Usługi związane z UBO (ostateczny beneficjent rzeczywisty)

Rejestry UBO są wykorzystywane na całym świecie do śledzenia, kto tak naprawdę kontroluje osoby prawne. Jednak szczegółowe procesy zgodności różnią się znacznie między poszczególnymi jurysdykcjami, co utrudnia funkcjonowanie międzynarodowym firmom.

Kompleksowe usługi TMF Group w zakresie zgodności z rejestrami UBO, świadczone przez sieć lokalnych ekspertów, zapewniają spójność, wydajność i zgodność tychże procesów niezależnie od miejsca, gdzie prowadzą Państwo działalność.

Złóż zapytanie

Czym jest UBO?

Jurysdykcje na całym świecie gromadzą i zarządzają swoją wiedzą na temat tego, kto tak naprawdę sprawuje kontrolę nad lokalnymi podmiotami prawnymi i czerpie z nich zyski, korzystając z rejestrów UBO.

Ponieważ szczegółowe procesy zgodności – definicje prawne, wymogi informacyjne, terminy składania sprawozdań – różnią się znacznie w zależności od jurysdykcji, globalna zgodność z UBO jest skomplikowaną kwestią.

Konsultacje dotyczące UBO z TMF Group

Możemy zająć się wszystkimi Państwa obowiązkami wynikającymi ze zgodności z UBO bez względu na miejsce prowadzenia działalności.Nasi wewnętrzni eksperci w zakresie globalnego zarządzania i administracji sekretariatem korporacyjnym działają w ponad 83 jurysdykcjach. Korzystamy z własnych solidnych ram usług doradczych UBO w celu gromadzenia, przechowywania, utrzymywania i rejestrowania informacji niezbędnych do spełnienia określonych wymogów prawnych w dowolnej liczbie poszczególnych jurysdykcji.

Wstępny przegląd

Identyfikujemy i sprawdzamy wszystkie wstępne informacje, które należy zarejestrować w celu utrzymania zgodności z UBO.

Wyrejestrowanie

W przypadku zasadniczych zmian, zarządzamy dotyczącymi ich informacjami i nadzorujemy wyrejestrowanie tych już zbędnych.

Rejestracja

Zbieramy wymagane przez UBO dane, a następnie kończymy proces rejestracji.

Przeglądy roczne i punktowe

Co roku lub gdy wymagają tego poszczególne zdarzenia w organizacji, dokonujemy przeglądu struktur własności korporacyjnej i zatwierdzamy wyniki na podstawie już zarejestrowanych informacji w UBO.

Jeden świat usług lokalnych

TMF Group jest niezależną międzynarodową korporacją zrzeszającą około 7,8 tys. ekspertów wewnętrznych w 120 biurach obejmujących ponad 80 jurysdykcji. Wspólnie dostarczamy szeroki wachlarz spójnych, zintegrowanych, dostosowanych do lokalnej charakterystyki usług, obejmujących kluczowe administracyjno-biznesowe segmenty, takie jak rachunkowość i podatki, administracja kadrowa, globalne usługi płacowe i świadczenia pracownicze, zarządzanie podmiotem globalnym, sekretariat korporacyjny i zgodność regulacyjna

Rozwiązania doradcze, które zapewniamy na czas, wspierają duże i małe projekty transgraniczne na każdym etapie realizacji – we wszystkich obszarach naszej działalności i na każdym rynku. 

Wyspecjalizowane zespoły wspierają administrację funduszami i rynkami kapitałowymi, inwestorów prywatnych oraz biura rodzinne (family offices).  

Ponieważ wiemy, jak szybko, bezpiecznie i skutecznie odblokować dostęp do najatrakcyjniejszych rynków na świecie – bez względu na ich złożoność – z naszych usług korzysta ponad 60% firm z listy Fortune Global 500 i listy FTSE 100 oraz prawie połowa z 300 wiodących firm typu private equity. 

Zatem niezależnie od tego, czy Państwa przedsiębiorstwo działa w dwóch, czy w wielu krajach, czy zatrudnia garstkę pracowników, czy kilka tysięcy, posiadamy elastyczne, skoordynowane, niezbędne dla biznesu wsparcie, które jest Państwu potrzebne, aby otworzyć się na nowe rynki, zbudować silną firmę, zachować sprawność i wydajność oraz cieszyć się nieposzlakowaną opinią na całym świecie.