Międzynarodowe usługi księgowe i sprawozdawczość

Ponieważ nasze systemy przetwarzania transakcji zdecydowanie wyróżniają się na tle innych, możesz polegać na nas w przypadku wszelkich osobliwości, nietypowych sytuacji i lokalnych różnic dotyczących operacji transgranicznych, a przy tym korzystać z automatyzacji dającej maksymalną wydajność i redukcję kosztów.

Jednak to, co nas naprawdę wyróżnia, to zespoły oddanych ekspertów w danym kraju. Zapewniają one lokalną elastyczność, skalowalność i szybkość reakcji, które trudno byłoby znaleźć w tej skali gdziekolwiek indziej.

Złóż zapytanie

Elastyczne globalne procesy i lokalna zgodność w jednym

Kontrola zobowiązań księgowych i rachunkowych w kraju i za granicą to duży wysiłek dla każdej międzynarodowej firmy. Oferujemy wyjątkowe połączenie wiedzy specjalistycznej i technologii poprzez ogólnoświatową sieć biur, które są w całości własnością firmy i posiadają wszystko, czego potrzeba, aby zbudować spójne, ujednolicone, globalne procesy księgowe, ze starannym zachowaniem lokalnej zgodności.

Skalowalne usługi z łatwością dostosowują się do każdej firmy i są na tyle elastyczne, że mogą zmieniać się wraz z nią

Zwięzłe, terminowe i oparte na wartościach raportowanie wspiera efektywne podejmowanie decyzji korporacyjnych na każdym poziomie i na wszystkich rynkach

Unikalne technologie dostosowane do lokalnych warunków przekształcają centralną sprawozdawczość finansową w solidną zgodność z lokalnymi przepisami

Ponad 7 tys. ekspertów w ponad 80 jurysdykcjach pomaga na bieżąco śledzić zmiany w przepisach

Nasze systemy przetwarzania transakcji są wyjątkowe. Skutecznie i pewnie radzimy sobie ze specyficznymi, nietypowymi sytuacjami i lokalnymi różnicami, które są stanowią wspólny mianownik operacji transgranicznych. Oczywiście korzystamy z automatyzacji, aby zmaksymalizować wydajność i zredukować koszty, ale to, co nas wyróżnia, to nasze zespoły ekspertów w kraju, które zapewniają lokalną elastyczność, skalowalność i zdolność reagowania, którym inni nie mogą dorównać.

Międzynarodowa księgowość i zarządzanie danymi

Całkowita pewność co do prawidłowości lokalnych ksiąg i rejestrów.

 • Każda transakcja przetwarzana jest zgodnie z najlepszymi lokalnymi praktykami regulacyjnymi i globalnymi wymogami biznesowymi
 • Spójna, bezpieczna wymiana informacji
 • Szczególna czujność w zakresie ryzyka podatkowego i jego rutynowa ocena w ramach standardowej walidacji danych pierwotnych
 • Przechwytywanie, przetwarzanie i prezentowanie informacji księgowych w sposób wspierający lokalną zgodność i centralne zarządzanie, przy użyciu specjalistycznego oprogramowania do obsługi wielu walut, wykresów kont i wymiarów sprawozdawczości, w celu zapewnienia zgodności z lokalnymi i korporacyjnymi wymogami
 • Rozbieżności dotyczące danych pomiędzy centralnymi systemami a wymogami dotyczącymi zgodności na poziomie lokalnym są ściśle monitorowane i systematycznie rozwiązywane
A man looking at receipts

Zarządzanie należnościami

Kontrola ryzyka operacyjnego i kosztów administracyjnych.

 • Rozliczenia i fakturowanie zgodne z polityką firmy i lokalnymi przepisami jednocześnie
 • Eksperci lokalni pomagają zrozumieć lokalne przepisy i metodologie, tworząc przejrzyste, kompleksowe raporty w zakresie należności
Two person hand using multiple devices

Zarządzanie zobowiązaniami

Skrócenie cyklów płatności i poprawa kontroli wydatków.

 • Ścisły nadzór nad zatwierdzaniem wydatków
 • Specjalistyczna pomoc lokalna w przygotowaniu i rozliczaniu faktur
 • Lokalne rachunki bankowe zakładane i zarządzane na poziomie lokalnym
 • Procedury rozliczeniowe w poszczególnych krajach utrzymywane zgodnie z centralnymi mechanizmami kontrolnymi korporacji

"Zespół Grupy TMF rozumie problemy, terminy i potrzeby naszej firmy. Jest zawsze chętny do pomocy i pozostaje w ścisłym kontakcie z nami”.

