Przejdź do treści

Pełniąc rolę kluczowych partnerów w zakresie compliance dla naszych klientów, poświęcamy istotną część swojej pracy na pomaganie im w przestrzeganiu zasad. Pokładają w nas zaufanie, wierząc, że pomożemy im wypełnić ich obowiązki i zrealizować aspiracje z zakresu ESG.

Dbamy o spełnianie wymagań i celów ESG, ponieważ leżą one u sedna tego, co robimy i co reprezentujemy. Podejmujemy wszelkie możliwe starania, aby w każdej sytuacji i na każdym kroku działać prawidłowo, stosując rzetelne procedury zarządzania, które umożliwiają nam dostosowywanie się i ciągłe doskonalenie.

Jako sygnatariusz inicjatywy ONZ Global Compact i podmiot posiadający szczególnie wysoką ocenę za etykę w ramach uzyskanego przez nas srebrnego medalu EcoVadis (co plasuje nas wśród czołowych 2% firm), ciężko pracujemy, aby pozostać zaufanym partnerem i wzorem w szybko zmieniającej się branży naszej działalności.

Dowiedz się jak wspieramy klientów w zakresie  usług zarządzania obszarem ESG.


Zrównoważony rozwój i środowisko

TMF Group stara się minimalizować swój ślad węglowy i działać w sposób przyjazny dla środowiska we wszystkich swoich lokalizacjach na całym świecie, w tym w 125 biurach w 86 państwach.

Jako sygnatariusz inicjatywy ONZ Global Compact zobowiązaliśmy się do przestrzegania wynikających z niej zasad ochrony środowiska, według których przedsiębiorstwa powinny:

  • wspierać zapobiegawcze podejście do problemów środowiska naturalnego
  • podejmować inicjatywy propagujące większą odpowiedzialność środowiskową
  • wspierać rozwój i upowszechnianie technologii przyjaznych środowisku.

W 2022 r. po raz drugi utrzymaliśmy swój srebrny medal EcoVadis, a wyniki za 2023 r. zostaną ogłoszone w dalszej części roku. Aby otrzymać tę nagrodę, oprócz wymogów związanych z aspektami społecznymi i ładu korporacyjnego w ramach ESG, TMF Group musiała spełnić rygorystyczne kryteria środowiskowe.

Społeczna odpowiedzialność i działania

Różnorodność, równość i włączenie

Nasze naturalne zróżnicowanie wynika z faktu posiadania biur w 86 państwach, skupiających ponad 115 narodowości, w wieku od 17 do 70 lat, gdzie w globalnym ujęciu 67% stanowią kobiety. Pomaga nam to odzwierciedlać różnorodność, którą widzimy wśród swoich klientów – i na całym świecie – oraz wnosić do swojej codziennej pracy szereg umiejętności, doświadczeń i spostrzeżeń.

Dbamy o integrację w środowisku pracy, aby każdy mógł czuć się mile widziany w TMF Group. Jako firma dążąca do włączenia społecznego, odrzucamy wszelkie formy dyskryminacji i staramy się umożliwiać wszystkim naszym pracownikom wykorzystanie ich pełnego potencjału – zaistnienie na mapie – bez względu na wiek, pochodzenie etniczne, religię lub przekonania, stan rodzinny lub małżeński, neuroróżnorodność i /lub niepełnosprawność fizyczną, płeć lub orientację seksualną.

Aktywnie poszukujemy osób z talentem i potencjałem, dzięki którym będą mogły one rozwijać się w TMF Group, niezależnie od tego, skąd się wywodzą, i oferujemy możliwości pracy jak najszerszemu spektrum osób. A gdy już dołączą do naszego zespołu, troszczymy się o utalentowane osoby i promujemy je, dbając o to, aby stanowiska wyższego szczebla były otwarte dla wszystkich.

Dowiedz się więcej o naszym podejściu i działalności w zakresie różnorodności, równości i włączenia, w tym o naszej inicjatywie „kobiety w TMF Group”.

