Przedstawicielstwo urzędowe i pełnomocnictwo ds. doręczeń

Znormalizowane, globalne usługi TMF Group w zakresie przedstawicielstwa urzędowego i pełnomocnictwa ds. doręczeń umożliwiają międzynarodowej firmie nieposiadającej lokalnego adresu siedziby zawieranie umów prawnych, a następnie efektywne zarządzanie swoimi operacjami zgodnie z lokalnym prawem.

Złóż zapytanie

Czy moja firma potrzebuje pełnomocnika ds. doręczeń?

Spółki międzynarodowe często zawierają porozumienia prawne podlegające prawu obcemu bez uprzedniego utworzenia niezbędnego adresu siedziby, za pośrednictwem którego przyjmowałyby „doręczenia dokumentów”. 

Nasza znormalizowana, globalna usługa zapewnia w pełni sprawdzonych przedstawicieli urzędowych i pełnomocników procesowych w dowolnym miejscu na świecie i gwarantuje, że Państwa firma skorzysta z usług odpowiedniego pełnomocnika ds. doręczeń. Mogą oni być upoważnieni do otrzymywania w Państwa imieniu wszelkich dokumentów prawnych wymaganych przez umowy, transakcje, Międzynarodowe Umowy w sprawie transakcji swapowych i instrumentów pochodnych (ISDA) oraz umowy o finansowaniu strukturyzowanym.  

Nasza usługa w zakresie pełnomocnictwa ds. doręczeń obejmuje również pełnienie następujących funkcji:

  • pełnomocnik ds. umów, dokumentacji transakcyjnej, umów ISDA oraz strukturyzowanej dokumentacji finansowej;
  • pełnomocnik ds. doręczania dokumentów prawnych związanych z czynnościami rozpoczętymi w lokalnych sądach i/lub postępowaniami arbitrażowymi;
  • odbiorca zawiadomień w ramach umów, w przypadku których potrzebna jest niezależna strona, w niektórych przypadkach w imieniu więcej niż jednej strony; oraz
  • odbiorca zawiadomień w imieniu spółek zagranicznych z lokalnym oddziałem lub bez.

man in the office doing admin

 

Scentralizowany system administracyjny obejmuje niezawodną kontrolę zarządzania ryzykiem w zakresie mianowania pełnomocników, jak również wysoce efektywny proces przekazywania dokumentów.

W jaki sposób Państwa firma może skorzystać z naszych usług w zakresie przedstawicielstwa i pełnomocnictwa?

Jeden świat usług lokalnych

TMF Group jest niezależną międzynarodową korporacją zrzeszającą około 7,8 tys. ekspertów wewnętrznych w 120 biurach obejmujących ponad 80 jurysdykcji. Wspólnie dostarczamy szeroki wachlarz spójnych, zintegrowanych, dostosowanych do lokalnej charakterystyki usług, obejmujących kluczowe administracyjno-biznesowe segmenty, takie jak rachunkowość i podatki, administracja kadrowa, globalne usługi płacowe i świadczenia pracownicze, zarządzanie podmiotem globalnym, sekretariat korporacyjny i zgodność regulacyjna

Rozwiązania doradcze, które zapewniamy na czas, wspierają duże i małe projekty transgraniczne na każdym etapie realizacji – we wszystkich obszarach naszej działalności i na każdym rynku. 

Wyspecjalizowane zespoły wspierają administrację funduszami i rynkami kapitałowymi, inwestorów prywatnych oraz biura rodzinne (family offices).  

Ponieważ wiemy, jak szybko, bezpiecznie i skutecznie odblokować dostęp do najatrakcyjniejszych rynków na świecie – bez względu na ich złożoność – z naszych usług korzysta ponad 60% firm z listy Fortune Global 500 i listy FTSE 100 oraz prawie połowa z 300 wiodących firm typu private equity. 

Zatem niezależnie od tego, czy Państwa przedsiębiorstwo działa w dwóch, czy w wielu krajach, czy zatrudnia garstkę pracowników, czy kilka tysięcy, posiadamy elastyczne, skoordynowane, niezbędne dla biznesu wsparcie, które jest Państwu potrzebne, aby otworzyć się na nowe rynki, zbudować silną firmę, zachować sprawność i wydajność oraz cieszyć się nieposzlakowaną opinią na całym świecie.