G. Mendez, Starszy Księgowy, Yahoo de Columbia Sas, oddział międzynarodowej firmy obsługującej należącą do Verizon wyszukiwarkę internetową, pocztę elektroniczną i platformę informacyjną

"Nigdy nie muszę się zastanawiać, czy w Wielkiej Brytanii coś się zmieniło, zarówno w zakresie księgowości, jak i płac, o czym bym nie wiedział. Grupa TMF na bieżąco informuje mnie o wszelkich nowościach i wskazuje, co należy zrobić lub co oferuje, aby sobie z tym poradzić. Wspaniały zespół!”

John Buonansonti, brytyjski wiceprezes ds. finansowych, Vira Insight Europe, światowy lider innowacyjnych rozwiązań w zakresie budowania marki w handlu detalicznym

Oprogramowanie do zarządzania rozliczeniami wydatków

Nasze narzędzie do zarządzania wnioskami o zwrot wydatków, TMF InternationalXpense, jest natychmiast gotowe do użycia. Nie wymaga żmudnej konfiguracji opóźniającej wdrożenie, może szybko zmienić sposób obsługi wniosków o zwrot wydatków, poprawiając stosunek wartości do ceny i przepływy pieniężne oraz odciążając pracowników działu finansów, którzy mogą dzięki temu wygenerować więcej wartości.

 • Prekonfigurowane limity wydatków według krajów i kategorii
 • Rezerwy i limity ustalone wcześniej zgodnie z lokalnymi przepisami
 • Jednolita polityka globalna gotowa do szybkiego i skutecznego wprowadzenia
 • Wszystkie ustawienia są łatwe do przejrzenia – wystarczy potwierdzić, dodać lub usunąć wybrane elementy
 • Ręczne kontrole przeprowadzane w lokalnym języku przez naszych pracowników obejmują co czwarty wniosek – to prawie dwukrotnie więcej niż wynosi norma branżowa – dzięki czemu zwiększa się pewność i zmniejsza ryzyko

Dzięki zapisywaniu paragonów i zgłaszaniu wydatków w podróży, całodobowej dostępności online i 25 językom TMF InternationalXpense zwiększa dokładność, elastyczność i szybkość działania. Baza danych przechowuje wszystko, kładąc tym samym kres źle umiejscowionej dokumentacji i zgubionym wnioskom. Automatyczne kontrole zapobiegają składaniu wniosków bez dokumentacji i oznaczają wpisy spoza zakresu, ograniczając oszustwa i błędy. Rygorystyczne procesy zatwierdzania przeprowadzane są w całości w ramach tego narzędzia, co wzmacnia egzekwowanie polityki. Płatności mogą być zautomatyzowane.

Potężne i spójne na całym świecie funkcje raportowania i analizy ujawniają struktury i trendy w danych dotyczących wydatków, wskazując przy tym wiele nowych sposobów na redukcję kosztów i poprawę przepływu środków pieniężnych.

 • Lepsze odzyskiwanie podatku VAT w obrębie wszystkich terytoriów
 • Usprawnienie i zharmonizowanie strategii zarządzania podróżami służbowymi
 • Dostosowanie relacji z głównymi dostawcami
 • Negocjowanie z hotelami i liniami lotniczymi rabatów ilościowych i łącznego fakturowania

Globalna sprawozdawczość i analizy

Lokalne ramy prawne i regulacyjne znacznie się między sobą różnią i są stale poddawane przeglądowi. Śledzenie ich na bieżąco to praca na pełny etat. Niepowodzenie może oznaczać zakłócenia, kary i uszczerbek na reputacji. Nasza ścisła współpraca z organami regulacyjnymi w ponad 80 jurysdykcjach pomaga zrozumieć lokalne reformy regulacyjne, rozpoznać ich konsekwencje dla sprawozdawczości ustawowej i zaplanować najlepszą drogę naprzód.

Niezależnie od tego, czy działalność jest prowadzona w jednym miejscu, czy w wielu, raportowanie jest zwięzłe i terminowe, a także zawsze koncentruje się na kluczowych czynnikach generujących wartość biznesową.