Ponad Granicami – nasz globalny program CSR

Nasz program społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) Ponad Granicami (Beyond Boundaries) prowadzony jest we współpracy z organizacją Bridge for Billions. Program ten pozwala nam wykorzystywać nasze doświadczenie i umiejętności, aby pomagać przedsiębiorcom społecznym rozwijać ich organizacje i przynosić społeczeństwu korzyści dzięki wykonywanej przez nich pracy.

Program łączy pracowników TMF Group z reprezentowanymi w mniejszym stopniu przedsiębiorcami z Ameryki Północnej, Ameryki Łacińskiej, Euroazji i Pacyfiku, aby zapewniać wysokiej jakości szkolenia i mentoring w zakresie przedsiębiorczości.

W ramach programu, nasi pracownicy współpracują z przedsiębiorcami, rozwijając swoje umiejętności mentorskie, dzieląc się z nimi doświadczeniem i wiedzą.

Korzyści z budowania relacji z przedsiębiorcami społecznymi


Inne działania CSR i charytatywne

Drzewo za klienta

TMF Group realizuje globalny projekt CSR, w ramach którego zbiera fundusze w swoich lokalizacjach na całym świecie. Za każdy kontrakt podpisany z nowym klientem, przekazujemy środki na sadzenie drzew, które pozwolą odtworzyć lasy deszczowe w Indonezji i Brazylii oraz wpłyną na poprawę zdrowa miejscowej ludności.

Partnerska współpraca z Health in Harmony w ramach ich unikalnego programu oraz środki pozyskiwane przez nas w ramach tej inicjatywy pozwalają na zasadzenie tysięcy drzew każdego roku.

Spacer po wyspie dzięki TMF

Każdego roku TMF Group sponsoruje spacer po wyspie Jersey na Wyspach Normandzkich. Akcja ta w 2023 r. pozwoliła na zebranie ponad 112 000 funtów dla wielu lokalnych organizacji charytatywnych, a z kolei w 2022 r. zabrano 100 000 funtów. Setki spacerowiczów, w tym również biegaczy, pokonują całość lub część 70-kilometrowej trasy wokół wyspy.

Wydarzenie Run to Kick

W 2023 r. sześć naszych biur z krajów regionu EMEA wzięło udział w charytatywnym wyzwaniu biegowym, którego celem było zebranie pieniędzy dla organizacji charytatywnej Fight Kids Cancer walczącej z rakiem u dzieci. Uczestnicy z biur TMF Group we Francji, Belgii, Holandii, Luksemburgu, Irlandii i Wielkiej Brytanii zebrali ponad 20 000 euro.

Ashoka

TMF Group współpracowała z poprzednim partnerem globalnego programu CSR w latach 2021-2023, wspierając przedsiębiorców społecznych na całym świecie i współpracując nad inicjatywami.

  • Utworzenie globalnego komitetu ds. CSR składającego się z 23 ambasadorów regionalnych, którzy zostali przeszkoleni i otrzymali zadanie zbadania lokalnych możliwości w zakresie CSR w podlegających im obszarach.
  • Współpraca pomiędzy TMF France i Bibliotekami bez Granic (Libraries Without Borders – LWB) w celu wspierania LWB w prowadzonych pro bono czynnościach kadrowych, płacowych oraz księgowo-podatkowych.
  • Inicjatywa zbierania funduszy pomiędzy TMF Netherlands i Health in Harmony w celu posadzenia drzewa za każdego nowego klienta, który dołączył do programu (więcej informacji znajduje się poniżej).
  • Globalny program jogi, łączący dobre samopoczucie osobiste ze zbiórką funduszy. Wzięli w nim udział pracownicy TMF Group z 53 krajów i 71 różnych biur.
  • Współpraca pomiędzy TMF Hong Kong i Fair Employment w celu nagłaśniania wyzwań stojących przed pracownikami domowymi w Hongkongu, wraz z krzewieniem etycznych rozwiązań.
  • Program wolontariatu, w ramach którego pracownicy TMF China pomagają firmie Stepping Stones w przekazywaniu umiejętności życiowych pozbawionym praw obywatelskich młodym ludziom, a także udzielaniu im psychologicznego i społecznego wsparcia.
  • Mentorzy z TMF Group współpracowali z Hola America przy wspieraniu projektów innowacji społecznych, koncentrujących się wokół problemu migracji w Chile i Argentynie.

