Przejdź do treści

Właściwa strategia fuzji i przejęć

Skomplikowane kwestie wiążące się z procesem fuzji i przejęć, jeśli nie zostaną prawidłowo przeprowadzone, mogą kosztować Cię czas, pieniądze i zaufanie interesariuszy, zwłaszcza gdy w grę wchodzi integracja podmiotów z różnych państwa.

Nawigując po pełnej zasadzek ścieżce od umowy do integracji, należy także wziąć pod uwagę wszystkie aspekty zgodności z przepisami dotyczące budowania lub integrowania infrastruktury biznesowej, czyli zadbanie o zarządzanie podmiotem, administrację kadrową, płacową, księgowość, rachunkowość i przestrzeganie przepisów podatkowych.

Nie da się zwyczajnie zaimportować istniejącego planu działalności operacyjnej ani przyjąć strategii sprzedającego w wybranej jurysdykcji. Zawiłości każdego procesu fuzji i przejęć są zróżnicowane i zależą od złożoności wymogów wynikających z przepisów obowiązujących w danym kraju.

Specjalizujemy się w szybkim znajdowaniu rozwiązań dla skomplikowanych problemów pojawiających się przy fuzjach i przejęciach. Nasz zespół ekspertów pracuje nad optymalną realizacją wymaganych procesów, dzięki czemu możesz rozwijać swój biznes w stabilnym i bezpiecznym środowisku.

Wsparcie i stabilność w trakcie i po transakcji

Mergers and acquisitions - Deal structure

Struktura transakcji

 • Sprawdzenie sytuacji: zgodność finansowa, prawna, kwestie kadrowo-płacowe
 • Utworzenie i zarządzanie cyklem życia spółki celowej (SPV)
 • Analiza czasu i kosztów utworzenia podmiotu oraz gotowości operacyjnej
 • Sprawdzenie sytuacji: zgodność finansowa, prawna, kwestie kadrowo-płacowe
 • Utworzenie i zarządzanie cyklem życia spółki celowej (SPV)
 • Analiza czasu i kosztów utworzenia podmiotu oraz gotowości operacyjnej
Mergers and acquisitions - Deal funding

Finansowanie transakcji

 • Usługi związane z pośrednictwem kredytowym
 • Usługi powiernicze
 • Zarządzanie środkami pieniężnymi
 • Administrowanie kredytami i usługi agencyjne
 • Usługi związane z pośrednictwem kredytowym
 • Usługi powiernicze
 • Zarządzanie środkami pieniężnymi
 • Administrowanie kredytami i usługi agencyjne
Mergers and acquisitions - Due diligence

Due diligence

 • Globalne zarządzanie ryzykiem transakcyjnym i jego ograniczanie
 • Zdefiniowanie optymalnego modelu działania spółki
 • Utworzenie i zarządzanie cyklem życia SPV
 • Globalne zarządzanie ryzykiem transakcyjnym i jego ograniczanie
 • Zdefiniowanie optymalnego modelu działania spółki
 • Utworzenie i zarządzanie cyklem życia SPV
Mergers and acquisitions - Entity formation and operational readiness

Utworzenie podmiotu i gotowość operacyjna

 • Zakładanie i powołanie do działania osoby prawnej
 • Wsparcie przy zakładaniu rachunku bankowego
 • Rejestracja lokalnej spółki
 • Zarządzanie kapitałem inwestycyjnym
 • Zezwolenia na prowadzenie działalności
 • Rejestracja pracowników/do celów emerytalnych
 • Rejestracja do celów podatkowych
 • Zakładanie i powołanie do działania osoby prawnej
 • Wsparcie przy zakładaniu rachunku bankowego
 • Rejestracja lokalnej spółki
 • Zarządzanie kapitałem inwestycyjnym
 • Zezwolenia na prowadzenie działalności
 • Rejestracja pracowników/do celów emerytalnych
 • Rejestracja do celów podatkowych
Mergers and acquisitions - Back office support

Wsparcie back-office

 • Globalna lista płac
 • Administracja kadrowa
 • Rachunkowość lokalna i zarządcza
 • Doradztwo podatkowe
 • Zarządzanie podmiotem
 • Zarządzanie zmianami
 • Globalna lista płac
 • Administracja kadrowa
 • Rachunkowość lokalna i zarządcza
 • Doradztwo podatkowe
 • Zarządzanie podmiotem
 • Zarządzanie zmianami

Studium przypadku

CAM Resources logo

„Kiedy rozpoczęliśmy naszą pierwszą transakcję z obszaru fuzji i przejęć, Grupa TMF prowadziła nas za rękę przez cały proces. Dostarczono nam nawet kompletny podręcznik zawierający listy kontrolne i przewodniki krok po kroku opisujące wszystkie wymogi ustawowe. To znacznie ułatwiło nam pracę.”

