Zarządzanie SPV

Spółki celowe (Special Purpose Vehicles) odgrywają kluczową rolę w efektywnym funkcjonowaniu struktur korporacyjnych, niezależnie od tego, czy są one tworzone w oparciu o finansowanie projektów, przejęcia, strategie zarządzania ryzykiem, sekurytyzację aktywów czy inne potrzeby.

Niezależnie od powodu utworzenia spółka SPV powinna być zarządzana w sposób kompetentny i staranny, jeśli ma spełniać swoje cele. Zarządzanie nią może się jednak łatwo skomplikować, zwłaszcza gdy w grę wchodzi kilka jurysdykcji.

Złóż zapytanie

Stale zmieniające się ramy regulacyjne

Stale zmieniające się ramy prawne wdrożenia SPV, w kraju lub poza jego granicami, wiążą się z koniecznością poruszania się po coraz bardziej skomplikowanych przepisach. Ściślejsze zarządzanie, wzmocniony nadzór i bardziej przejrzysta sprawozdawczość to niektóre ze środków, które stanowią część ścisłych ram regulacyjnych SPV.

Nasi eksperci mogą przejąć wyłączną lub wspólną odpowiedzialność za bieżące zarządzanie Państwa spółką celową. Dzięki ekspertom działającym na całym świecie, nasi lokalni przedstawiciele pomagają w utrzymaniu dobrej kondycji Twojego podmiotu zgodnie z wymogami każdej jurysdykcji.

Stale zmieniające się ramy regulacyjne

W ramach wdrażania SPV, w kraju lub poza terytorium macierzystym firmy, trzeba brać pod uwagę coraz bardziej skomplikowane przepisy. Ściślejsze stosowanie ładu korporacyjnego, wzmocniony nadzór i bardziej przejrzysta sprawozdawczość to niektóre ze środków, które stanowią część ścisłych ram regulacyjnych SPV.

Nasi eksperci mogą wziąć na siebie wyłączną lub wspólną odpowiedzialność za codzienne zarządzanie Państwa spółką celową. Działając w terenie na całym świecie, nasi lokalni przedstawiciele pomagają utrzymać dobrą reputację jednostki zgodnie z wymogami każdej jurysdykcji.

Elastyczne i kompleksowe usługi zarządzania SPV

Grupa TMF oferuje kompleksowy, a zarazem elastyczny pakiet usług, który może być dostosowany do potrzeb klienta na przestrzeni całego cyklu życia spółki celowej. Sprawujemy nadzór nad niezbędnymi funkcjami biznesowymi mającymi na celu oddzielenie jednostki od spółki dominującej. Nasze usługi obejmują zazwyczaj:

Three pillar icon

Usługi w zakresie zarządzania, administracji i sekretariatu korporacyjnego, w tym tworzenie i likwidacja spółek, zapewnianie lokalnych dyrektorów i sekretarza spółki, wsparcie zarządu, otwieranie i prowadzenie rachunków bankowych, płatności faktur i obsługa korespondencji

Bar chart icon

Usługi księgowe obejmujące prowadzenie księgowości i sprawozdawczości, sporządzanie skonsolidowanych sprawozdań finansowych zgodnie z MSSF, US GAAP lub innymi lokalnymi GAAP oraz audyt ustawowy, a także wsparcie w zakresie innych kwestii podatkowych

Briefcase icon

Usługi związane z domicyliacją, w tym zapewnienie adresu siedziby, czasowego lub stałego wynajmu biur oraz innego rodzaju wsparcia

Networking icon

Usługi kadrowe, od rekrutacji pracowników do obsługi listy płac zgodnie z lokalnymi przepisami.

Sprawiamy, że złożony świat staje się prosty

TMF Group jest wiodącym dostawcą kluczowych usług administracyjnych, pomagającym klientom inwestować i prowadzić bezpieczną działalność na całym świecie.

Naszych 10 000 ekspertów i 125 biur w 86 jurysdykcjach na całym świecie obsługuje korporacje, instytucje finansowe, zarządzających aktywami, klientów prywatnych i biura rodzinne, zapewniając połączenie usług księgowych, podatkowych, płacowych, administracji funduszami, zgodności z przepisami i zarządzania podmiotami niezbędnymi do osiągnięcia globalnego sukcesu biznesowego.

Wiemy, jak szybko, bezpiecznie i skutecznie odblokować dostęp do najbardziej atrakcyjnych rynków świata - niezależnie od stopnia ich złożoności. To, dlatego współpracuje z nami ponad 60% firm z listy Fortune Global 500 i FTSE 100 oraz prawie połowa z 300 największych firm private equity.

Nasz unikalny, globalny model świadczenia usług, oparty na innowacyjnych platformach cyfrowych, oznacza, że możemy obsługiwać tak zróżnicowane sektory jak rynki kapitałowe, private equity, nieruchomości, farmaceutyki, energetyka i technologia, a eksperci na miejscu zapewniają lokalne wsparcie.

Przy wzroście rok do roku wynoszącym średnio 8% od 2013 roku, TMF Group jest zaufanym i niezawodnym partnerem. Niezależnie od tego, czy prowadzisz działalność za jedną granicy czy za wieloma, z garstką pracowników czy z kilkoma tysiącami, mamy dla Ciebie kluczowe wsparcie biznesowe, którego potrzebujesz, aby się rozwijać, działać i rosnąć, zachowując zgodność z przepisami, wszędzie.