Międzynarodowe usługi w zakresie wyszukiwania i dostarczania dokumentów

Formalna i udokumentowana procedura due diligence, której wymagają przełomowe dla organizacji wydarzenia, może być skomplikowana, czasochłonna i uciążliwa. Usługa wyszukiwania i dostarczania dokumentów TMF Group jest szybka, dokładna i spójna oraz obejmuje rejestry publiczne w ponad 80 jurysdykcjach.

Złóż zapytanie

Jak usługa wyszukiwania i dostarczania dokumentów może pomóc mojej firmie?

W wielu systemach prawnych ważne wydarzenie korporacyjne – fuzja, przejęcie, nawiązanie nowej relacji biznesowej, zmiany w ustaleniach dotyczących finansowania – spowoduje wszczęcie procesu due diligence. Przedsiębiorstwo musi potwierdzić swoją zdolność do prowadzenia działalności gospodarczej w danym miejscu poprzez złożenie oficjalnych dokumentów, takich jak np: 

zaświadczenie potwierdzające fakt istnienia spółki oraz jej prawidłowe funkcjonowanie, zaświadczenie o prawie do reprezentowania spółki, potwierdzenie spełniania wymogów regulacyjnych, oświadczenie finansowe

statut spółki

informacje z lokalnych rejestrów

potwierdzenie założenia spółki

raporty z kontroli zgodności z wymogami regulacyjnymi zaangażowanych podmiotów

Dokumenty te muszą być wyszukane w rejestrach publicznych na drodze oficjalnej procedury. Błędy w tym względzie mogą oznaczać duże opóźnienia w realizacji projektów i umów, przerwy w finansowaniu, a nawet zawieszenie lokalnych zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej.

date center

Usługi w zakresie wyszukiwania i dostarczania dokumentów prawnych i firmowych TMF Group.

Międzynarodowy zespół specjalistów TMF Group w zakresie wyszukiwania i dostarczania dokumentów zrealizuje powierzone przez Państwa zadania dokładnie, niezawodnie i terminowo, nawet w wielu jurysdykcjach. Nasza światowa sieć lokalnych ekspertów ułatwi identyfikację, pozyskiwanie, weryfikację i zestawianie wszystkich dokumentów, co dla kogoś niedysponującego naszym doświadczeniem i umiejętnościami mogłoby wydawać się czasochłonne i zagmatwane.

Sprawiamy, że złożony świat staje się prosty

TMF Group jest wiodącym dostawcą kluczowych usług administracyjnych, pomagającym klientom inwestować i prowadzić bezpieczną działalność na całym świecie.

Naszych 10 000 ekspertów i 125 biur w 86 jurysdykcjach na całym świecie obsługuje korporacje, instytucje finansowe, zarządzających aktywami, klientów prywatnych i biura rodzinne, zapewniając połączenie usług księgowych, podatkowych, płacowych, administracji funduszami, zgodności z przepisami i zarządzania podmiotami niezbędnymi do osiągnięcia globalnego sukcesu biznesowego.

Wiemy, jak szybko, bezpiecznie i skutecznie odblokować dostęp do najbardziej atrakcyjnych rynków świata - niezależnie od stopnia ich złożoności. To, dlatego współpracuje z nami ponad 60% firm z listy Fortune Global 500 i FTSE 100 oraz prawie połowa z 300 największych firm private equity.

Nasz unikalny, globalny model świadczenia usług, oparty na innowacyjnych platformach cyfrowych, oznacza, że możemy obsługiwać tak zróżnicowane sektory jak rynki kapitałowe, private equity, nieruchomości, farmaceutyki, energetyka i technologia, a eksperci na miejscu zapewniają lokalne wsparcie.

Przy wzroście rok do roku wynoszącym średnio 8% od 2013 roku, TMF Group jest zaufanym i niezawodnym partnerem. Niezależnie od tego, czy prowadzisz działalność za jedną granicy czy za wieloma, z garstką pracowników czy z kilkoma tysiącami, mamy dla Ciebie kluczowe wsparcie biznesowe, którego potrzebujesz, aby się rozwijać, działać i rosnąć, zachowując zgodność z przepisami, wszędzie.