Usługi księgowe

Pełna księgowość - outsourcing księgowości dla firm

Sprawowanie kontroli nad realizacją obowiązków księgowych, zarówno w kraju, jak i za granicą, wymaga korzystania z usług doświadczonych księgowych. Nasze lokalne zespoły księgowych działające w poszczególnych krajach mają na celu zapewnienie spójności ksiąg Twojej firmy z wymogami lokalnych przepisów prawnych i najlepszych praktyk.

Decydując się na usługi księgowe TMF Group, zatrudniającej ponad 7.000 specjalistów w ponad 83 krajach – nasi klienci zyskują  sprawdzone rozwiązania poparte wieloletnim doświadczeniem. Zapewniane przez nas doświadczenie i wiedza wspierane przez rozwiązania technologiczne czynią z nas pożądanego dostawcę usług księgowych zarówno na rynku krajowym, jak i międzynarodowym.
Przejmujemy pełną odpowiedzialność za księgowość firmy. W ramach obsługi księgowej prowadzimy księgi, sporządzamy deklaracje podatkowe i czuwamy nad terminowym rozliczaniem z urzędem skarbowym. Jesteśmy również pełnomocnikami przed organami podatkowymi – dzięki znajomości procedur postępowania podatkowego oraz umiejętności sporządzania wszelkich niezbędnych pism, sprawnie przeprowadzimy Twoją firmę przez proces postępowania podatkowego.

Outsourcing księgowości pozwoli Ci skoncentrować się na kluczowych celach biznesowych Twojej firmy.

Prowadzenie handlu międzynarodowego może narazić przedsiębiorstwa na wiele problemów, z którymi nie spotykają się na rynkach rodzimych. Niezależnie od tego, czy problemy te dotyczą języka, wdrożenia systemu ERP, lokalizacji, przepisów, przechowywania dokumentów czy technologii, dążymy do zaspokojenia potrzeb naszych klientów. Poprzez wykorzystanie naszej infrastruktury,  wiedzy oraz doświadczenia nasi klienci nie muszą korzystać z usług wielu innych dostawców lub zatrudniać lokalnych pracowników.

Oferowane przez nas usługi księgowe obejmują:

 • Prowadzenie księgi głównej i ksiąg pomocniczych.
 • Świadczenia pracownicze i wydatki.
 • Obsługę zobowiązań i należności.
 • Dokonywanie płatności na rzecz dostawców.
 • Usługi związane z finansami i bankowością.
 • Prowadzenie inwentaryzacji.
 • Aktywa trwałe (materialne i niematerialne).
 • Leasing, kredyty i finanse.
 • Zamykanie księgi głównej/księgowanie transakcji w księdze głównej.
 • Raporty zarządcze (rachunek zysków i strat, bilans, rachunek przepływu środków pieniężnych).
 • składanie deklaracji VAT/GST.

Porozmawiaj z naszymi ekspertami już dzisiaj

Skontaktuj się z nami i dowiedz się jak nasi eksperci mogą pomóc w rozwoju Twojego biznesu. Wypełnij formularz, jeśli chcesz uzyskać więcej informacji lub po prostu zadać pytanie.

Zadaj pytanie

Studia Przypadków

Nie musisz wierzyć nam na słowo – klienci zadowoleni z naszych usług są na całym świecie.

Zobacz więcej