Międzynarodowe transformacje finansowe i księgowe

Jesteśmy Twoją ostoją spokoju pośród chaosu transformacyjnych zmian transgranicznych.

Możesz polegać na eksperckiej wiedzy z zakresu księgowości i podatków, na lokalnych zespołach ds. zgodności z przepisami podatkowymi w ponad 80 jurysdykcjach, na ekspertach od rozwiązywania problemów i kierownikach projektów naszych dedykowanych zespołów konsultingowych, które realizują programy transformacji – w ramach jednego sprawnego, eksperckiego podejścia.

Złóż zapytanie

Nasze międzynarodowe systemy i usługi w zakresie księgowości i finansów są na tyle elastyczne, że na każdym etapie dopasowują się do rozwoju Twojej firmy. W pewnym momencie jednak nadchodzi taki czas, w którym stopniowe zmiany nie są wystarczające.

Kiedy procesy, technologie, polityki i procedury, a także ramy kontroli wewnętrznej przestają odpowiadać Twojemu – już dojrzałemu – międzynarodowemu biznesowi, możemy przyjąć wyjątkowe podejście do ich transformacji, łącząc w jednym dynamicznym, eksperckim podejściu fachową wiedzę z zakresu rachunkowości i podatków, globalny zasięg naszych lokalnych usług związanych z przestrzeganiem przepisów podatkowych oraz doświadczonych specjalistów od rozwiązywania problemów i kierowników projektów w naszych zespołach doradczych.

  • Codziennie współpracujemy z międzynarodowymi klientami we wszystkich branżach, angażując się w ryzyko, na jakie są narażeni, aktualizując naszą wiedzę na temat tego, co działa, a co nie, wzbogacając nasze pojęcie o tym, co naprawdę oznaczają „najlepsze praktyki” w wysoce uregulowanym międzynarodowym środowisku biznesowym. Następnie wykorzystujemy całe to doświadczenie do analizy istniejących systemów i wypracowania zaleceń dotyczących ulepszeń i zmian.
  • Pomożemy Ci przeanalizować i zrozumieć, co oznaczają „najlepsze praktyki” dla całej działalności Twojej firmy, w kategoriach globalnych i lokalnych. Dokonujemy przeglądu istniejących procesów, identyfikujemy luki i niespójności, a następnie współpracujemy z klientem w celu standaryzacji, rozwiązania, naprawy i wdrożenia.
  • Czy globalne procesy w Twojej firmie są wszędzie właściwie realizowane? Czy scentralizowane wyniki wspomagają czy utrudniają przestrzeganie przepisów na szczeblu lokalnym? Nasza ogólnoświatowa sieć ekspertów, w biurach należących w całości do firmy, obejmujących ponad 80 jurysdykcji, zapewnia szczegółową ocenę lokalnych zasad rachunkowości i procedur przestrzegania przepisów podatkowych, bez których nie ma możliwości przeprowadzenia poważnej analizy czynników ryzyka.
  • W międzyczasie nasze zespoły ds. zintegrowanych rozwiązań konsultingowych – doświadczeni specjaliści w zakresie transgranicznego zarządzania programami i projektami – mogą przyłączyć się do każdego projektu na każdym jego etapie, na starcie lub w czasie kryzysu, łagodząc efekty zmian i zmniejszając ryzyko dzięki indywidualnemu podejściu, które uwzględnia doświadczenie klienta i pozwala kontrolować ryzyko z należytą starannością we wszystkich jurysdykcjach.

Jesteśmy Twoją ostoją spokoju pośród chaosu transformacyjnych zmian transgranicznych.

Wsparcie wdrażania technologii – akceptacja użytkowników i zgodność z przepisami

Zbytnie skupienie się na czysto technicznych aspektach projektu z zakresu technologii finansowych może przesłonić kluczową prawdę:nowe technologie muszą spełniać potrzeby użytkowników i wspierać zgodność z przepisami.

