Kontrole funkcjonowania dotyczące zgodności z przepisami w zakresie substancji biznesowej

Aby móc korzystać z lokalnych ulg podatkowych, firmy międzynarodowe muszą często spełniać kryteria określone w przepisach dotyczących substancji biznesowej w danej jurysdykcji. Poruszanie się wśród kruczków prawnych kolejnych jurysdykcji może być obarczone ryzykiem.

Globalna sieć ekspertów TMF Group sprawia, że Państwa działalność zawsze spełni wymogi tychże złożonych regulacji.

Złóż zapytanie

Czym jest substancja biznesowa?

Im bardziej obecne i aktywne na lokalnym rynku jest międzynarodowe przedsiębiorstwo, tym większa jest jego substancja biznesowa w oczach miejscowych władz podatkowych.

Przedsiębiorstwo wielonarodowe, którego lokalna działalność gospodarcza jest niewielka lub żadna, może być narażone na negatywne konsekwencje podatkowe w tej jurysdykcji.

Obecnie w wyniku działań OECD zmierzających do określenia światowych standardów oraz sporządzeniu przez UE „czarnej listy” niechętnych do współpracy jurysdykcji podatkowych władze na całym świecie coraz bardziej restrykcyjnie formułują swoje wymogi w zakresie substancji biznesowej.

Jeden świat usług lokalnych

TMF Group jest niezależną międzynarodową korporacją zrzeszającą około 7,8 tys. ekspertów wewnętrznych w 120 biurach obejmujących ponad 80 jurysdykcji. Wspólnie dostarczamy szeroki wachlarz spójnych, zintegrowanych, dostosowanych do lokalnej charakterystyki usług, obejmujących kluczowe administracyjno-biznesowe segmenty, takie jak rachunkowość i podatki, administracja kadrowa, globalne usługi płacowe i świadczenia pracownicze, zarządzanie podmiotem globalnym, sekretariat korporacyjny i zgodność regulacyjna

Rozwiązania doradcze, które zapewniamy na czas, wspierają duże i małe projekty transgraniczne na każdym etapie realizacji – we wszystkich obszarach naszej działalności i na każdym rynku. 

Wyspecjalizowane zespoły wspierają administrację funduszami i rynkami kapitałowymi, inwestorów prywatnych oraz biura rodzinne (family offices).  

Ponieważ wiemy, jak szybko, bezpiecznie i skutecznie odblokować dostęp do najatrakcyjniejszych rynków na świecie – bez względu na ich złożoność – z naszych usług korzysta ponad 60% firm z listy Fortune Global 500 i listy FTSE 100 oraz prawie połowa z 300 wiodących firm typu private equity. 

Zatem niezależnie od tego, czy Państwa przedsiębiorstwo działa w dwóch, czy w wielu krajach, czy zatrudnia garstkę pracowników, czy kilka tysięcy, posiadamy elastyczne, skoordynowane, niezbędne dla biznesu wsparcie, które jest Państwu potrzebne, aby otworzyć się na nowe rynki, zbudować silną firmę, zachować sprawność i wydajność oraz cieszyć się nieposzlakowaną opinią na całym świecie.