Usługi Identyfikacji Podmiotu Prawnego (LEI)

Kody LEI szybko stają się globalnym wymogiem dla firm chcących uczestniczyć w transakcjach międzynarodowych.

Usługi TMF Group w zakresie rejestracji LEI i zarządzania danymi są elastyczne, wydajne i solidne, zapewniając Państwu poczucie pewności niezależnie od miejsca transakcji.

Złóż zapytanie

Czym są identyfikatory podmiotów prawnych?

Identyfikatory podmiotów prawnych to niepowtarzalne kody alfanumeryczne, często (i w coraz większym stopniu) potrzebne każdemu przedsiębiorstwu pragnącemu uczestniczyć w transgranicznej transakcji finansowej.

System LEI szybko staje się światowym standardem. Każde przedsiębiorstwo zajmujące się transgranicznymi transakcjami finansowymi w granicach UE lub poza nimi musi już posiadać LEI. Organy regulacyjne w USA, Kanadzie i regionie Azji i Pacyfiku już teraz wymagają stosowania LEI albo będą go wymagać wkrótce.

Jedna ponadnarodowa organizacja non-profit zapewnia integralność operacyjną globalnego systemu LEI. Same kody wydawane są przez lokalne i globalne jednostki operacyjne LEI. Dane referencyjne zarejestrowanego podmiotu – nazwa, typ, adres, lokalny organ rejestracyjny, numer rejestracyjny, własność itp. są następnie udostępniane publicznie.

Usługi w zakresie zgodności z wymogami LEI od TMF Group

Nasze usługi, procedury i kontrole w zakresie zgodności z wymogami LEI są solidne, skuteczne i sprawne.

Zespoły w poszczególnych krajach ściśle współpracują z lokalnymi i globalnymi jednostkami operacyjnymi na całym świecie.

Dbamy o to, aby LEI klientów był zawsze pozyskiwany, odnawiany, aktualizowany i (w razie potrzeby) wyrejestrowywany w odpowiednim czasie.

A gdy na horyzoncie pojawiają się wyzwania związane z zarządzaniem danymi, podchodzimy do nich z pewnością sukcesu.

Jeden świat usług lokalnych

TMF Group jest niezależną międzynarodową korporacją zrzeszającą około 7,8 tys. ekspertów wewnętrznych w 120 biurach obejmujących ponad 80 jurysdykcji. Wspólnie dostarczamy szeroki wachlarz spójnych, zintegrowanych, dostosowanych do lokalnej charakterystyki usług, obejmujących kluczowe administracyjno-biznesowe segmenty, takie jak rachunkowość i podatki, administracja kadrowa, globalne usługi płacowe i świadczenia pracownicze, zarządzanie podmiotem globalnym, sekretariat korporacyjny i zgodność regulacyjna

Rozwiązania doradcze, które zapewniamy na czas, wspierają duże i małe projekty transgraniczne na każdym etapie realizacji – we wszystkich obszarach naszej działalności i na każdym rynku. 

Wyspecjalizowane zespoły wspierają administrację funduszami i rynkami kapitałowymi, inwestorów prywatnych oraz biura rodzinne (family offices).  

Ponieważ wiemy, jak szybko, bezpiecznie i skutecznie odblokować dostęp do najatrakcyjniejszych rynków na świecie – bez względu na ich złożoność – z naszych usług korzysta ponad 60% firm z listy Fortune Global 500 i listy FTSE 100 oraz prawie połowa z 300 wiodących firm typu private equity. 

Zatem niezależnie od tego, czy Państwa przedsiębiorstwo działa w dwóch, czy w wielu krajach, czy zatrudnia garstkę pracowników, czy kilka tysięcy, posiadamy elastyczne, skoordynowane, niezbędne dla biznesu wsparcie, które jest Państwu potrzebne, aby otworzyć się na nowe rynki, zbudować silną firmę, zachować sprawność i wydajność oraz cieszyć się nieposzlakowaną opinią na całym świecie.