Nasze procedury ładu korporacyjnego

Etyczne podejście jest ważne dla nas i naszych klientów. Nasze starania w tym zakresie znajdują odzwierciedlenie w uzyskanej przez nas ocenie EcoVadis. Zdobyty przez nas Srebrny Medal był oceniany według wielu kryteriów. Od momentu otrzymania pierwszej oceny w 2021 r. plasujemy się w gronie 2% najlepszych firmy w naszej branży (finansowej i prawnej) pod względem etyki.

Chcemy także współpracować z klientami, którzy wnoszą pozytywny wkład w gospodarkę. Upewniamy się również, aby nie stanowili zagrożenia dla naszej reputacji i uczciwości. Oznacza to, że dysponujemy solidnymi ramami dla przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML/CFT) oraz strukturę „trzech linii obrony”. Bierzemy pod uwagę również charakter działalności, jaką prowadzi każdy z naszych klientów.

Dbałość o przestrzeganie przepisów przez naszych klientów zaczyna się od zapewnienia zgodności z przepisami przez naszą własną organizację we wszystkich obszarach naszej globalnej działalności. Oprócz ram AML/CFT posiadamy plan monitorowania compliance, ramy ryzyka, w odniesieniu do których stale oceniamy swoje usługi, a także solidne ramy ładu korporacyjnego.


Inicjatywa Global Compact Organizacji Narodów Zjednoczonych

We wrześniu 2023 roku TMF Group dołączyła do ponad 23 000 sygnatariuszy inicjatywy Global Compact ONZ na całym świecie. Tym samym nasz dyrektor generalny podjął zobowiązanie, że firma będzie przestrzegać dziesięciu zasad największej na świecie inicjatywy na rzecz zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw.

TMF Group jest dumna z bycia uczestnikiem inicjatywy ONZ. Dołączając do tego globalnego ruchu, potwierdzamy przestrzeganie przez nas zasad obejmujących prawa człowieka, prawa pracownicze, ochronę środowiska i przeciwdziałanie korupcji.


Srebrny Medal EcoVadis

Ecovadis silver 2023 logo

TMF Group utrzymała ocenę kwalifikującą ją do Srebrnego Medalu EcoVadis za rok 2023.

Otrzymanie medalu drugi rok z rzędu jest odzwierciedleniem naszej pozytywnej podróży na drodze ESG. Nagroda jest uznaną i godną zaufania globalną oceną, w której bierze udział ponad 75 000 firm z różnych branż. Srebrny medal potwierdza nasz status firmy odpowiedzialnej – wobec klientów, współpracowników i naszej branży. Potwierdza również nasze zobowiązanie do prowadzenia biznesu w sposób odpowiedzialny za społeczeństwo i środowisko.


man with posti-it notes

Sprawiamy, że złożony świat staje się prosty

Oferowany przez nas globalny model usług i platforma technologiczna dają naszym klientom kontrolę nad portfelem podmiotów i lokalizacjami na całym świecie. Dostarczane przez nas analizy danych pozwalają im zapanować nad uchwalanymi przepisami, statusem ich własnej działalności i wszelkimi aspektami ryzyka.

Obsługujemy osoby prawne, instytucje finansowe, podmioty zarządzające aktywami, inwestorów private equity oraz inwestorów nieruchomości, a także firmy rodzinne. Do naszych klientów należy większość firm z listy Fortune Global 500, FTSE 100 i 300 największych firm typu private equity.

Dowiedz się u nas więcej Dowiedz się u nas więcej

Skutecznie rozwijaj swój biznes ponad granicami

Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się w jaki sposób możemy pomóc Twojej organizacji rozwijać się w złożonym świecie.

Skontaktuj się z nami Skontaktuj się z nami