Sprawozdawczość CbCR (Country-by-country reporting) i usługi zawiadamiania

Inicjatywa OECD BEPS (erozja podstawy opodatkowania i transfer zysków) stawia złożone wymagania dotyczące zgodności regulacyjnej, które mogą się znacznie różnić w zależności od jurysdykcji.

Globalna sieć lokalnych ekspertów TMF Group pozwala na precyzyjne i konsekwentne wypełnianie zobowiązań dotyczących zgodności z przepisami w każdym kraju, w dowolnej liczbie jurysdykcji.

Złóż zapytanie

Czym jest sprawozdawczość CbCR?

Sprawozdawczość CbCR wymaga od międzynarodowych przedsiębiorstw i grup osiągających przychody powyżej określonego progu składania trzech rodzajów raportów dotyczących wewnątrzzakładowej działalności handlowej i księgowej w zakresie działalności transgranicznej.

Wymagania w zakresie zgodności wynikające z tych nowych i złożonych regulacji mogą znacznie się różnić w zależności od jurysdykcji, co utrudnia przedsiębiorstwom wielonarodowym skuteczne zachowanie spójności z przepisami.

Raporty CbCR dostarczają lokalnym władzom podatkowym szczegółowych informacji na temat działalności gospodarczej firmy, przychodów, zysków przed opodatkowaniem, zysków zatrzymanych, zapłaconego podatku, aktywów, zatrudnienia itd. w danej jurysdykcji.

Dokumentacja grupowa (master file) (złożona w macierzystym urzędzie podatkowym przedsiębiorstwa, ale dostępna dla wszystkich) umożliwia wnikliwy przegląd ogólnej działalności gospodarczej grupy i jej polityki w zakresie księgowania transakcji wewnątrz przedsiębiorstwa.

Dokumentacja lokalna (local file) dla każdej jurysdykcji stanowi dowód transakcji z udziałem stron powiązanych na poziomie krajowym i opisuje decyzje dotyczące cen transferowych.

Sprawozdawczość CbCR z TMF Group

Wspieramy pełen zakres raportów CbCR wymaganych przez organy podatkowe, od wstępnego zawiadomienia po zgodne z przepisami przygotowanie wyjątkowej dokumentacji lokalnej w jurysdykcjach, w których prowadzą Państwo działalność. Przejrzysta, rzetelna i spójna sprawozdawczość na poziomie krajowym, którą się zajmujemy, ułatwia także utrzymanie zgodności regulacyjnej w zakresie dokumentacji grupowej.

Sprawiamy, że złożony świat staje się prosty

TMF Group jest wiodącym dostawcą kluczowych usług administracyjnych, pomagającym klientom inwestować i prowadzić bezpieczną działalność na całym świecie.

Naszych 10 000 ekspertów i 125 biur w 86 jurysdykcjach na całym świecie obsługuje korporacje, instytucje finansowe, zarządzających aktywami, klientów prywatnych i biura rodzinne, zapewniając połączenie usług księgowych, podatkowych, płacowych, administracji funduszami, zgodności z przepisami i zarządzania podmiotami niezbędnymi do osiągnięcia globalnego sukcesu biznesowego.

Wiemy, jak szybko, bezpiecznie i skutecznie odblokować dostęp do najbardziej atrakcyjnych rynków świata - niezależnie od stopnia ich złożoności. To, dlatego współpracuje z nami ponad 60% firm z listy Fortune Global 500 i FTSE 100 oraz prawie połowa z 300 największych firm private equity.

Nasz unikalny, globalny model świadczenia usług, oparty na innowacyjnych platformach cyfrowych, oznacza, że możemy obsługiwać tak zróżnicowane sektory jak rynki kapitałowe, private equity, nieruchomości, farmaceutyki, energetyka i technologia, a eksperci na miejscu zapewniają lokalne wsparcie.

Przy wzroście rok do roku wynoszącym średnio 8% od 2013 roku, TMF Group jest zaufanym i niezawodnym partnerem. Niezależnie od tego, czy prowadzisz działalność za jedną granicy czy za wieloma, z garstką pracowników czy z kilkoma tysiącami, mamy dla Ciebie kluczowe wsparcie biznesowe, którego potrzebujesz, aby się rozwijać, działać i rosnąć, zachowując zgodność z przepisami, wszędzie.