 • Wiedza specjalistyczna w zakresie MSSF, US GAAP i licznych lokalnych wariantów GAAP na całym świecie upraszcza konsolidację i może usprawnić wdrażanie globalnych standardów 
 • Niezawodne globalne agregacje i analizy pomagają koordynować wiele obszarów, monitorować wydajność centrów kosztowych i przeprowadzać analizy przepływów pieniężnych
 • Konsekwentne raportowanie lokalne pomaga w wejściu na nowe rynki, skalowaniu operacji w górę i w dół oraz redukcji kosztów – a wszystko to odbywa się w szybki, kontrolowany i przejrzysty sposób

Tytuł „Major Contender”

Niezależna globalna firma analizująca usługi biznesowe przyznała Grupie TMF tytuł „Major Contender” w zakresie usług outsourcingu finansów i księgowości w dowód uznania dla naszego unikalnego modelu „globalny-kontrakt-lokalny-kontakt”, a także silnej obecności w kluczowych miejscach inwestycji w danym kraju

inwestycje w bezpieczeństwo danych

proste, ujednolicone portale dla klientów

finanse i rachunkowość na świecie

Zarządzanie procesami

W przypadku gdy procesy i technologie pozostają w tyle za potrzebami firmy, możemy pomóc w ich dostosowaniu, aktualizacji i zastąpieniu

 • Najlepsze praktyki w zakresie procesów operacyjnych, raportowania i zgodności zmniejszają złożoność i poprawiają dostosowanie działalności
 • Identyfikowanie i eliminowanie przeszkód w automatyzacji i standaryzacji, takich jak lokalne luki w zdolności organizacji i konflikty zasad
 • Usuwanie powielonych lub zbędnych elementów w systemach w celu poprawy wydajności
 • Znormalizowane procesy, kontrole i wyniki zarządzania we wszystkich krajach i podmiotach
 • Kontrole zgodności na poziomie lokalnym i międzynarodowym oraz pomoc w projektowaniu i wdrażaniu usprawnień
 • Wsparcie w zakresie audytów korporacyjnych i ustawowych
 • Skuteczne uzgadnianie danych księgowych i zarządzanie zatwierdzeniami

Inne usługi outsourcingowe

Nasz szeroki zakres usług wsparcia księgowego obejmuje:

 • Szybką i ekonomiczną eliminację krótko- i długoterminowych ograniczeń zasobów przez pracowników z naszego własnego, globalnego zespołu
 • Pomoc przy fuzjach i przejęciach, od bezpośredniego wsparcia back-office po długoterminowe kwestie techniczne
 • Szkolenie i rozwój personelu w zakresie globalnych i lokalnych kwestii regulacyjnych i księgowych

Sprawiamy, że złożony świat staje się prosty

TMF Group jest wiodącym dostawcą kluczowych usług administracyjnych, pomagającym klientom inwestować i prowadzić bezpieczną działalność na całym świecie.

Naszych 10 000 ekspertów i 125 biur w 86 jurysdykcjach na całym świecie obsługuje korporacje, instytucje finansowe, zarządzających aktywami, klientów prywatnych i biura rodzinne, zapewniając połączenie usług księgowych, podatkowych, płacowych, administracji funduszami, zgodności z przepisami i zarządzania podmiotami niezbędnymi do osiągnięcia globalnego sukcesu biznesowego.

Wiemy, jak szybko, bezpiecznie i skutecznie odblokować dostęp do najbardziej atrakcyjnych rynków świata - niezależnie od stopnia ich złożoności. To, dlatego współpracuje z nami ponad 60% firm z listy Fortune Global 500 i FTSE 100 oraz prawie połowa z 300 największych firm private equity.

Nasz unikalny, globalny model świadczenia usług, oparty na innowacyjnych platformach cyfrowych, oznacza, że możemy obsługiwać tak zróżnicowane sektory jak rynki kapitałowe, private equity, nieruchomości, farmaceutyki, energetyka i technologia, a eksperci na miejscu zapewniają lokalne wsparcie.

Przy wzroście rok do roku wynoszącym średnio 8% od 2013 roku, TMF Group jest zaufanym i niezawodnym partnerem. Niezależnie od tego, czy prowadzisz działalność za jedną granicy czy za wieloma, z garstką pracowników czy z kilkoma tysiącami, mamy dla Ciebie kluczowe wsparcie biznesowe, którego potrzebujesz, aby się rozwijać, działać i rosnąć, zachowując zgodność z przepisami, wszędzie.