Lokalna zgodność i wsparcie eksperckie, koordynowane centralnie

Za IPT Quote kryje się centrum doskonałości Grupy TMF w zakresie IPT oraz ogólnoświatowa sieć biur lokalnych będących w całości własnością TMF. TMF to pierwszy na świecie – a obecnie największy – niezależny dostawca usług przedstawicielskich i agencyjnych w zakresie podatków. Mamy ponad 120 lokalizacji na całym świecie, które obejmują specjalistów IPT w 36 europejskich centrach, USA, Australii i Singapurze. Za ich pośrednictwem świadczymy kompletną usługę wspomagającą zachowanie zgodności w ramach IPT w języku ojczystym oraz oferujemy całą lokalną wiedzę i doświadczenie, których potrzeba, aby nadążyć za zmianami regulacyjnymi w dowolnym miejscu prowadzenia działalności.

Wszyscy nowi klienci przechodzą przez starannie zaplanowany proces wprowadzający. Zaczynamy od audytu istniejącej organizacji i zbliżających się terminów ustalonych przez organ podatkowy, a następnie dokonujemy szczegółowego przeglądu produktów i wymagań klienta, tak aby można było dostosować IPT Quote do potrzeb klienta i upewnić się, że produkty są dokładnie odwzorowane w naszej globalnej bazie danych stawek.

Nasze centrum doskonałości IPT działa jako pojedynczy punkt kontaktowy w ramach rozwiązywania problemów transgranicznych na całym świecie, jednocześnie dbając o to, aby nasze lokalne usługi zgodności z przepisami były zawsze spójne, kompletne i dobrze skoordynowane.

Deklaracje podatkowe przygotowywane, podpisywane i niezwłocznie składane w obrębie wszystkich Twoich terytoriów

Płatności IPT dokonywane i zarządzane z własnego rachunku bankowego klienta – w razie potrzeby w ramach zarządzanych płatności

Przesyłanie i przechowywanie danych szyfrowanych zgodnie z GDPR

Bieżące informacje dla klientów o zmianach w IPT, regularne przeglądy usług i potrzeb oraz wydarzenia i seminaria dotyczące aktualnych trendów

Usługi IPT poza UE/EOG

Globalna sieć biur TMF Group w ponad 85 krajach oferuje całą lokalną wiedzę i zasoby techniczne na żądanie, aby pomóc w spełnieniu wymagań dotyczących podatków od składek ubezpieczeniowych i innych opłat parafiskalnych. Poza Europą, gdzie odpowiedzialność za rozliczanie podatków od składek ubezpieczeniowych spoczywa zwykle na posiadaczu polisy, nasza globalna sieć biur może działać jako wyznaczony przez klienta przedstawiciel lub agent podatkowy zgodnie z lokalnymi przepisami.

Usługi doradcze w ramach IPT

Nasze usługi doradcze, oferowane przez centrum doskonałości TMF, zapewniają doradztwo i wsparcie we wszystkich aspektach zgodności z IPT, w tym:

  • przeglądy procesów IPT
  • przeglądy treści regulacji w celu określenia stawek podatkowych mających zastosowanie do poszczególnych produktów
  • zrozumienie i stosowanie przepisów podatkowych, w tym lokalizacji ryzyka, punktów podatkowych, zasad udziału własnego i podstaw opodatkowania
  • uzyskiwanie od organów podatkowych wiążących decyzji w konkretnych sprawach

Działania w zakresie ubezpieczeń typu captive

Potrzeby dotyczące zgodności w ramach IPT zależnego zakładu ubezpieczeniowego typu captive są często bardziej rozległe niż w przypadku zwykłego zakładu ubezpieczeniowego. Grupa TMF posiada jeden z najsilniejszych i najbardziej doświadczonych w branży zespołów specjalistów w tej dziedzinie, który wspiera zakłady ubezpieczeń typu captive, wykorzystując kompleksowe i wspólne rozwiązanie w zakresie zgodności.

Nasze kompleksowe usługi wykorzystują dostosowaną do potrzeb klienta wersję IPT Quote. IPT Quote modeluje implikacje podatkowe struktur programu na wielu obszarach i tworzy dokładne szacunki kosztów IPT na etapie wyceny, ułatwiając dokładne i zgodne z przepisami fakturowanie na wszystkich odpowiednich obszarach. Centralny zespół koordynuje i współpracuje z naszą siecią lokalnych biur w celu zapewnienia terminowości i zgodności składania deklaracji podatkowych w każdej jurysdykcji.

Poza obszarami, w obrębie których świadczymy usługi w zakresie zgodności z przepisami, globalne tabele stawek IPT Quote w ramach ubezpieczeń typu captive dają wgląd w sposób prowadzenia działalności na rynkach lokalnych na całym świecie, wraz z potencjalnymi zobowiązaniami i wymogami w zakresie podatków od ubezpieczeń.


Usługi dodatkowe

  • Odzyskiwanie ulg podatkowych
  • Składanie deklaracji spadkowych
  • Współpraca z lokalnymi organami podatkowymi i wsparcie w ramach audytów IPT
  • Zarządzanie wyrejestrowaniami – zamykanie niezakończonych spraw (w tym dotyczących ulg IPT) i pełnienie funkcji głównego punktu kontaktowego dla organów podatkowych
  • Szczegółowe kontrole zgodności w zakresie IPT dla przedsiębiorstwa i jego produktów
  • Indywidualnie dopasowane szkolenie personelu w zakresie przepisów IPT i kwestii podatkowych

Co o Grupie TMF mówią klienci

Willis Towers Watson, klient IPT Quote od 2010 roku, korzysta z naszego narzędzia do sprawdzania i obliczania stawek w swojej międzynarodowej działalności ubezpieczeniowej. Każdego roku Willis Towers Watson wykorzystuje IPT Quote do przetwarzania setek milionów funtów składek w ramach globalnego programu i przeprowadzania skomplikowanych obliczeń podatkowych szybko i dokładnie.

