Przedstawicielstwo urzędowe i pełnomocnictwo ds. doręczeń

Znormalizowane, globalne usługi TMF Group w zakresie przedstawicielstwa urzędowego i pełnomocnictwa ds. doręczeń umożliwiają międzynarodowej firmie nieposiadającej lokalnego adresu siedziby zawieranie umów prawnych, a następnie efektywne zarządzanie swoimi operacjami zgodnie z lokalnym prawem.

Złóż zapytanie

Czy moja firma potrzebuje pełnomocnika ds. doręczeń?

Spółki międzynarodowe często zawierają porozumienia prawne podlegające prawu obcemu bez uprzedniego utworzenia niezbędnego adresu siedziby, za pośrednictwem którego przyjmowałyby „doręczenia dokumentów”. 

Nasza znormalizowana, globalna usługa zapewnia w pełni sprawdzonych przedstawicieli urzędowych i pełnomocników procesowych w dowolnym miejscu na świecie i gwarantuje, że Państwa firma skorzysta z usług odpowiedniego pełnomocnika ds. doręczeń. Mogą oni być upoważnieni do otrzymywania w Państwa imieniu wszelkich dokumentów prawnych wymaganych przez umowy, transakcje, Międzynarodowe Umowy w sprawie transakcji swapowych i instrumentów pochodnych (ISDA) oraz umowy o finansowaniu strukturyzowanym.  

Nasza usługa w zakresie pełnomocnictwa ds. doręczeń obejmuje również pełnienie następujących funkcji:

  • pełnomocnik ds. umów, dokumentacji transakcyjnej, umów ISDA oraz strukturyzowanej dokumentacji finansowej;
  • pełnomocnik ds. doręczania dokumentów prawnych związanych z czynnościami rozpoczętymi w lokalnych sądach i/lub postępowaniami arbitrażowymi;
  • odbiorca zawiadomień w ramach umów, w przypadku których potrzebna jest niezależna strona, w niektórych przypadkach w imieniu więcej niż jednej strony; oraz
  • odbiorca zawiadomień w imieniu spółek zagranicznych z lokalnym oddziałem lub bez.

man in the office doing admin

 

Scentralizowany system administracyjny obejmuje niezawodną kontrolę zarządzania ryzykiem w zakresie mianowania pełnomocników, jak również wysoce efektywny proces przekazywania dokumentów.

W jaki sposób Państwa firma może skorzystać z naszych usług w zakresie przedstawicielstwa i pełnomocnictwa?

Sprawiamy, że złożony świat staje się prosty

TMF Group jest wiodącym dostawcą kluczowych usług administracyjnych, pomagającym klientom inwestować i prowadzić bezpieczną działalność na całym świecie.

Naszych 10 000 ekspertów i 125 biur w 86 jurysdykcjach na całym świecie obsługuje korporacje, instytucje finansowe, zarządzających aktywami, klientów prywatnych i biura rodzinne, zapewniając połączenie usług księgowych, podatkowych, płacowych, administracji funduszami, zgodności z przepisami i zarządzania podmiotami niezbędnymi do osiągnięcia globalnego sukcesu biznesowego.

Wiemy, jak szybko, bezpiecznie i skutecznie odblokować dostęp do najbardziej atrakcyjnych rynków świata - niezależnie od stopnia ich złożoności. To, dlatego współpracuje z nami ponad 60% firm z listy Fortune Global 500 i FTSE 100 oraz prawie połowa z 300 największych firm private equity.

Nasz unikalny, globalny model świadczenia usług, oparty na innowacyjnych platformach cyfrowych, oznacza, że możemy obsługiwać tak zróżnicowane sektory jak rynki kapitałowe, private equity, nieruchomości, farmaceutyki, energetyka i technologia, a eksperci na miejscu zapewniają lokalne wsparcie.

Przy wzroście rok do roku wynoszącym średnio 8% od 2013 roku, TMF Group jest zaufanym i niezawodnym partnerem. Niezależnie od tego, czy prowadzisz działalność za jedną granicy czy za wieloma, z garstką pracowników czy z kilkoma tysiącami, mamy dla Ciebie kluczowe wsparcie biznesowe, którego potrzebujesz, aby się rozwijać, działać i rosnąć, zachowując zgodność z przepisami, wszędzie.