Usługa zapewnienia dyrekcji i wyższej kadry kierowniczej

Kadra kierownicza, którą zapewniamy to doświadczeni, niezależni, wykwalifikowani i kompetentni specjaliści

Nasi dyrektorzy i wyższa kadra kierownicza wykorzystują swoje wieloletnie doświadczenie w zakresie ładu korporacyjnego i biegłości operacyjnej, aby wspierać zarządy podmiotów gospodarczych należących do naszych klientów.

Wysoko wykwalifikowani dyrektorzy i członkowie wyższej kadry kierowniczej

Istnieje kilka rodzajów podmiotów gospodarczych, które mogą korzystać z usług naszych wysoce wykwalifikowanych dyrektorów i członków wyższej kadry kierowniczej. Mogą to być np. spółka specjalnego przeznaczenia typu „financing vehicle” renomowanego międzynarodowego koncernu lub nowe biuro sprzedaży przedsiębiorstwa, które jest w fazie gwałtownego rozwoju globalnego. Posiadając wieloletnie doświadczenie w zakresie ładu korporacyjnego wiemy, co jest potrzebne, aby zapewnić naszym klientom pełną zgodność i dobrą sytuację prawną.

Dzięki obecności w ponad 83 krajach jesteśmy w stanie zaspokoić korporacyjne potrzeby naszych globalnych klientów, gdziekolwiek chcą się rozwijać i inwestować. Nasz zespół dyrektorów i członków wyższej kadry kierowniczej ma doświadczenie niezbędne do zaspokojenia szerokiego spektrum potrzeb operacyjnych oraz w zakresie ładu korporacyjnego. Zapewniamy także podmiotom gospodarczym naszych klientów zachowanie zgodności w środowisku coraz większych wymogów prawnych i regulacyjnych. Zapewnienie pełnego przestrzegania obowiązków w zakresie księgowości, czynności korporacyjno-sekretarskich, podatków i kadr spoczywa od początku do końca na doświadczonym dyrektorze lub członku wyższej kadry kierowniczej.

Możemy zajmować się wszystkimi aspektami ładu korporacyjnego. Nasi dyrektorzy i członkowie wyższej kadry kierowniczej mogą liczyć na wsparcie administracyjne ponad 7.000 wykwalifikowanych księgowych, prawników, specjalistów ds. usług sekretarsko-korporacyjnych, obsługi kadr i innych. Jako globalny dostawca usług w zakresie księgowości, obsługi sekretarsko-korporacyjnej, zapewniamy przestrzeganie przepisów podatkowych. Gwarantujemy zintegrowaną obsługę, charakteryzującą się komunikacją na optymalnym poziomie i łatwością współpracy.

W jaki sposób możemy pomóc klientom

Naszym klientom możemy zaoferować specjalistów, którzy w należących do nich podmiotach będą pełnili różnorodne funkcje dyrektorskie i kierownicze, w tym m.in.:

 • Dyrektor ds. ładu korporacyjnego
 • Członek rady nadzorczej
 • Dyrektor funduszu/funduszu inwestycyjnego typu SICAV
 • Zarządca majątku
 • Dyrektor-rezydent
 • Pełnomocnik
 • Dyrektor niewykonawczy
 • Zarejestrowany przedstawiciel / Pełnomocnik ds. doręczeń

Nasi klienci prowadzą różne rodzaje działalności, a w związku z tym mają różne potrzeby. Aktywnie z nimi współpracujemy, aby dostosować naszą ofertę usług do ich indywidualnych potrzeb. Oprócz zapewniania dyrektorów lub wyższej kadry kierowniczej, oferujemy również następujące usługi:

 • Rejestracja i ustanowienie dyrektorów lub członków wyższej kadry kierowniczej w odpowiednich urzędach, bankach i innych instytucjach
 • Koordynacja, organizacja i prowadzenie spotkań zarządu i innych spotkań
 • Sporządzanie raportów dla zarządu, protokołów i innych raportów
 • Weryfikacja sprawozdań finansowych i transakcji handlowych
 • Prowadzenie dokumentacji wymaganej ustawowo
 • Zarządzanie rachunkami bankowymi
 • Pomoc w rekrutacji i/lub mianowaniu współdyrektorów  ze szczególnym doświadczeniem branżowym
 • Wsparcie w zapewnieniu ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej dla dyrektorów i wyższej kadry kierowniczej
 • Adres prawny i w pełni wyposażony lokal biurowy

Co wyróżnia nasze usługi zapewniania dyrekcji i kierownictwa wyższego szczebla?

Wybór przedstawicieli zarządu z wykorzystaniem naszych usług zapewniania dyrekcji i kierownictwa wyższego szczebla przynosi wiele korzyści:

 • Jakość i doświadczenie – nasi dyrektorzy i członkowie wyższej kadry kierowniczej posiadają kwalifikacje, umiejętności i doświadczenie w zakresie zarządzania firmą, biorą także udział w szkoleniach, aby być na bieżąco z najnowszymi osiągnięciami w dziedzinie ładu korporacyjnego.
 • Ciągłość – liczny zespół dyrektorów i członków wyższej kadry kierowniczej umożliwia zapewnienie ciągłości.
 • Globalny zasięg i obecność na rynkach lokalnych – prowadzimy działalność w ponad 125 biurach w ponad 83 krajach, we wszystkich regionach świata.
 • Jeden dostawca – oprócz usług zapewniania dyrekcji i kadry kierowniczej wyższego szczebla, oferujemy również usługi w zakresie księgowości, zapewnienia przestrzegania przepisów podatkowych, obsługi sekretarsko-korporacyjnej, sprawozdawczości i obsługi płacowej.

Porozmawiaj z naszymi ekspertami już dzisiaj

Skontaktuj się z nami i dowiedz się jak nasi eksperci mogą pomóc w rozwoju Twojego biznesu. Wypełnij formularz, jeśli chcesz uzyskać więcej informacji lub po prostu zadać pytanie.

Zadaj pytanie

Indeks Zgodności z Przepisami 2018

Jak wypada Polska nad tle innych krajów pod względem korporacyjnej zgodności z przepisami?

Pobierz raport (w języku angielskim)