Usługi związane z UBO (ostateczny beneficjent rzeczywisty)

Rejestry UBO są wykorzystywane na całym świecie do śledzenia, kto tak naprawdę kontroluje osoby prawne. Jednak szczegółowe procesy zgodności różnią się znacznie między poszczególnymi jurysdykcjami, co utrudnia funkcjonowanie międzynarodowym firmom.

Kompleksowe usługi TMF Group w zakresie zgodności z rejestrami UBO, świadczone przez sieć lokalnych ekspertów, zapewniają spójność, wydajność i zgodność tychże procesów niezależnie od miejsca, gdzie prowadzą Państwo działalność.

Złóż zapytanie

Czym jest UBO?

Jurysdykcje na całym świecie gromadzą i zarządzają swoją wiedzą na temat tego, kto tak naprawdę sprawuje kontrolę nad lokalnymi podmiotami prawnymi i czerpie z nich zyski, korzystając z rejestrów UBO.

Ponieważ szczegółowe procesy zgodności – definicje prawne, wymogi informacyjne, terminy składania sprawozdań – różnią się znacznie w zależności od jurysdykcji, globalna zgodność z UBO jest skomplikowaną kwestią.

Konsultacje dotyczące UBO z TMF Group

Możemy zająć się wszystkimi Państwa obowiązkami wynikającymi ze zgodności z UBO bez względu na miejsce prowadzenia działalności.Nasi wewnętrzni eksperci w zakresie globalnego zarządzania i administracji sekretariatem korporacyjnym działają w ponad 83 jurysdykcjach. Korzystamy z własnych solidnych ram usług doradczych UBO w celu gromadzenia, przechowywania, utrzymywania i rejestrowania informacji niezbędnych do spełnienia określonych wymogów prawnych w dowolnej liczbie poszczególnych jurysdykcji.

Wstępny przegląd

Identyfikujemy i sprawdzamy wszystkie wstępne informacje, które należy zarejestrować w celu utrzymania zgodności z UBO.

Wyrejestrowanie

W przypadku zasadniczych zmian, zarządzamy dotyczącymi ich informacjami i nadzorujemy wyrejestrowanie tych już zbędnych.

Rejestracja

Zbieramy wymagane przez UBO dane, a następnie kończymy proces rejestracji.

Przeglądy roczne i punktowe

Co roku lub gdy wymagają tego poszczególne zdarzenia w organizacji, dokonujemy przeglądu struktur własności korporacyjnej i zatwierdzamy wyniki na podstawie już zarejestrowanych informacji w UBO.

Sprawiamy, że złożony świat staje się prosty

TMF Group jest wiodącym dostawcą kluczowych usług administracyjnych, pomagającym klientom inwestować i prowadzić bezpieczną działalność na całym świecie.

Naszych 10 000 ekspertów i 125 biur w 86 jurysdykcjach na całym świecie obsługuje korporacje, instytucje finansowe, zarządzających aktywami, klientów prywatnych i biura rodzinne, zapewniając połączenie usług księgowych, podatkowych, płacowych, administracji funduszami, zgodności z przepisami i zarządzania podmiotami niezbędnymi do osiągnięcia globalnego sukcesu biznesowego.

Wiemy, jak szybko, bezpiecznie i skutecznie odblokować dostęp do najbardziej atrakcyjnych rynków świata - niezależnie od stopnia ich złożoności. To, dlatego współpracuje z nami ponad 60% firm z listy Fortune Global 500 i FTSE 100 oraz prawie połowa z 300 największych firm private equity.

Nasz unikalny, globalny model świadczenia usług, oparty na innowacyjnych platformach cyfrowych, oznacza, że możemy obsługiwać tak zróżnicowane sektory jak rynki kapitałowe, private equity, nieruchomości, farmaceutyki, energetyka i technologia, a eksperci na miejscu zapewniają lokalne wsparcie.

Przy wzroście rok do roku wynoszącym średnio 8% od 2013 roku, TMF Group jest zaufanym i niezawodnym partnerem. Niezależnie od tego, czy prowadzisz działalność za jedną granicy czy za wieloma, z garstką pracowników czy z kilkoma tysiącami, mamy dla Ciebie kluczowe wsparcie biznesowe, którego potrzebujesz, aby się rozwijać, działać i rosnąć, zachowując zgodność z przepisami, wszędzie.