Usługi zakładania spółek

Tworzenie spółki w obcym systemie prawnym jest skomplikowane. Obowiązki, procedury, ramy czasowe, koszty i języki różnią się w zależności od kraju, a czasem nawet od miasta czy regionu.

TMF Group jest wiodącym na świecie ekspertem w zakresie zakładania spółek transgranicznych oferującym usługi pomocne w tworzeniu firm w Europie i poza nią. Nasze kompleksowe usługi dostarczane są przez zespoły doświadczonych lokalnych ekspertów, co pozwala na zrozumienie od wewnątrz regulacji z ponad 80 jurysdykcji na całym świecie. 

Złóż zapytanie

Zakładanie przedsiębiorstw w Europie i poza nią

Kiedy przedsiębiorstwa międzynarodowe muszą zmierzyć się z wyzwaniem założenia firmy za granicą oraz utworzenia lokalnych oddziałów poza swoją jurysdykcją macierzystą, stają w obliczu zniechęcającej mozaiki języków, kultur biznesowych, obowiązków prawnych i biurokratycznych wymagań.

Bez względu na to, gdzie prowadzą Państwo działalność handlową lub inwestycyjną, jesteśmy lokalnymi ekspertami w zakresie zakładania spółek, którzy pomagają tworzyć nowe podmioty w ścisłej zgodności z miejscowym prawem, przepisami i terminami urzędowymi (które w przypadku takich kwestii jak rejestracja podatkowa bardzo często bywają sztywne). 

Ponieważ jesteśmy częścią lokalnej kultury i znamy jej język, żaden lokalny zwyczaj ani sposób pracy nie stanowi dla nas przeszkody. Nawet w jurysdykcjach, które nadal wymagają osobistego składania dokumentów, możemy zapewnić, że każdy krok naszego klienta będzie właściwy. 

Dla klientów private equity świadczymy usługi w zakresie zarządzania funduszami i sekurytyzacji. W przypadku struktur nieruchomościowych pomagamy w zarządzaniu holdingami. A dla międzynarodowych portfeli nieruchomości oferujemy w pełni zintegrowaną, wielojurysdykcyjną usługę zarządzania spółkami specjalnego przeznaczenia (SPV). 

Lokalne ramy prawne regulujące likwidację i rozwiązanie spółek są zróżnicowane, podobnie jak opłaty czy wytyczne związane z zakładaniem i rejestracją spółki. Dzięki naszej wiedzy i usługom pomagamy naszym klientom wybrać odpowiedni sposób działania dostosowany do uwarunkowań lokalnej jurysdykcji – zapewniamy nasze usługi i dzielimy się doświadczeniem lub też, jeśli wymaga tego miejscowe prawo, zapewniamy pomoc wyspecjalizowanych ekspertów. 

Sprawiamy, że złożony świat staje się prosty

TMF Group jest wiodącym dostawcą kluczowych usług administracyjnych, pomagającym klientom inwestować i prowadzić bezpieczną działalność na całym świecie.

Naszych 10 000 ekspertów i 125 biur w 86 jurysdykcjach na całym świecie obsługuje korporacje, instytucje finansowe, zarządzających aktywami, klientów prywatnych i biura rodzinne, zapewniając połączenie usług księgowych, podatkowych, płacowych, administracji funduszami, zgodności z przepisami i zarządzania podmiotami niezbędnymi do osiągnięcia globalnego sukcesu biznesowego.

Wiemy, jak szybko, bezpiecznie i skutecznie odblokować dostęp do najbardziej atrakcyjnych rynków świata - niezależnie od stopnia ich złożoności. To, dlatego współpracuje z nami ponad 60% firm z listy Fortune Global 500 i FTSE 100 oraz prawie połowa z 300 największych firm private equity.

Nasz unikalny, globalny model świadczenia usług, oparty na innowacyjnych platformach cyfrowych, oznacza, że możemy obsługiwać tak zróżnicowane sektory jak rynki kapitałowe, private equity, nieruchomości, farmaceutyki, energetyka i technologia, a eksperci na miejscu zapewniają lokalne wsparcie.

Przy wzroście rok do roku wynoszącym średnio 8% od 2013 roku, TMF Group jest zaufanym i niezawodnym partnerem. Niezależnie od tego, czy prowadzisz działalność za jedną granicy czy za wieloma, z garstką pracowników czy z kilkoma tysiącami, mamy dla Ciebie kluczowe wsparcie biznesowe, którego potrzebujesz, aby się rozwijać, działać i rosnąć, zachowując zgodność z przepisami, wszędzie.