzyszącymi usługami, dzięki czemu możesz zmaksymalizować swoje możliwości dotarcia do inwestorów z obszaru UE. 

Niezależnie od tego, czy chodzi o przestrzeganie całej masy przepisów, dostarczanie rozwiązań z zakresu księgowości korporacyjnej, czy też pomoc w identyfikowaniu nowych możliwości, oferujemy kompletny pakiet dostosowany do Twoich potrzeb w zakresie obsługi aktywów. 

Posiadamy uprawnienia do pełnienia funkcji depozytariusza w rozumieniu Dyrektywy ZAFI. Nasze wielojęzyczne i doświadczone zespoły zapewniają zoptymalizowane usługi depozytariusza, które pomogą zapewnić zgodność Twoich struktur z przepisami, dbając tym samym o ochronę inwestorów.

Zapewniamy bieżący monitoring przepływów pieniężnych w celu sprawdzenia, czy środki pieniężne są prawidłowo zaksięgowane i wykrywania wszelkich niespójnych ruchów. Na bieżąco realizujemy wszelkie obowiązkowe procesy due diligence i weryfikujemy własność aktywów, prowadząc aktualną ewidencję umów między akcjonariuszami oraz aktywów funduszy.

Ustalamy także prawidłowość podziału dochodów AFI, nadzorujemy odpowiednie procedury operacyjne, dbamy o przestrzeganie przepisów dotyczących ograniczeń inwestycyjnych oraz nadzorujemy właściwą wycenę jednostek uczestnictwa i udziałów. 

Pomagamy w zakładaniu funduszy i innych podmiotów, zapewniając właściwą perspektywę finansową, prawną i cenową, aby zminimalizować ryzyko i zoptymalizować zarządzanie i kontrolę.

Zajmujemy się zarządzaniem funduszami, aby pozwolić klientom skupić się na ich podstawowej działalności – realizacji strategii funduszu.

Spółki celowe (SPV) odgrywają kluczową rolę w efektywnym działaniu funduszy, zarówno w zakresie optymalizacji finansów, zarządzania ryzykiem, jak i ułatwiania transferu aktywów. Spółki celowe subfunduszy, w tym spółki holdingowe (HoldCo) i spółki typu BidCo, służą realizacji konkretnego celu Twojego funduszu i dlatego istotne jest, aby były tworzone przez ekspertów. Staje się to coraz trudniejsze w miarę gdy regulacje stają się coraz szerzej zakrojone i bardziej złożone, w szczególności, gdy w grę wchodzi wiele jurysdykcji.

TMF Group posiada bogate doświadczenie w świadczeniu usług SPV na rzecz tysięcy zarządzających funduszami na całym świecie. Począwszy od założenia spółki SPV po codzienne zarządzanie SPV i raportowanie – jesteśmy ekspertami w optymalizowaniu działalności operacyjnej spółek celowych subfunduszy i innych podmiotów, dzięki czemu możesz skupić się na podstawowej działalności inwestycyjnej.

Świadczymy pełny zakres usług związanych z przestrzeganiem prawa podatkowego oraz sprawozdawczością wymaganą przepisami, w tym sporządzanie i składanie deklaracji CIT, VAT, FATCA, CRS i MDR. Nasze zespoły ekspertów stale monitorują szybko zmieniający się krajobraz regulacyjny i mogą pomóc Ci wyprzedzić konkurencję dzięki nowym systemom, takim jak DAC6, i większej dbałości o czynniki ESG.

financial market chart image

Łączymy autorskie i wiodące w branży rozwiązania programowe, dzięki czemu jesteśmy w stanie świadczyć kompleksowy zakresu usług zarządzania funduszami, wspierając Ciebie i Twoich inwestorów.  

Począwszy od tworzenia podmiotów i pozyskiwania nowych inwestorów, poprzez księgowość i raportowanie, a skończywszy na sprawnej likwidacji każdego funduszu lub spółki, TMF Group wykorzystuje połączony globalny krajobraz technologiczny w celu zwiększenia jakości i skuteczności usług.


man with posti-it notes

Sprawiamy, że złożony świat staje się prosty

Oferowany przez nas globalny model usług i platforma technologiczna dają naszym klientom kontrolę nad portfelem podmiotów i lokalizacjami na całym świecie. Dostarczane przez nas analizy danych pozwalają im zapanować nad uchwalanymi przepisami, statusem ich własnej działalności i wszelkimi aspektami ryzyka.

Obsługujemy osoby prawne, instytucje finansowe, podmioty zarządzające aktywami, inwestorów private equity oraz inwestorów nieruchomości, a także firmy rodzinne. Do naszych klientów należy większość firm z listy Fortune Global 500, FTSE 100 i 300 największych firm typu private equity.

Dowiedz się u nas więcej Dowiedz się u nas więcej

Skutecznie rozwijaj swój biznes ponad granicami

Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się w jaki sposób możemy pomóc Twojej organizacji rozwijać się w złożonym świecie.

Skontaktuj się z nami Skontaktuj się z nami