Zarządzanie SPV

Spółki celowe (Special Purpose Vehicles) odgrywają kluczową rolę w efektywnym funkcjonowaniu struktur korporacyjnych, niezależnie od tego, czy są one tworzone w oparciu o finansowanie projektów, przejęcia, strategie zarządzania ryzykiem, sekurytyzację aktywów czy inne potrzeby.

Niezależnie od powodu utworzenia spółka SPV powinna być zarządzana w sposób kompetentny i staranny, jeśli ma spełniać swoje cele. Zarządzanie nią może się jednak łatwo skomplikować, zwłaszcza gdy w grę wchodzi kilka jurysdykcji.

Złóż zapytanie

Stale zmieniające się ramy regulacyjne

Stale zmieniające się ramy prawne wdrożenia SPV, w kraju lub poza jego granicami, wiążą się z koniecznością poruszania się po coraz bardziej skomplikowanych przepisach. Ściślejsze zarządzanie, wzmocniony nadzór i bardziej przejrzysta sprawozdawczość to niektóre ze środków, które stanowią część ścisłych ram regulacyjnych SPV.

Nasi eksperci mogą przejąć wyłączną lub wspólną odpowiedzialność za bieżące zarządzanie Państwa spółką celową. Dzięki ekspertom działającym na całym świecie, nasi lokalni przedstawiciele pomagają w utrzymaniu dobrej kondycji Twojego podmiotu zgodnie z wymogami każdej jurysdykcji.

Stale zmieniające się ramy regulacyjne

W ramach wdrażania SPV, w kraju lub poza terytorium macierzystym firmy, trzeba brać pod uwagę coraz bardziej skomplikowane przepisy. Ściślejsze stosowanie ładu korporacyjnego, wzmocniony nadzór i bardziej przejrzysta sprawozdawczość to niektóre ze środków, które stanowią część ścisłych ram regulacyjnych SPV.

Nasi eksperci mogą wziąć na siebie wyłączną lub wspólną odpowiedzialność za codzienne zarządzanie Państwa spółką celową. Działając w terenie na całym świecie, nasi lokalni przedstawiciele pomagają utrzymać dobrą reputację jednostki zgodnie z wymogami każdej jurysdykcji.

Elastyczne i kompleksowe usługi zarządzania SPV

Grupa TMF oferuje kompleksowy, a zarazem elastyczny pakiet usług, który może być dostosowany do potrzeb klienta na przestrzeni całego cyklu życia spółki celowej. Sprawujemy nadzór nad niezbędnymi funkcjami biznesowymi mającymi na celu oddzielenie jednostki od spółki dominującej. Nasze usługi obejmują zazwyczaj:

Three pillar icon

Usługi w zakresie zarządzania, administracji i sekretariatu korporacyjnego, w tym tworzenie i likwidacja spółek, zapewnianie lokalnych dyrektorów i sekretarza spółki, wsparcie zarządu, otwieranie i prowadzenie rachunków bankowych, płatności faktur i obsługa korespondencji

Bar chart icon

Usługi księgowe obejmujące prowadzenie księgowości i sprawozdawczości, sporządzanie skonsolidowanych sprawozdań finansowych zgodnie z MSSF, US GAAP lub innymi lokalnymi GAAP oraz audyt ustawowy, a także wsparcie w zakresie innych kwestii podatkowych

Briefcase icon

Usługi związane z domicyliacją, w tym zapewnienie adresu siedziby, czasowego lub stałego wynajmu biur oraz innego rodzaju wsparcia

Networking icon

Usługi kadrowe, od rekrutacji pracowników do obsługi listy płac zgodnie z lokalnymi przepisami.

Jeden świat usług lokalnych

TMF Group jest niezależną międzynarodową korporacją zrzeszającą około 7,8 tys. ekspertów wewnętrznych w 120 biurach obejmujących ponad 80 jurysdykcji. Wspólnie dostarczamy szeroki wachlarz spójnych, zintegrowanych, dostosowanych do lokalnej charakterystyki usług, obejmujących kluczowe administracyjno-biznesowe segmenty, takie jak rachunkowość i podatki, administracja kadrowa, globalne usługi płacowe i świadczenia pracownicze, zarządzanie podmiotem globalnym, sekretariat korporacyjny i zgodność regulacyjna

Rozwiązania doradcze, które zapewniamy na czas, wspierają duże i małe projekty transgraniczne na każdym etapie realizacji – we wszystkich obszarach naszej działalności i na każdym rynku. 

Wyspecjalizowane zespoły wspierają administrację funduszami i rynkami kapitałowymi, inwestorów prywatnych oraz biura rodzinne (family offices).  

Ponieważ wiemy, jak szybko, bezpiecznie i skutecznie odblokować dostęp do najatrakcyjniejszych rynków na świecie – bez względu na ich złożoność – z naszych usług korzysta ponad 60% firm z listy Fortune Global 500 i listy FTSE 100 oraz prawie połowa z 300 wiodących firm typu private equity. 

Zatem niezależnie od tego, czy Państwa przedsiębiorstwo działa w dwóch, czy w wielu krajach, czy zatrudnia garstkę pracowników, czy kilka tysięcy, posiadamy elastyczne, skoordynowane, niezbędne dla biznesu wsparcie, które jest Państwu potrzebne, aby otworzyć się na nowe rynki, zbudować silną firmę, zachować sprawność i wydajność oraz cieszyć się nieposzlakowaną opinią na całym świecie.