Usługi FATCA

Amerykańska ustawa FATCA ma daleko idące konsekwencje dla przedsiębiorstw spoza Stanów Zjednoczonych posiadających tam aktywa lub rachunki. Niezastosowanie się do przepisów może oznaczać wysokie kary, a wiele mechanizmów specyficznych dla danego kraju sprawia, że utrzymanie zgodności z międzynarodowymi przepisami jest skomplikowanym zadaniem.

Kompleksowe usługi TMF Group w zakresie zgodności z przepisami FATCA oraz globalna sieć lokalnych ekspertów mogą wesprzeć Państwa na każdym etapie uzyskiwania zgodności z przepisami lub przejąć na siebie wszystkie obowiązki z tym związane.

Złóż zapytanie

Czym jest FATCA?

Zgodnie z FATCA, każde przedsiębiorstwo oficjalnie sklasyfikowane jako „zagraniczna instytucja finansowa” (FFI) musi zgłaszać władzom USA wszelkie rachunki finansowe prowadzone dla podmiotów lub obywateli amerykańskich. Tyczy się to także wszelkich podmiotów zagranicznych, w których podmioty lub obywatele amerykańscy posiadają znaczne udziały. Kary za nieprzestrzeganie przepisów obejmują podatek u źródła w wysokości 30% od dochodów brutto w USA.

Zgodność z FATCA wynika z dwustronnych umów międzyrządowych (IGA), które różnią się w zależności od jurysdykcji, co komplikuje utrzymanie zgodności z międzynarodowymi przepisami.

  • Niektóre z tych umów zezwalają zagranicznym instytucjom finansowym na składanie sprawozdań na szczeblu lokalnym – ale tylko w wyodrębnionych przypadkach, w tych jurysdykcjach, gdzie wymogi FATCA zostały w szczególny sposób włączone do prawa lokalnego.
  • Inne umowy IGA pozwalają zagranicznym instytucjom finansowym na składanie sprawozdań bezpośrednio do amerykańskich organów podatkowych, ale w tym przypadku istnieje ryzyko konfliktu z lokalnymi przepisami regulującymi kwestie takie jak ochrona danych.

Sprawozdawczość FATCA, zgodność i klasyfikacja z TMF Group.

Klasyfikacja

Firmy muszą same określić, czy kwalifikują się jako zagraniczna instytucja finansowa, czy też należą do innej kategorii wyróżnianej w FATCA. Kompleksowa klasyfikacyjna TMF Group jest wykonywana szybko i niezawodnie.

Rejestracja

Pomagamy zagranicznym instytucjom finansowym zarejestrować się w amerykańskim urzędzie podatkowym (IRS) w celu uzyskania numeru identyfikacyjnego – Global Intermediary Identification Number (GIIN).

Wdrażanie nowego klienta

Stosując się do wymogów FATCA, podczas wdrażania należy przeprowadzić kontrolę due diligence wszystkich nowych posiadaczy kont, aby sprawdzić, czy są objęci obowiązkiem zgłoszenia. Pomagamy zestawiać i dokonywać przeglądu niezbędnych dokumentów, rozpoznawać przesłanki wskazujące na możliwe obowiązki sprawozdawcze w ramach FATCA i rozwiązać wszelkie problemy, z wyczuciem współpracując z właścicielem konta, jeśli zajdzie taka konieczność.

Sprawozdawczość

Niezależnie od liczby jurysdykcji i od tego, czy raporty są przekazywane bezpośrednio do USA, czy też za pośrednictwem lokalnych organów podatkowych, nasze usługi raportowania FATCA zwalniają podmioty międzynarodowe z ciężaru obowiązków administracyjnych, a także niepewności wynikającej z konieczności przestrzegania wymogów proceduralnych.

Badanie due diligence dla już istniejących rachunków

Podobnie jak w przypadku wdrażania, zbieramy, analizujemy i oceniamy informacje o właścicielu rachunku, weryfikujemy przesłanki oraz pomagamy w rozwiązywaniu problemów w ramach badania due diligence FATCA. Następnie naszym klientom i właścicielom ich rachunków dostarczamy przejrzystą ocenę ich zgodności regulacyjnej.

Sprawiamy, że złożony świat staje się prosty

TMF Group jest wiodącym dostawcą kluczowych usług administracyjnych, pomagającym klientom inwestować i prowadzić bezpieczną działalność na całym świecie.

Naszych 10 000 ekspertów i 125 biur w 86 jurysdykcjach na całym świecie obsługuje korporacje, instytucje finansowe, zarządzających aktywami, klientów prywatnych i biura rodzinne, zapewniając połączenie usług księgowych, podatkowych, płacowych, administracji funduszami, zgodności z przepisami i zarządzania podmiotami niezbędnymi do osiągnięcia globalnego sukcesu biznesowego.

Wiemy, jak szybko, bezpiecznie i skutecznie odblokować dostęp do najbardziej atrakcyjnych rynków świata - niezależnie od stopnia ich złożoności. To, dlatego współpracuje z nami ponad 60% firm z listy Fortune Global 500 i FTSE 100 oraz prawie połowa z 300 największych firm private equity.

Nasz unikalny, globalny model świadczenia usług, oparty na innowacyjnych platformach cyfrowych, oznacza, że możemy obsługiwać tak zróżnicowane sektory jak rynki kapitałowe, private equity, nieruchomości, farmaceutyki, energetyka i technologia, a eksperci na miejscu zapewniają lokalne wsparcie.

Przy wzroście rok do roku wynoszącym średnio 8% od 2013 roku, TMF Group jest zaufanym i niezawodnym partnerem. Niezależnie od tego, czy prowadzisz działalność za jedną granicy czy za wieloma, z garstką pracowników czy z kilkoma tysiącami, mamy dla Ciebie kluczowe wsparcie biznesowe, którego potrzebujesz, aby się rozwijać, działać i rosnąć, zachowując zgodność z przepisami, wszędzie.