Firma jest jednym z największych międzynarodowych brokerów, zaangażowanym w jedne z najbardziej złożonych ofert i transakcji ubezpieczeniowych na rynku oraz współpracującym z największymi nabywcami ubezpieczeń i wieloma różnymi instytucjami ubezpieczeniowymi. Dla Willis Towers Watson ważne jest, aby być w stanie zrozumieć różne wymogi dotyczące zgodności, zobowiązania podatkowe i obowiązki powiązane z ich programami ubezpieczeniowymi.

IPT Quote zapewnia dostęp do danych o stawkach podatku od ubezpieczeń w czasie rzeczywistym i ułatwia tworzenie złożonej dokumentacji podatkowej przy finalizowaniu kosztów ubezpieczenia i alokacji składek.

„Grupa TMF z powodzeniem zapewnia innowacyjność w zakresie rejestrowania i dostarczania usług w ramach przyjaznej dla użytkownika platformy odpowiedniej dla wszystkich elementów łańcucha wykupu ubezpieczenia – klienta, brokera i ubezpieczyciela. Propozycja TMF daje firmie Willis Towers Watson, jako brokerowi, scentralizowany wgląd w to, w jaki sposób ubezpieczyciele obsługują kwestie podatkowe w całej branży (uznawana również przez podmioty rynku londyńskiego). Otrzymujemy również informacje, które są nam potrzebne, aby przyjąć prawdziwie wspólne podejście, gdy nasi klienci są zobowiązani do rozliczania podatków bezpośrednio, poza zakresem naszych kompetencji umownych”.

„Willis Towers Watson pracuje jako partner współpracujący [z TMF Group] od wielu lat, od początkowego stadium rozwoju aż po dzień dzisiejszy. Co więcej, nasze doświadczenie w zakresie wsparcia online i wsparcia bezpośredniego nie ma sobie równych, czy to w ramach platformy, czy też bezpośredniej współpracy z zespołem ds. badań i rozwoju”.

Nasz zespół

Paul Hampton

Dyrektor ds. Podatków Pośrednich

Paul znaczną część swojej kariery zawodowej poświęcił kwestiom transformacji i zmian technologicznych; do TMF Group dołączył w 2010 roku i stał się siłą napędową IPT Quote, naszego autorskiego globalnego oprogramowania w zakresie opodatkowania składek ubezpieczeniowych. Obecnie kieruje zespołem doświadczonych specjalistów świadczących kompleksową usługę IPT: obliczenia, zgodność i doradztwo.

Karen Jenner

Dyrektor ds. Rozwoju Biznesu IPT

Karen posiada kwalifikacje ACII i ponad 25 lat doświadczenia technicznego i w zarządzaniu klientami w branży ubezpieczeniowej, a od ponad 10 lat specjalizuje się w IPT. Praca z ubezpieczycielami i brokerami na rynku londyńskim dała jej szerokie doświadczenie w zakresie zgodności w ramach IPT w globalnych i niekonwencjonalnych programach ubezpieczeniowych.

Susie Crew

Dyrektor ds. Zgodności w ramach IPT – organizacje europejskie

Susie zdobyła kwalifikacje jako księgowa w Ernst & Young w 1994 roku i spędziła wczesną część swojej kariery jako audytor wewnętrzny w branży bankowości i ubezpieczeń; pracę w zakresie IPT rozpoczęła w 2008 roku. Duże doświadczenie w zarządzaniu klientami i wiedza techniczna dotycząca zgodności w zakresie IPT pozwala jej na ścisłą współpracę z firmami na rynku europejskim i londyńskim.

Ladislav Hanak

Dyrektor ds. Zgodności w ramach IPT – organizacje globalne

Ladislav specjalizuje się w IPT od 2010 roku. Jego bogate doświadczenie w rozwiązywaniu złożonych problemów związanych z IPT pomogło mu zbudować silne relacje zawodowe z europejskimi organami podatkowymi w Niemczech, Austrii, Szwajcarii i innych jurysdykcjach. Posiada tytuł magistra ekonomii (specjalizacja finanse, bankowość i inwestycje) i zna sześć języków europejskich, w tym angielski, niemiecki, słowacki i czeski.

Joseph Finbow

Dyrektor ds. Usług Zabezpieczających IPT – ubezpieczenia typu captive

Joseph jest dyplomowanym księgowym, który rozpoczął swoją karierę w KPMG. Posiada on obecnie ponad dziesięcioletnie doświadczenie w rozwiązywaniu problemów związanych z globalnym opodatkowaniem składek ubezpieczeniowych. Jego wiedza i doświadczenia stanowią solidną bazę wspierającą zakłady ubezpieczeniowe typu captive, kluby ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej armatora i innych wyspecjalizowanych ubezpieczycieli; do jego zadań należy także śledzenie i przekazywanie informacji o podatku od składek ubezpieczeniowych w skali globalnej.

Steve Norman

Starszy Kierownik ds. Zgodności w ramach IPT

Steve pracuje w branży IPT od siedmiu lat, a do Grupy TMF dołączył w 2015 roku. Oprócz pełnienia funkcji kierownika zespołu ds. zgodności z przepisami, jest on mocno zaangażowany na każdym etapie procesu zgodności z przepisami w zakresie IPT dla wielu ubezpieczycieli.