Sprawozdawczość CbCR (Country-by-country reporting) i usługi zawiadamiania

Inicjatywa OECD BEPS (erozja podstawy opodatkowania i transfer zysków) stawia złożone wymagania dotyczące zgodności regulacyjnej, które mogą się znacznie różnić w zależności od jurysdykcji.

Globalna sieć lokalnych ekspertów TMF Group pozwala na precyzyjne i konsekwentne wypełnianie zobowiązań dotyczących zgodności z przepisami w każdym kraju, w dowolnej liczbie jurysdykcji.

Złóż zapytanie

Czym jest sprawozdawczość CbCR?

Sprawozdawczość CbCR wymaga od międzynarodowych przedsiębiorstw i grup osiągających przychody powyżej określonego progu składania trzech rodzajów raportów dotyczących wewnątrzzakładowej działalności handlowej i księgowej w zakresie działalności transgranicznej.

Wymagania w zakresie zgodności wynikające z tych nowych i złożonych regulacji mogą znacznie się różnić w zależności od jurysdykcji, co utrudnia przedsiębiorstwom wielonarodowym skuteczne zachowanie spójności z przepisami.

Raporty CbCR dostarczają lokalnym władzom podatkowym szczegółowych informacji na temat działalności gospodarczej firmy, przychodów, zysków przed opodatkowaniem, zysków zatrzymanych, zapłaconego podatku, aktywów, zatrudnienia itd. w danej jurysdykcji.

Dokumentacja grupowa (master file) (złożona w macierzystym urzędzie podatkowym przedsiębiorstwa, ale dostępna dla wszystkich) umożliwia wnikliwy przegląd ogólnej działalności gospodarczej grupy i jej polityki w zakresie księgowania transakcji wewnątrz przedsiębiorstwa.

Dokumentacja lokalna (local file) dla każdej jurysdykcji stanowi dowód transakcji z udziałem stron powiązanych na poziomie krajowym i opisuje decyzje dotyczące cen transferowych.

Sprawozdawczość CbCR z TMF Group

Wspieramy pełen zakres raportów CbCR wymaganych przez organy podatkowe, od wstępnego zawiadomienia po zgodne z przepisami przygotowanie wyjątkowej dokumentacji lokalnej w jurysdykcjach, w których prowadzą Państwo działalność. Przejrzysta, rzetelna i spójna sprawozdawczość na poziomie krajowym, którą się zajmujemy, ułatwia także utrzymanie zgodności regulacyjnej w zakresie dokumentacji grupowej.

Jeden świat usług lokalnych

TMF Group jest niezależną międzynarodową korporacją zrzeszającą około 7,8 tys. ekspertów wewnętrznych w 120 biurach obejmujących ponad 80 jurysdykcji. Wspólnie dostarczamy szeroki wachlarz spójnych, zintegrowanych, dostosowanych do lokalnej charakterystyki usług, obejmujących kluczowe administracyjno-biznesowe segmenty, takie jak rachunkowość i podatki, administracja kadrowa, globalne usługi płacowe i świadczenia pracownicze, zarządzanie podmiotem globalnym, sekretariat korporacyjny i zgodność regulacyjna

Rozwiązania doradcze, które zapewniamy na czas, wspierają duże i małe projekty transgraniczne na każdym etapie realizacji – we wszystkich obszarach naszej działalności i na każdym rynku. 

Wyspecjalizowane zespoły wspierają administrację funduszami i rynkami kapitałowymi, inwestorów prywatnych oraz biura rodzinne (family offices).  

Ponieważ wiemy, jak szybko, bezpiecznie i skutecznie odblokować dostęp do najatrakcyjniejszych rynków na świecie – bez względu na ich złożoność – z naszych usług korzysta ponad 60% firm z listy Fortune Global 500 i listy FTSE 100 oraz prawie połowa z 300 wiodących firm typu private equity. 

Zatem niezależnie od tego, czy Państwa przedsiębiorstwo działa w dwóch, czy w wielu krajach, czy zatrudnia garstkę pracowników, czy kilka tysięcy, posiadamy elastyczne, skoordynowane, niezbędne dla biznesu wsparcie, które jest Państwu potrzebne, aby otworzyć się na nowe rynki, zbudować silną firmę, zachować sprawność i wydajność oraz cieszyć się nieposzlakowaną opinią na całym świecie.