  • Testy akceptacyjne użytkowników – aby sprawdzić wydajność nowego systemu pod kątem Twoich aktualnych wymagań funkcjonalnych, pracujemy z Tobą nad stworzeniem scenariuszy testowych, a następnie przeprowadzamy testy i raportujemy ich wyniki. Nasze międzybranżowe, wielorynkowe doświadczenie pozwala nam spojrzeć z jak najszerszej perspektywy, wykraczając poza bezpośrednie procesy wewnętrzne i uwzględniając szersze wymagania w zakresie rachunkowości i zgodności z przepisami podatkowymi oraz przyjmując globalne spojrzenie na to, jak naprawdę powinien wyglądać system najlepszych praktyk dla Twojej organizacji
  • Zgodność z lokalnymi przepisami – możemy systematycznie sprawdzać, czy nowe technologie spełniają wymogi zgodności z lokalnymi przepisami na całym obszarze działalności Twojej firmy, analizując je z unikalnej perspektywy poszczególnych jurysdykcji. W ten sposób określimy, czego im brakuje i co wymaga odrębnego opracowania, a następnie pomożemy osobom odpowiedzialnym za wdrożenie w wypełnianiu luk lub skorzystamy w tym celu z naszych własnych technik, narzędzi i technologii.

Ustalanie polityk i procedur w zakresie rachunkowości

Możemy zaprojektować i opracować polityki i procedury księgowe, które będą wspierać Twój biznes dziś i w przyszłości, dzieląc się najlepszymi praktykami i pomagając Ci zadbać, by wszystkie niezbędne zasady zostały wdrożone, miały odpowiednią formę i były należycie udokumentowane.

Tytuł „Major Contender”

Niezależna globalna firma analizująca usługi biznesowe przyznała Grupie TMF tytuł „Major Contender” w zakresie usług outsourcingu finansów i księgowości w dowód uznania dla naszego unikalnego modelu „globalny-kontrakt-lokalny-kontakt”, a także silnej obecności w kluczowych miejscach inwestycji w danym kraju

inwestycje w bezpieczeństwo danych

proste, ujednolicone portale dla klientów

finanse i rachunkowość na świecie

Optymalizacja ram kontroli wewnętrznej

Czy ramy kontroli wewnętrznej w Twojej organizacji naprawdę działają zgodnie z zamierzeniami? Możemy dokonać przeglądu i oceny obecnego podejścia, zidentyfikować słabe punkty, niespójności i zagrożenia, a następnie wspólnie przeprojektować je i ulepszyć.

Sprawiamy, że złożony świat staje się prosty

TMF Group jest wiodącym dostawcą kluczowych usług administracyjnych, pomagającym klientom inwestować i prowadzić bezpieczną działalność na całym świecie.

Naszych 10 000 ekspertów i 125 biur w 86 jurysdykcjach na całym świecie obsługuje korporacje, instytucje finansowe, zarządzających aktywami, klientów prywatnych i biura rodzinne, zapewniając połączenie usług księgowych, podatkowych, płacowych, administracji funduszami, zgodności z przepisami i zarządzania podmiotami niezbędnymi do osiągnięcia globalnego sukcesu biznesowego.

Wiemy, jak szybko, bezpiecznie i skutecznie odblokować dostęp do najbardziej atrakcyjnych rynków świata - niezależnie od stopnia ich złożoności. To, dlatego współpracuje z nami ponad 60% firm z listy Fortune Global 500 i FTSE 100 oraz prawie połowa z 300 największych firm private equity.

Nasz unikalny, globalny model świadczenia usług, oparty na innowacyjnych platformach cyfrowych, oznacza, że możemy obsługiwać tak zróżnicowane sektory jak rynki kapitałowe, private equity, nieruchomości, farmaceutyki, energetyka i technologia, a eksperci na miejscu zapewniają lokalne wsparcie.

Przy wzroście rok do roku wynoszącym średnio 8% od 2013 roku, TMF Group jest zaufanym i niezawodnym partnerem. Niezależnie od tego, czy prowadzisz działalność za jedną granicy czy za wieloma, z garstką pracowników czy z kilkoma tysiącami, mamy dla Ciebie kluczowe wsparcie biznesowe, którego potrzebujesz, aby się rozwijać, działać i rosnąć, zachowując zgodność z przepisami, wszędzie.