Międzynarodowe usługi w zakresie wyszukiwania i dostarczania dokumentów

Formalna i udokumentowana procedura due diligence, której wymagają przełomowe dla organizacji wydarzenia, może być skomplikowana, czasochłonna i uciążliwa. Usługa wyszukiwania i dostarczania dokumentów TMF Group jest szybka, dokładna i spójna oraz obejmuje rejestry publiczne w ponad 80 jurysdykcjach.

Złóż zapytanie

Jak usługa wyszukiwania i dostarczania dokumentów może pomóc mojej firmie?

W wielu systemach prawnych ważne wydarzenie korporacyjne – fuzja, przejęcie, nawiązanie nowej relacji biznesowej, zmiany w ustaleniach dotyczących finansowania – spowoduje wszczęcie procesu due diligence. Przedsiębiorstwo musi potwierdzić swoją zdolność do prowadzenia działalności gospodarczej w danym miejscu poprzez złożenie oficjalnych dokumentów, takich jak np: 

zaświadczenie potwierdzające fakt istnienia spółki oraz jej prawidłowe funkcjonowanie, zaświadczenie o prawie do reprezentowania spółki, potwierdzenie spełniania wymogów regulacyjnych, oświadczenie finansowe

statut spółki

informacje z lokalnych rejestrów

potwierdzenie założenia spółki

raporty z kontroli zgodności z wymogami regulacyjnymi zaangażowanych podmiotów

Dokumenty te muszą być wyszukane w rejestrach publicznych na drodze oficjalnej procedury. Błędy w tym względzie mogą oznaczać duże opóźnienia w realizacji projektów i umów, przerwy w finansowaniu, a nawet zawieszenie lokalnych zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej.

date center

Usługi w zakresie wyszukiwania i dostarczania dokumentów prawnych i firmowych TMF Group.

Międzynarodowy zespół specjalistów TMF Group w zakresie wyszukiwania i dostarczania dokumentów zrealizuje powierzone przez Państwa zadania dokładnie, niezawodnie i terminowo, nawet w wielu jurysdykcjach. Nasza światowa sieć lokalnych ekspertów ułatwi identyfikację, pozyskiwanie, weryfikację i zestawianie wszystkich dokumentów, co dla kogoś niedysponującego naszym doświadczeniem i umiejętnościami mogłoby wydawać się czasochłonne i zagmatwane.

Jeden świat usług lokalnych

TMF Group jest niezależną międzynarodową korporacją zrzeszającą około 7,8 tys. ekspertów wewnętrznych w 120 biurach obejmujących ponad 80 jurysdykcji. Wspólnie dostarczamy szeroki wachlarz spójnych, zintegrowanych, dostosowanych do lokalnej charakterystyki usług, obejmujących kluczowe administracyjno-biznesowe segmenty, takie jak rachunkowość i podatki, administracja kadrowa, globalne usługi płacowe i świadczenia pracownicze, zarządzanie podmiotem globalnym, sekretariat korporacyjny i zgodność regulacyjna

Rozwiązania doradcze, które zapewniamy na czas, wspierają duże i małe projekty transgraniczne na każdym etapie realizacji – we wszystkich obszarach naszej działalności i na każdym rynku. 

Wyspecjalizowane zespoły wspierają administrację funduszami i rynkami kapitałowymi, inwestorów prywatnych oraz biura rodzinne (family offices).  

Ponieważ wiemy, jak szybko, bezpiecznie i skutecznie odblokować dostęp do najatrakcyjniejszych rynków na świecie – bez względu na ich złożoność – z naszych usług korzysta ponad 60% firm z listy Fortune Global 500 i listy FTSE 100 oraz prawie połowa z 300 wiodących firm typu private equity. 

Zatem niezależnie od tego, czy Państwa przedsiębiorstwo działa w dwóch, czy w wielu krajach, czy zatrudnia garstkę pracowników, czy kilka tysięcy, posiadamy elastyczne, skoordynowane, niezbędne dla biznesu wsparcie, które jest Państwu potrzebne, aby otworzyć się na nowe rynki, zbudować silną firmę, zachować sprawność i wydajność oraz cieszyć się nieposzlakowaną opinią na całym świecie.