Poznaj swojego klienta (KYC) – usługi

KYC jest podstawą każdego lokalnego i globalnego działania mającego na celu zapobieganie praniu brudnych pieniędzy. Regulacje ponadnarodowe podlegają ciągłym i dynamicznym zmianom, ponadto zwiększają one swoją siłę i zasięg nie bez konsekwencji dla każdej z jurysdykcji.

TMF Group jest wiodącym pionierem procedury Know Your Client (KYC). Globalna sieć ekspertów ds. zgodności z przepisami i wiodąca w naszej branży infrastruktura technologiczna, którymi dysponujemy, sprawiają, że jesteśmy zawsze do Państwa dyspozycji – ułatwiając Państwa podróż po KYC, zapewniając zgodność z regulacjami oraz dając Państwu nieustanny wgląd w zmieniającą się rzeczywistość – bez względu na to, gdzie prowadzą Państwo działalność.

Złóż zapytanie

Na czym polega wyzwanie związane ze zgodnością z KYC?

Ponadnarodowe ramy regulacyjne mające za zadanie sprawdzenie, czy strony transakcji są rzeczywiście tymi, za które się podają, przyznają organom regulacyjnym KYC coraz większą władzę nad rynkiem i sektorem tradycyjnych usługi finansowych.

Od dawna oczekuje się, że podlegające regulacjom branże będą sprawdzać wszystkich swoich nowych klientów. Obecnie piąta dyrektywa UE w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy wymaga okresowego przeglądu tychże kontroli wstępnych (zależnie od czynnika ryzyka) pod kątem ich aktualności.

Osoby i podmioty wysokiego ryzyka muszą obecnie podlegać stałemu monitorowaniu przez cały okres trwania relacji biznesowej, aby można było mieć pewność, że ich tożsamość jest zweryfikowana i że warto nawiązywać z nimi relacje.

Tymczasem organy regulacyjne KYC rozszerzają swój zasięg na nowe sektory, takie jak nieruchomości czy sztuki piękne.

Wewnętrzne koszty zgodności regulacyjnej z KYC są tym wyższe, im wyższe są potencjalne straty finansowe, osobiste i wizerunkowe.

Oprogramowanie zapewniające zgodność z KYC od TMF Group

Minęło 25 lat, odkąd zbudowaliśmy jedną z pierwszych na świecie baz danych KYC. Dziś nasza wiedza i doświadczenie w zakresie światowych procedur, administracji i prowadzenia dokumentacji KYC są bardziej rozległe niż kiedykolwiek.

Każdego roku przeprowadzamy około 2 tys. kontroli KYC, przeszukując światowe media, międzynarodowe rejestry sankcji oraz globalne bazy danych dotyczące zgodności, jednocześnie przeprowadzając ścisłe analizy ryzyka zgodnie z konkretnymi wytycznymi naszych klientów.

Rozwiązania w zakresie oprogramowania, bazy danych oraz zabezpieczony portal internetowy zapewniają łatwy w użyciu, zautomatyzowany i bezpieczny sposób zarządzania i utrzymania procesów KYC. (My sami używamy dokładnie tych samych narzędzi do przeprowadzania własnych szczegółowych kontroli KYC.)

Dzięki naszym umiejętnościom i globalnym zasobom jesteśmy w stanie kompleksowo sprostać w rekordowym tempie potrzebom klientów, którzy w krótkim czasie i przy dużych transakcjach muszą dokonać szeroko zakrojonej i wnikliwej oceny zgodności regulacyjnej KYC.

Nasze usługi KYC obejmują wszystkie elementy procesu zgodności KYC.

Identyfikacja, weryfikacja i badanie klienta

Klienci dostarczają nam dokumentację zgodności z KYC za pośrednictwem naszego portalu internetowego, a my przeprowadzamy pełne kontrole due diligence, na które składają się: identyfikacja, zbieranie informacji, przejrzenie wykazu sankcjonowanych podmiotów, testy UBO (ostateczny beneficjent rzeczywisty) i PEP (osoba zajmująca eksponowane stanowiska polityczne), a otrzymane wyniki przekazujemy klientowi.

Prowadzenie dokumentacji

Informacje z badania są przechowywane z należytą starannością w naszej bezpiecznej bazie danych w celu ich późniejszej kontroli przez klientów lub w przypadku, gdy wymagają tego organy regulacyjne.

Oceny okresowe i punktowe oraz ich aktualizacje

Przeprowadzamy wszelkie niezbędne oceny okresowe (oparte na ryzyku) i kontrole punktowe w związku ze szczególnymi zdarzeniami (gdy zmiana okoliczności mogła zagrozić początkowym ocenom ryzyka).

Bieżące monitorowanie

Nasze „cotygodniowe czyszczenie” spełnia nowe wymagania AML5 w zakresie bieżącego monitorowania działań przeciwko praniu pieniędzy poprzez sprawdzanie każdej aktualnej dokumentacji klienta w naszej bazie danych.

Raportowanie

Usprawniona, zaprojektowana przez nas usługa przygotowuje i przekazuje wszystkie raporty KYC (rachunki podlegające raportowaniu, powiązane informacje o rachunkach finansowych, powiązane dane osobowe) niezbędne do zaspokojenia wymagań wynikających z AML, AIFMD, FATCA i CRS.

Sprawiamy, że złożony świat staje się prosty

TMF Group jest wiodącym dostawcą kluczowych usług administracyjnych, pomagającym klientom inwestować i prowadzić bezpieczną działalność na całym świecie.

Naszych 10 000 ekspertów i 125 biur w 86 jurysdykcjach na całym świecie obsługuje korporacje, instytucje finansowe, zarządzających aktywami, klientów prywatnych i biura rodzinne, zapewniając połączenie usług księgowych, podatkowych, płacowych, administracji funduszami, zgodności z przepisami i zarządzania podmiotami niezbędnymi do osiągnięcia globalnego sukcesu biznesowego.

Wiemy, jak szybko, bezpiecznie i skutecznie odblokować dostęp do najbardziej atrakcyjnych rynków świata - niezależnie od stopnia ich złożoności. To, dlatego współpracuje z nami ponad 60% firm z listy Fortune Global 500 i FTSE 100 oraz prawie połowa z 300 największych firm private equity.

Nasz unikalny, globalny model świadczenia usług, oparty na innowacyjnych platformach cyfrowych, oznacza, że możemy obsługiwać tak zróżnicowane sektory jak rynki kapitałowe, private equity, nieruchomości, farmaceutyki, energetyka i technologia, a eksperci na miejscu zapewniają lokalne wsparcie.

Przy wzroście rok do roku wynoszącym średnio 8% od 2013 roku, TMF Group jest zaufanym i niezawodnym partnerem. Niezależnie od tego, czy prowadzisz działalność za jedną granicy czy za wieloma, z garstką pracowników czy z kilkoma tysiącami, mamy dla Ciebie kluczowe wsparcie biznesowe, którego potrzebujesz, aby się rozwijać, działać i rosnąć, zachowując zgodność z przepisami, wszędzie.