TMF Horizon

Globalne informacje płacowe w zasięgu ręki

TMF Horizon łączy tradycyjną obsługę płac z portalem internetowym zaprojektowanym, by sprostać wyzwaniom związanym z nowoczesną obsługą płacową. TMF Horizon stanowi dopełnienie globalnej obsługi płacowej świadczonej przez TMF Group. Umożliwia przesyłanie pasków płacowych drogą cyfrową, dostęp do danych, zarządzanie procesem realizacji zadań oraz prowadzenie globalnej sprawozdawczości.

TMF Horizon łączy tradycyjną obsługę płac z portalem internetowym zaprojektowanym tak, by sprostać wyzwaniom związanym z realizacją listy płac w obecnych czasach. Większość firm ma trudności z dostępem do danych, które umożliwiałyby efektywną realizację listy płac na poziomie lokalnym, a wdrożenie jednego wspólnego portalu dla wielu krajów jest według nich niemal niemożliwe.

TMF Horizon stanowi odpowiedź na te potrzeby, zapewniając jeden portal internetowy umożliwiający sporządzanie pasków płacowych w lokalnym formacie. TMF Horizon, jako narzędzie do zarządzania procesem realizacji zadań, wspomaga specjalistów ds. płac, przekazując im codzienne przypomnienia w celu terminowego przygotowania listy płac dla pracowników. Dane są bezpiecznie przesyłane w ramach systemu, w związku z tym poufne informacje dotyczące pracowników nie muszą być przekazywane za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Zdajemy sobie sprawę, że wiele firm nie jest w stanie skonsolidować raportów na poziomie globalnym; dlatego w TMF Horizon dostęp do danych nie jest po prostu ograniczony do odcinków wypłat dla pracowników. Listy płac są przetwarzane w wielu różnych systemach o różnych możliwościach, generujących różne dane wyjściowe, w których stosuje się różne waluty i języki. TMF Horizon oferuje zestaw raportów, które mogą być dostępne w jednym formacie na poziomie lokalnym, krajowym, regionalnym lub globalnym.

Rozwiązana też jest kwestia przejrzystości płac i realizacji listy płac. TMF Horizon ma dwa pulpity:

  1. do monitorowania postępów w realizacji payrollu w każdym kraju, w którym TMF Group prowadzi  obsługę płac na rzecz danego klienta, wraz z etapami zatwierdzeń
  2. do wyświetlania wskaźników dotyczących realizacji jednej lub wszystkich list płac, w celu monitorowania wydajności zarówno TMF Group, jak i podmiotów należących do klienta. Takie dane statystyczne można udostępnić na poziomie krajowym, regionalnym i globalnym.

Główne cechy

TMF Horizon zapewnia lepszą obsługę płac pracowników naszych klientów dzięki:

  • elektronicznym paskom płacowym
  • narzędziu do komunikacji pomiędzy pracownikami klientów, a ich działami ds. kadr i płac
  • bezpiecznej wymianie informacji pomiędzy klientami a TMF Group
  • zrozumiałym procedurom realizacji zadań, obejmującym etapy zatwierdzeń
  • pulpitowi nawigacyjnemu umożliwiającemu analizy płacowe
  • zarządzaniu wszystkimi harmonogramami płacowymi za pośrednictwem jednego portalu internetowego
  • poziomom dostępu – dla pracowników i specjalistów (z działów kadr, płac i finansów)
18 stycznia 2017
Press Release
TMF Horizon
Uruchomił TMF Horizon, nowy portal płacowy, który zapewnia klientowi pełną przejrzystość i kontrolę nad danymi płacowymi oraz operacji związanych z ich obsługą.

Porozmawiaj z naszymi ekspertami już dzisiaj

Skontaktuj się z nami i dowiedz się jak nasi eksperci mogą pomóc w rozwoju Twojego biznesu. Wypełnij formularz, jeśli chcesz uzyskać więcej informacji lub po prostu zadać pytanie.

Zadaj pytanie