Nasze wyniki

Od roku 2013 Grupa TMF rosła średnio o ponad 8% rok do roku, a w 2022 roku osiągnęła dwucyfrowy wzrost. 

Wyniki za rok 2022

Grupa TMF osiągnęła w 2022 roku dobre wyniki, zrealizowała swoje cele i swoją misję, którą jest umożliwienie klientom bezpiecznego inwestowania i prowadzenia działalności na całym świecie, pomimo wpływu COVID-19 i wojny w Ukrainie na rynki światowe.

Wzrost przychodów w 2022 r. był w dużej mierze organiczny, skoncentrowany na obsłudze obecnych klientów i rozwijaniu współpracy z nimi, ponieważ skonsolidowali oni więcej swoich potrzeb z Grupą TMF.

Podobnie jak w poprzednich latach, zysk EBITDA rósł szybciej niż przychody. Jest to częściowo efekt dźwigni operacyjnej, dzięki której więcej przychodów przypada na stosunkowo stałą infrastrukturę. Pomogły w tym również inwestycje w bardziej solidne i wydajne sposoby realizacji pracy z klientami.

Grupa TMF zdobyła 145 mln euro (roczna wartość kontraktu) nowej działalności w 2022 roku, co stanowi wzrost o 11% w stosunku do roku 2021. Nowa działalność jest obecnie zdominowana przez rosnące globalne kontrakty z obecnymi klientami. 

W 2022 roku zakończono cztery przejęcia, obejmujące Amerykę Łacińską, Europę, Bliski Wschód i Azję. Wzmocniły one ofertę firmy na całym świecie, w tym zwiększyły jej możliwości w zakresie administrowania funduszami.

Grupa TMF świadczy krytyczne usługi w miejscach, gdzie przepisy są skomplikowane, gdzie klientom brakuje wystarczającej skali lub gdzie ich przepływy inwestycyjne są duże. W związku z tym 95% przychodów Grupy TMF jest cykliczne i powtarzalne.

Przychody w podziale według krajów i sektorów są bardzo zróżnicowane, przy czym żaden klient nie dostarcza Grupie więcej niż 2,1% przychodów. Dzięki temu nasza działalność jest bardzo odporna, co pozwoliło firmie na rozwój w czasie globalnej pandemii oraz w krajach, w których warunki makroekonomiczne były niekorzystne.

Kolejnym sprawdzianem odporności Grupy TMF była sytuacja w Ukrainie. W okresie poprzedzającym atak Rosji na Ukrainę w lutym 2022 roku aktywowaliśmy Plan Ciągłości Działania Grupy TMF, a firma była w stanie zadbać o swój zespół w Kijowie i kontynuować pomoc klientom działającym na Ukrainie bez zakłóceń w świadczeniu usług. Solidaryzując się ze swoimi ukraińskimi kolegami, Grupa TMF podjęła w marcu 2022 roku decyzję o zaprzestaniu obsługi klientów, których beneficjentami rzeczywistymi byli Rosjanie. Wpływ tych działań, a także pojawiających się sankcji, został wchłonięty w wynikach za rok 2022.

Mark Weil headshot

„Rok 2022 był kolejnym mocnym rokiem – i pierwszym rokiem, w którym wzrost naszych przychodów był dwucyfrowy. Rozwijamy się teraz głównie dzięki naszym obecnym klientom, którzy decydują się na konsolidację, aby mieć jednego, zaufanego partnera, który zadba o ich działalność na całym świecie. Jestem zadowolony z tego, jak sobie poradziliśmy, choć wciąż mamy ogromne możliwości oferowania coraz lepszych usług naszym klientom i tworzenia ekscytujących karier dla naszych pracowników.”

Mark Weil,

Dyrektor generalny Grupy TMF

Patrick de Graaf

„Zakończyliśmy rok z zapasem w budżecie, notując dwanaście nieprzerwanych kwartałów wzrostu przychodów i zysku EBITDA. Wchodzimy w rok 2023 w świetnej kondycji i z wiatrem w żagle dzięki zwiększonej w 2022 roku liczbie nowych kontraktów i utrzymaniu przychodów, wyższemu zaangażowaniu współpracowników i klientów oraz dźwigni operacyjnej wynikającej z przeniesienia większej ilości przychodów na naszą globalną platformę.”

Patrick de Graaf,

Dyrektor finansowy Grupy TMF