Kontrole kondycji podmiotów zagranicznych - Due Diligence

Analiza due diligence - globalne kontrole zgodności podmiotów w ponad 80 krajach

TMF Group ułatwia klientom zapewnienie dobrej kondycji ich zagranicznym podmiotom. Przekażemy klientom szczegółowe informacje dotyczące struktury należących do nich spółek, ocenimy stan ich zgodności, a także zalecimy, jakie kroki należy podjąć, aby usunąć wykryte przez nas ewentualne rozbieżności.

TMF Group zapewnia dobrą kondycję zagranicznym podmiotom klientów. Przekażemy klientom szczegółowe informacje dotyczące struktury należących do nich spółek, ocenimy stan ich zgodności, a także zalecimy, jakie kroki należy podjąć, aby usunąć stwierdzone przez nas ewentualne rozbieżności.

Aby sprostać wyzwaniu, jakim jest zarządzanie podmiotami w skali globalnej, firmy międzynarodowe potrzebują dwóch rzeczy: wiarygodnych informacji i jasnego planu działania.

Spełnienie tego wymogu ułatwią nasi lokalni eksperci ds. obsługi sekretarsko-korporacyjnej. Ocenią oni stan zgodności zagranicznych podmiotów klienta i przekażą mu raport z wynikami tej oceny, który wyjaśni również, jakie kolejne kroki należy podjąć, aby spółki należące do klienta zachowały pełną zgodność z lokalnymi przepisami.

Istnieją dwa sposoby, aby spełnić najpilniejsze potrzeby klienta:

  • Raport dotyczący podmiotów prawnych
  • Kontrola Kondycji przez TMF

Raport dotyczący zgodności podmiotów prawnych

Być może jesteś przekonany, że Twoja zagraniczna spółka jest dobrze zarządzana, ale czy zdajesz sobie sprawę na jakim poziomie?

Dzięki naszemu raportowi dotyczącemu podmiotów prawnych, klient otrzyma zestawienie publicznych informacji na temat wielu podmiotów, dostępnych w każdym z krajów, w których prowadzą działalność. W ten sposób może sprawdzić, czy lokalne władze otrzymują poprawne informacje.

Ale to nie wszystko, co zapewnia TMF Group – nasi lokalni eksperci zwracają uwagę na ewentualne niezgodności, które mogą występować w podmiotach klienta i zalecają plan działania, aby je usunąć. Pomoże mu to zidentyfikować i wyeliminować wszelkie problemy.

Kontrola Kondycji przez TMF

Międzynarodowe koncerny potrzebują skutecznej metody weryfikowania dokładności informacji odnoszących się do należących do nich podmiotów, dostępnych w lokalnych rejestrach publicznych, zapisach wymaganych przez lokalne przepisy oraz wewnętrznych korporacyjnych bazach danych. Aby to osiągnąć, TMF Group zapewnia proste rozwiązanie.

Kontrola Kondycji przez TMF zapewnia trzy sposoby porównania i weryfikacji informacji dostępnych w wyżej wymienionych trzech źródłach, lub tylko w lokalnych rejestrach publicznych i zapisach wymaganych przez lokalne przepisy, jeśli klient nie prowadzi korporacyjnej bazy danych. Nasi lokalni prawnicy, asystenci prawni i specjaliści ds. usług sekretarsko-korporacyjnych koncentrują się na identyfikacji obszarów rozbieżności i niezgodności, w tym, w zakresie ustawowych obowiązków sprawozdawczych odnoszących się do danego rodzaju podmiotu klienta. Łączą tę ocenę z podstawowymi informacjami o podmiocie, takimi jak dane dotyczące utworzenia i rejestracji, adresy siedzib oraz informacje o aktualnych dyrektorach i udziałowcach – a wszystko to w jasnym, zrozumiałym raporcie.

Po przeprowadzeniu Kontroli Kondycji zaproponujemy prosty sposób zapewnienia pomiotom klienta pełnej zgodności z lokalnymi przepisami i będziemy z nim współpracować, by to osiągnąć.

Analiza due diligence w rękach pracowników znających lokalny rynek

W lokalnych biurach TMF doświadczeni specjaliści ds. usług sekretarsko-korporacyjnych, prawnicy i asystenci prawni są gotowi pomóc przedsiębiorstwom w osiągnięciu pełnej zgodności w dzisiejszym, coraz bardziej złożonym środowisku regulacyjnym. Nasze lokalne zespoły bardzo dobrze znają swoje jurysdykcje - obowiązujące w nich prawa, panujące w nich zwyczaje oraz kulturę. Globalni klienci TMF mogą się z nimi łatwo kontaktować – bezpośrednio lub poprzez przydzielonego koordynatora.

Jeden globalny dostawca

Wszystkie nasze lokalne biura są spółkami zależnymi TMF Group. Struktura korporacyjna pozwala nam zapewnić spójne podejście do zarządzania firmami klientów. Mogą oni czerpać korzyści z globalnych procedur „Poznaj swojego klienta”, zawierania umów  i zarządzania rachunkami w skali międzynarodowej, jak również koordynacji globalnego wystawiania faktur. Zadania te są realizowane przez specjalne zespoły, które koordynują i monitorują je w czasie rzeczywistym we wszystkich naszych biurach, z wykorzystaniem niezawodnej infrastruktury IT oraz ujednoliconych procedur globalnych.

Inne usługi sekretarsko-korporacyjne

Nasze usługi sekretarsko-korporacyjne są nierozerwalnie związane z obowiązkami zapewnienia zgodności ustanowionymi w ponad 83 krajach, w których zlokalizowane są biura TMF.

  • Zarządzanie podmiotami zagranicznymi
  • Adresy prawne firm i obsługa korespondencji
  • Zapewnienie lokalnych dyrektorów
  • Planowanie struktury korporacyjnej na poziomie międzynarodowym
  • Zarejestrowany przedstawiciel / Pełnomocnik ds. doręczeń
  • Usługi dotyczące Globalnego Standardu Wymiany Informacji
  • Usługi pośrednictwa pożyczkowego i administracji pożyczkami
  • Usługi zarządzania spółkami specjalnego przeznaczenia

Porozmawiaj z naszymi ekspertami już dzisiaj

Skontaktuj się z nami i dowiedz się jak nasi eksperci mogą pomóc w rozwoju Twojego biznesu. Wypełnij formularz, jeśli chcesz uzyskać więcej informacji lub po prostu zadać pytanie.

Zadaj pytanie

Indeks Zgodności z Przepisami 2018

Jak wypada Polska nad tle innych krajów pod względem korporacyjnej zgodności z przepisami?

Pobierz raport (w języku angielskim)