Usługi zakładania spółek

Tworzenie spółki w obcym systemie prawnym jest skomplikowane. Obowiązki, procedury, ramy czasowe, koszty i języki różnią się w zależności od kraju, a czasem nawet od miasta czy regionu.

TMF Group jest wiodącym na świecie ekspertem w zakresie zakładania spółek transgranicznych oferującym usługi pomocne w tworzeniu firm w Europie i poza nią. Nasze kompleksowe usługi dostarczane są przez zespoły doświadczonych lokalnych ekspertów, co pozwala na zrozumienie od wewnątrz regulacji z ponad 80 jurysdykcji na całym świecie. 

Złóż zapytanie

Zakładanie przedsiębiorstw w Europie i poza nią

Kiedy przedsiębiorstwa międzynarodowe muszą zmierzyć się z wyzwaniem założenia firmy za granicą oraz utworzenia lokalnych oddziałów poza swoją jurysdykcją macierzystą, stają w obliczu zniechęcającej mozaiki języków, kultur biznesowych, obowiązków prawnych i biurokratycznych wymagań.

Bez względu na to, gdzie prowadzą Państwo działalność handlową lub inwestycyjną, jesteśmy lokalnymi ekspertami w zakresie zakładania spółek, którzy pomagają tworzyć nowe podmioty w ścisłej zgodności z miejscowym prawem, przepisami i terminami urzędowymi (które w przypadku takich kwestii jak rejestracja podatkowa bardzo często bywają sztywne). 

Ponieważ jesteśmy częścią lokalnej kultury i znamy jej język, żaden lokalny zwyczaj ani sposób pracy nie stanowi dla nas przeszkody. Nawet w jurysdykcjach, które nadal wymagają osobistego składania dokumentów, możemy zapewnić, że każdy krok naszego klienta będzie właściwy. 

Dla klientów private equity świadczymy usługi w zakresie zarządzania funduszami i sekurytyzacji. W przypadku struktur nieruchomościowych pomagamy w zarządzaniu holdingami. A dla międzynarodowych portfeli nieruchomości oferujemy w pełni zintegrowaną, wielojurysdykcyjną usługę zarządzania spółkami specjalnego przeznaczenia (SPV). 

Lokalne ramy prawne regulujące likwidację i rozwiązanie spółek są zróżnicowane, podobnie jak opłaty czy wytyczne związane z zakładaniem i rejestracją spółki. Dzięki naszej wiedzy i usługom pomagamy naszym klientom wybrać odpowiedni sposób działania dostosowany do uwarunkowań lokalnej jurysdykcji – zapewniamy nasze usługi i dzielimy się doświadczeniem lub też, jeśli wymaga tego miejscowe prawo, zapewniamy pomoc wyspecjalizowanych ekspertów. 

Jeden świat usług lokalnych

TMF Group jest niezależną międzynarodową korporacją zrzeszającą około 7,8 tys. ekspertów wewnętrznych w 120 biurach obejmujących ponad 80 jurysdykcji. Wspólnie dostarczamy szeroki wachlarz spójnych, zintegrowanych, dostosowanych do lokalnej charakterystyki usług, obejmujących kluczowe administracyjno-biznesowe segmenty, takie jak rachunkowość i podatki, administracja kadrowa, globalne usługi płacowe i świadczenia pracownicze, zarządzanie podmiotem globalnym, sekretariat korporacyjny i zgodność regulacyjna

Rozwiązania doradcze, które zapewniamy na czas, wspierają duże i małe projekty transgraniczne na każdym etapie realizacji – we wszystkich obszarach naszej działalności i na każdym rynku. 

Wyspecjalizowane zespoły wspierają administrację funduszami i rynkami kapitałowymi, inwestorów prywatnych oraz biura rodzinne (family offices).  

Ponieważ wiemy, jak szybko, bezpiecznie i skutecznie odblokować dostęp do najatrakcyjniejszych rynków na świecie – bez względu na ich złożoność – z naszych usług korzysta ponad 60% firm z listy Fortune Global 500 i listy FTSE 100 oraz prawie połowa z 300 wiodących firm typu private equity. 

Zatem niezależnie od tego, czy Państwa przedsiębiorstwo działa w dwóch, czy w wielu krajach, czy zatrudnia garstkę pracowników, czy kilka tysięcy, posiadamy elastyczne, skoordynowane, niezbędne dla biznesu wsparcie, które jest Państwu potrzebne, aby otworzyć się na nowe rynki, zbudować silną firmę, zachować sprawność i wydajność oraz cieszyć się nieposzlakowaną opinią na całym świecie.