Lee Poh Hong, Finance Manager, CAM Resources Berhad

Przeczytaj pełne studium przypadku (w języku angielskim) Przeczytaj pełne studium przypadku (w języku angielskim)

Ingersoll Rand logo

"TMF Group wykazała się specjalistyczną wiedzą w zakresie konsolidacji, harmonizacji i standaryzacji wynagrodzeń w ramach fuzji i przejęć w krótkim czasie."

Gery Qian, Head of Total Rewards and HR services, Asia-Pacific, Ingersoll Rand

Przeczytaj pełne studium przypadku (w języku angielskim) Przeczytaj pełne studium przypadku (w języku angielskim)

Często zadawane pytania

Integracja po fuzji polega na połączeniu dwóch lub więcej podmiotów powstałych w trakcie fuzji, przejęcia lub wydzielenia. Obejmuje to wszystkie aktywa, ludzi, zadania i zasoby. Pomyślnie przeprowadzona integracja po fuzji jest źródłem największej wartości dla nowego podmiotu wynikającej z efektywności operacyjnej i synergii.

Due diligence odnosi się do badania i analizy spółki odbywających się w ramach przygotowań do transakcji biznesowej (dowolnego rodzaju fuzji, przejęcia lub wydzielenia).

TSA to przejściowa umowa o świadczenie usług pomiędzy kupującym a sprzedającym firmę. Obejmuje wsparcie operacyjne niezbędne kupującemu od sprzedającego zanim kupujący wdroży wszystkie systemy lub ramy pozwalające na pełnienie różnorodnych funkcji w okresie przejściowym. Umowa TSA określa dokładny charakter, zakres i cenę usług, które sprzedający zobowiązuje się świadczyć na rzecz kupującego – i które mogą obejmować wsparcie księgowo-podatkowe, kadrowo-płacowe i informatyczne.

Podczas procesu wydzielenia spółka częściowo zbywa jedną ze swoich jednostek biznesowych w drodze sprzedaży udziałów (zwykle mniejszościowego pakietu), przy jednoczesnym zachowaniu kapitału własnego w nowo utworzonej jednostce. Zdecydowana większość transakcji wydzielenia polega zazwyczaj na sprzedaży 100% części przedsiębiorstwa niezwiązanej z podstawową działalnością w drodze sprzedaży udziałów lub aktywów.

Istnieją cztery główne typy integracji po fuzji. Zachowanie (ang. preservation) następuje wtedy, gdy spółka przejmująca opuszcza spółkę docelową, aby była autonomiczna. Holding ma miejsce wtedy, gdy spółka przejmująca zachowuje własność spółki przejmowanej, ale jej nie integruje. Symbioza oznacza decydowanie o aspektach punktach integracji, aby osiągnąć cele fuzji. Z kolei absorpcja następuje wtedy, gdy spółka przejmująca w pełni wchłania spółkę przejmowaną.


man with posti-it notes

Sprawiamy, że złożony świat staje się prosty

Oferowany przez nas globalny model usług i platforma technologiczna dają naszym klientom kontrolę nad portfelem podmiotów i lokalizacjami na całym świecie. Dostarczane przez nas analizy danych pozwalają im zapanować nad uchwalanymi przepisami, statusem ich własnej działalności i wszelkimi aspektami ryzyka.

Obsługujemy osoby prawne, instytucje finansowe, podmioty zarządzające aktywami, inwestorów private equity oraz inwestorów nieruchomości, a także firmy rodzinne. Do naszych klientów należy większość firm z listy Fortune Global 500, FTSE 100 i 300 największych firm typu private equity.

Dowiedz się u nas więcej Dowiedz się u nas więcej

Skutecznie rozwijaj swój biznes ponad granicami

Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się w jaki sposób możemy pomóc Twojej organizacji rozwijać się w złożonym świecie.

Skontaktuj się z nami Skontaktuj się z nami