Usługi Identyfikacji Podmiotu Prawnego (LEI)

Kody LEI szybko stają się globalnym wymogiem dla firm chcących uczestniczyć w transakcjach międzynarodowych.

Usługi TMF Group w zakresie rejestracji LEI i zarządzania danymi są elastyczne, wydajne i solidne, zapewniając Państwu poczucie pewności niezależnie od miejsca transakcji.

Złóż zapytanie

Czym są identyfikatory podmiotów prawnych?

Identyfikatory podmiotów prawnych to niepowtarzalne kody alfanumeryczne, często (i w coraz większym stopniu) potrzebne każdemu przedsiębiorstwu pragnącemu uczestniczyć w transgranicznej transakcji finansowej.

System LEI szybko staje się światowym standardem. Każde przedsiębiorstwo zajmujące się transgranicznymi transakcjami finansowymi w granicach UE lub poza nimi musi już posiadać LEI. Organy regulacyjne w USA, Kanadzie i regionie Azji i Pacyfiku już teraz wymagają stosowania LEI albo będą go wymagać wkrótce.

Jedna ponadnarodowa organizacja non-profit zapewnia integralność operacyjną globalnego systemu LEI. Same kody wydawane są przez lokalne i globalne jednostki operacyjne LEI. Dane referencyjne zarejestrowanego podmiotu – nazwa, typ, adres, lokalny organ rejestracyjny, numer rejestracyjny, własność itp. są następnie udostępniane publicznie.

Usługi w zakresie zgodności z wymogami LEI od TMF Group

Nasze usługi, procedury i kontrole w zakresie zgodności z wymogami LEI są solidne, skuteczne i sprawne.

Zespoły w poszczególnych krajach ściśle współpracują z lokalnymi i globalnymi jednostkami operacyjnymi na całym świecie.

Dbamy o to, aby LEI klientów był zawsze pozyskiwany, odnawiany, aktualizowany i (w razie potrzeby) wyrejestrowywany w odpowiednim czasie.

A gdy na horyzoncie pojawiają się wyzwania związane z zarządzaniem danymi, podchodzimy do nich z pewnością sukcesu.

Sprawiamy, że złożony świat staje się prosty

TMF Group jest wiodącym dostawcą kluczowych usług administracyjnych, pomagającym klientom inwestować i prowadzić bezpieczną działalność na całym świecie.

Naszych 10 000 ekspertów i 125 biur w 86 jurysdykcjach na całym świecie obsługuje korporacje, instytucje finansowe, zarządzających aktywami, klientów prywatnych i biura rodzinne, zapewniając połączenie usług księgowych, podatkowych, płacowych, administracji funduszami, zgodności z przepisami i zarządzania podmiotami niezbędnymi do osiągnięcia globalnego sukcesu biznesowego.

Wiemy, jak szybko, bezpiecznie i skutecznie odblokować dostęp do najbardziej atrakcyjnych rynków świata - niezależnie od stopnia ich złożoności. To, dlatego współpracuje z nami ponad 60% firm z listy Fortune Global 500 i FTSE 100 oraz prawie połowa z 300 największych firm private equity.

Nasz unikalny, globalny model świadczenia usług, oparty na innowacyjnych platformach cyfrowych, oznacza, że możemy obsługiwać tak zróżnicowane sektory jak rynki kapitałowe, private equity, nieruchomości, farmaceutyki, energetyka i technologia, a eksperci na miejscu zapewniają lokalne wsparcie.

Przy wzroście rok do roku wynoszącym średnio 8% od 2013 roku, TMF Group jest zaufanym i niezawodnym partnerem. Niezależnie od tego, czy prowadzisz działalność za jedną granicy czy za wieloma, z garstką pracowników czy z kilkoma tysiącami, mamy dla Ciebie kluczowe wsparcie biznesowe, którego potrzebujesz, aby się rozwijać, działać i rosnąć, zachowując zgodność z przepisami, wszędzie.