Nasze wyniki

Od 2013 roku w Grupie TMF odnotowano wzrost o średnio 8% rok do roku.

Wyniki z 2021 r.

Grupa TMF osiągnęła bardzo dobre wyniki w 2021 roku spełniając swoją misję, aby stać się dla klientów sposobem na bezpieczne inwestowanie i działanie na całym świecie.

Wzrost przychodów w 2021 roku był w dużej mierze organiczny, napędzany przez skupienie się na obsłudze i rozwijaniu działalności z istniejącymi klientami, którzy konsolidowali więcej swoich potrzeb w Grupie TMF. W tym samym czasie Grupa TMF szybko rozwinęła się w zarządzaniu funduszami, wzmacniając swoją platformę funduszy poprzez przejęcie firm Selectra w Luksemburgu oraz VBO w Stanach Zjednoczonych.

Wzrost EBITDA wyprzedził wzrost przychodu, odzwierciedlając prostą dźwignię operacyjną wynikającą z dodawania większych przychodów do stosunkowo stałej globalnej struktury zarządzania.

Grupa TMF jest jednym z największych graczy w sektorze, ale ma zaledwie 3% udziału w bardzo rozdrobnionym rynku. Odzwierciedla to fakt, że w przeszłości klienci musieli łączyć zasięgi za pośrednictwem wielu lokalnych firm, aby zarządzać administracją.

Celem Grupy TMF jest przekazanie klientom jednego, prostego i zaufanego globalnego rozwiązania. Jej inwestycje w globalne zespoły obsługi, globalną cyfrową dostawę i wgląd w dane dają klientowi korzyści ze ścisłej kontroli dzięki konsolidacji ich administracji w Grupie TMF. W 2021 roku został wprowadzony TMF KRAIOS, nowy cyfrowy interfejs dla klientów, umożliwiający im dostęp do danych, regularnego monitorowania oraz wglądu do innych ryzyk.

W wyniku tego skupienia, nowa działalność Grupy TMF w 2021 roku zwiększyła się o 39% w stosunku do roku 2020. Uwzględnia to liczbę symbolicznych zwycięstw, kiedy Grupa TMF została wyznaczona przez wiodących managerów zarządzających aktywami i korporacje na globalnego partnera w zarządzaniu ich portfelami SPV. Zazwyczaj około dwie trzecie przychodów z nowej działalności rozpoczyna się w następnym roku, co wskazuje na silny wzrost w 2022 roku.

Mark Weil headshot

„Rok 2021 był kluczowym rokiem dla firmy, w którym nasza koncentracja na staniu się jednym globalnym partnerem dla naszych klientów zaczęła przynosić dobre rezultaty. Istotny wzrost wskaźnika NPS klientów i związany z nim przyrost liczby mandatów w zakresie ekspansji klientów doprowadził do znacznego zwiększenia naszych przychodów, ale także do jeszcze silniejszego wzrostu sprzedaży, co wskazuje na szybszy rozwój w przyszłości. Na koniec sprowadza się to do wspaniałego zespołu zarządzającego, który potrafi przełożyć naszą strategię na działania oraz niesamowitej grupy współpracowników na całym świecie, którzy codziennie je wykonują służąc naszym klientom”.

Mark Weil,

TMF Group's CEO

Patrick de Graaf

„Zakończyliśmy rok lepiej, niż to było prognozowane, notując wzrosty przychodu, EBITDA i gotówki przez dwanaście kolejnych kwartałów. Mamy wysokie powtarzające się przychody, wysoce przewidywalną działalność i przykładamy dużą wagę do wywiązywania się z naszych zobowiązań. Wkraczamy w 2022 rok w świetnej kondycji z pomyślnymi wiatrami w postaci zeszłorocznego wzrostu sprzedaży, większemu zaangażowaniu współpracowników i klientów oraz dźwignią operacyjną, która przynosi zwiększenie przychodów w naszym globalnym silniku dostaw”.

Patrick de Graaf,

Dyrektor finansowy Grupy TMF